W ciągu 29 lat WOŚP kupiła
66 150 urządzeń medycznych

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.03.2003, Brachlewo

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.03.2003, Brachlewo