Do 32. Finału WOŚP pozostało
118 dni

Oświadczenie

Jeśli chcesz wystawić więcej niż jeden przedmiot wypełnij OSOBNE oświadczenie do każdego z nich
Jestem:
Przekazujesz przedmiot jako osoba prywatna

Przekazujesz przedmiot jako podmiot prawny

Dane podmiotu
Dane osoby do kontaktu w sprawie ustalenia szczegółów aukcji
Osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu (zgodnie z KRS)
*tylko w przypadku reprezentacji dwuosobowej
*tylko w przypadku reprezentacji dwuosobowej
Dodatkowe informacje
Przekazujesz przedmiot jako osoba prowadząca działalnośc gospodarczą