Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
ZGŁOŚ SIĘ

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października organizujemy rekord w pierwszej pomocy. Naszym celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2018 roku w akcji wzięło 116 342 uczestników. Jak będzie w tym roku? To zależy od Was!

 

Bicie rekordu w pierwszej pomocy odbywa się 16.10.2019 od godziny 12:00 do godziny 12:30.

 

Jeśli chcesz zorganizować w swojej miejscowości rekord - poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go dokładnie, a następnie potwierdź zgłoszenie na dole strony. Pola nieobowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Po zgłoszeniu sprawdź skrzynkę mailową. Wkrótce dostaniesz maila potwierdzającego Twój udział.

 

 

 

 

Dane instytucji organizującej rekord

Miejsce przeprowadzenia rekordu

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji
(dane do wiadomości Fundacji)

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości

Pozostałe informacje

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  2. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu wzięcia udziału w Biciu Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i bieżącej komunikacji związanej z tym wydarzeniem;
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. Dane podane w sekcji "Dane kontaktowe do publicznej wiadomości" zostaną opublikowane na naszej stronie.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do sześciu miesięcy po zakończeniu rekordu, po tym czasie zostanę usunięte z bazy dotyczącej Bicia Rekordu oraz naszej strony;
  7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Biciu Rekordu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Fundację WOŚP, w celu wzięcia udziału w Biciu Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i bieżącej komunikacji związanej z tym wydarzeniem.
Oświadczam, iż osoby których dane wpisałem do formularza, wyraziły na to zgodę i zostały przeze mnie poinformowane, zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną, o tym kto i w jakim celu przetwarza ich dane.
Zapoznałem się z pełnym regulaminem Bicia Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Zobacz też