Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Podpisywanie petycji o pierwszej pomocy do MEN

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!
Zobacz też