W ramach walki z Covid-19 przekazaliśmy sprzęt o wartości około
70 000 000 PLN

Podpisywanie petycji o pierwszej pomocy do MEN

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!