Deklarowana kwota 32. Finału: 175 426 813 PLN
Na koncie mamy już:
175426813 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa