Deklarowana kwota 31. Finału: 154 606 764 PLN
Na koncie mamy już:
58 439 716 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa