W ramach 31. Finału WOŚP zarejestrowaliśmy już
48 749 wolontariuszy
Akcja "Przejrzyj na oczy"

Bezpłatne badania wzroku

 

Hasłem 30. Finału WOŚP stało się "Przejrzyj na oczy". Wzrok to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu. Dzieci poznają świat, uczą się kolorów, liter i cyfr. Chcemy, by do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku, dlatego przy okazji 30. Finału, którego celem było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz salonami partnerskimi "Czas na wzrok" zaprosiliśmy salony optyczne do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci. 

Akcja rozpoczęła się 17 stycznia i potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach akcji, salony optyczne, które przystąpią do inicjatywy, zobowiązują się do wykonania bezpłatnych badań ostrości wzroku u dzieci i przekazania dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin okularów. 

 

Partnerem akcji jest grupa Essilor (Essilor Polonia sp. z o.o.; JZO s.a.; JAI KUDO Polska sp. z o.o. )

 

Sprawdź gdzie zbadasz wzrok lub zgłoś salon optyczny do akcji

 

Dla opiekunów i rodziców
 • Czy badanie wzroku będzie płatne?

  Przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci (w przedziale wiekowym wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach, np. 14-18 lat) są wykonywane w salonach optycznych, które zgłosiły swój udział w akcji bezpłatnie. 

 • Jak zgłosić się do badania?

  Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą skontaktować się z wybranym salonem optycznym, który bierze udział w akcji. Dane kontaktowe do salonów oraz terminy wykonywania badania ostrości wzroku są dostępne na stronie. 

 • Na czym polega akcja "Przejrzyj na oczy"?

  Celem akcji jest wykonanie przesiewowych badań ostrości wzroku dzieciom na terenie całej Polski. Najbardziej potrzebujące dzieci mogą również otrzymać bezpłatne okulary korekcyjne. Grupa Essilor, wraz z firmą Luxottica oraz UZO Eyewear, przekaże 2300 bezpłatnych par okularów. Salony biorące udział w akcji, mogą skorzystać z tej puli, pamiętając że na jeden salon optyczny przypada do 24 par okularów.

 • Jakie wymogi musi spełnić rodzina, by otrzymać darmowe okulary dla dziecka?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. 

   

  Przeczytaj i wypełnij wzór zamówienia bezpłatnych okularów. 

   

  Natomiast dzieci w wieku 5-18 lat z obywatelstwem ukraińskim nie są objęte kryterium dochodowym – wystarczy deklaracja ustna.

   

 • Do kogo skierowana jest akcja "Przejrzyj na oczy"?

  Celem akcji jest wykonanie bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku dzieciom od 5 do 18 roku życia. Salony optyczne biorące udział w akcji będą mogły wyznaczyć, czy w ramach Akcji będą badać dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia czy też dzieci w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w wyznaczonych granicach.

   

  Dodatkowo, bezpłatnym, przesiewowymi badaniami ostrości wzrok oraz bezpłatnymi okularami z puli objęte zostają dzieci i młodzież, od 5 do 18 roku życia, pochodzące z Ukrainy. W tym przypadku nie trzeba dostarczać informacji o niskim dochodzie w rodzinie – wystarczy deklaracja ustna.

 • W jakim terminie trwa akcja?

  Akcja potrwa w terminie od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Salony biorące udział w akcji zobowiązują się do przeznaczenia w tym okresie minimum 8 dni w miesiącu, w trakcie których będą realizować bezpłatne, przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci. Dostępne daty badań umieszczone będą na stronie.

 • Ile par okularów może otrzymać moje dziecko?

  Jeden pacjent może otrzymać tylko jedną parę okularów korekcyjnych.

 • Pochodzę z Ukrainy, czy mogę zapisać dziecko na bezpłatne, przesiewowe badanie ostrości wzroku?

  Tak. Każde dziecko – obywatel Ukrainy może udać się do zgłoszonego do Akcji salonu i skorzystać z bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku oraz jeżeli zajdzie potrzeba, otrzymać bezpłatne okulary korekcyjne.

Dla salonów optycznych
 • Jak przystąpić do akcji?

  Salony optyczne, które są Partnerami programu „Czas na Wzrok”, mogą przystąpić do Akcji po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp/program-badan-wzroku

  Przeczytaj Regulamin akcji. 

