Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa
Zobacz też