W ramach Funduszu Interwencyjnego do walki z koronawirusem zebraliśmy już
21 715 824 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa
Zobacz też