W ramach walki z Covid-19 przekazaliśmy sprzęt o wartości około
70 000 000 PLN

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.05.2004, Szadowo-Młyn

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.05.2004, Szadowo-Młyn