ZGŁOŚ SIĘ

 

ZA NAMI BICIE REKORDU!

Link do potwierdzenia Waszego udziału w naszej akcji dostaniecie w mailu po wydarzeniu.

 

Po wypełnieniu formularza potwierdzającego - będziecie mogli pobrać podziękowania dla osób biorących udział w akcji. 

 

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października organizujemy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Naszym celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2013 roku razem z Wami ustanowiliśmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Było nas wtedy 83 111 osób z 1132 instytucji! W 2015 roku udało nam się pobić nasz wyczyn i razem z 92 049 osobami z 980 instytucji pokazaliśmy, że Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy. W 2016 pobiliśmy Rekord Polski - w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczestniczyło łącznie 16 557 osób. W całym wydarzeniu wzięło udział 66 745. Jak będzie w tym roku? To zależy od Was!

 

Jeśli chcesz zorganizować w swojej miejscowości rekord - poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go dokładnie, a następnie potwierdź zgłoszenie na dole strony. Pola nieobowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Po zgłoszeniu sprawdź skrzynkę mailową. Wkrótce dostaniesz maila potwierdzającego Twój udział. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 16.10.2017 od godziny 12:00 do godziny 12:30. Materiały dla organizatorów, w tym zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnienie i wykorzystanie wizerunku znajdziesz na naszej stronie.  

 

Jeśli chcesz dołączyć do organizowanego już wydarzenia - sprawdź listę zgłoszonych instytucji, szczegóły wydarzenia i odezwij się do organizatora. 

 

Do 5 dni po wydarzeniu organizator lokalnego wydarzenia jest zobowiązany potwierdzić ilość uczestników i fantomów za pomocą specjalnego formularza, do którego link dostaniecie mailem oraz przesłać dokumentację wideo (30 minut) i foto. Zdjęcia i filmy będzie można wysłać mailowo, za pomocą tradycyjnej poczty (nagrane na CD lub DVD) lub jeśli zostaną umieszczone w Internecie (np. na stronie szkoły lub na Youtube) - za pomocą formularza potwierdzającego. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przesłanych zdjęć lub filmów w celach promocyjnych. Osoba odpowiedzialna za organizację rekordu w danym miejscu zobowiązuje się zebrać od każdej z osób biorącej udział w Wydarzeniu lub od jej opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu potrzebnego do udziału w wydarzeniu (fantomy, środki do dezynfekcji, itp.).

 

 

Dane instytucji organizującej rekord

Miejsce przeprowadzenia rekordu

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji
(dane do wiadomości Fundacji)

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości

Pozostałe informacje

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z przeprowadzeniem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach, w tym na opublikowanie danych z pola "Dane kontaktowe do publicznej wiadomości" na stronie Fundacji WOŚP dotyczącej bicia rekordu.
Zapoznałem się z pełnym regulaminem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Wyrażając zgodę na przekazanie danych Partnerom akcji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez nich tych danych wyłącznie w celach organizacyjnych dotyczących bicia rekordu. Nie jest to zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych Partnerów.
Zobacz też