Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

140. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 10-12.04.2015, Szadowo-Młyn

140. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 10-12.04.2015, Szadowo-Młyn
Zobacz też