Deklarowana kwota 29. Finału: 127 495 626 PLN
Na koncie mamy już:
126 920 910 

Podpisywanie petycji o pierwszej pomocy do MEN

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!