  Przeczytaj Zasady wykonywania przesiewowych badań wzroku. 

 • Do kiedy można przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 30 marca 2022 roku.

 • W jakich terminach trwa akcja?

  Salony optyczne zobowiązują się do przeznaczenia w okresie pomiędzy 17 stycznia a 31 grudnia 2022 roku minimum 8 dni w miesiącu, w trakcie których będą realizować bezpłatne, przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci. Tym samym salon zobowiązuje się do wykonania minimum 24 bezpłatnych badań ostrości wzroku. Informację o dniach, w których przeprowadzane będą badania należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

 • Do czego zobowiązuje udział w akcji?

  Salon optyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku oraz pełnych badań ostrości wzroku, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, do doboru opraw okularowych z określonej przez Grupę Essilor, oraz puli rodzajowej 2300 par bezpłatnych okularów korekcyjnych zagwarantowanych przez Grupę Essilor i firmę Luxottica oraz UZO Eyewear, a następnie przekazania takich okularów najbardziej potrzebującym, przebadanym dzieciom (salon optyczny może również zaproponować oprawę z własnych zasobów - koszt takich oprawek oraz montaż soczewek do oprawek ponosi w takim wypadku salon optyczny, zaś Grupa Essilor może zapewnić soczewki zgodne z zapisami regulaminu).

 • Kto może wziąć udział w akcji?

  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat). Salon może wybrać przedział wiekowy dzieci, którym oferuje bezpłatne badania. 

 • Czy salon może pobierać opłaty za przeprowadzenie badania?

  Nie, program badań ostrości wzroku jest bezpłatny. 

 • Kto dokonuje badań?

  Badania ostrości wzroku są wykonywane bezpłatnie, za pomocą posiadanego sprzętu i urządzeń oraz przez własny personel, we wskazanym w zgłoszeniu salonie lub salonach.

 • Jakie kryteria musi spełnić rodzina, by dziecko otrzymało darmową parę okularów?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. Wzór zamówienia dostępny jest pod linkiem. 

 • Czy mogę informować o dołączeniu do akcji „Przejrzyj na Oczy”?

   

  Tak. Zachęcamy do informowania klientów o dołączeniu do akcji i realizacji programu badań w ramach 30. Finału WOŚP. Każdy zgłoszony salon może zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (korzystając z grafik udostępnionych przez Fundację WOŚP). Dodatkowo każdy zgłoszony salon otrzyma link do grafik, w których znajduję między innymi plakat informujący o programie. Plakat należy umieścić w salonie w widocznym miejscu, wraz z wpisaną datą badań oraz numerem telefonu pod którym można zarejestrować się na badania.

 • Ile badań muszę wykonać?

  Salon zgłaszający się do akcji musi wykonać minimum 24 badania (minimum 8 dni w miesiącu, w których takie badania mogą się odbyć). Zachęcamy jednak salony do większej ilości badań. Zależy nam na szerokich badaniach przesiewowych wśród dzieci.

 • Czy w ramach akcji można udzielać rabatów/zniżek na produkty (tam gdzie będą wykonywane badania przesiewowe)?

  Właściciele salonów mogą indywidualnie zdecydować o udzieleniu rabatów na szkła i/lub oprawy dla dzieci, u których zaistnieje konieczność korekcji okularowej. 

 • Co doradzić klientom w przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki?

  W przypadku zaistnienia potrzeby pogłębionej diagnostyki, optometryści mogą doradzić wizytę u specjalisty z zakresu okulistyki lub konsultację w innym terminie. 

 • Do ilu par bezpłatnych okularów mogę otrzymać bezpłatnie?

  Do 24 par okularów korekcyjnych – na 1 NIP (aż do wyczerpania puli 2300 par). Jednakże, jeżeli salon do tej pory zamówił okulary to ich liczba się zmniejsza – np. jeżeli salon zamówił już 10 par to zostanie mu do wykorzystania 14.

 • Co jeśli wyczerpie się pula 2300 bezpłatnych par okularów wykonywanych przez Grupę Essilor?

  Po wyczerpaniu puli – salon optyczny podejmuje się na swój koszt, w ramach prowadzonej działalności, do przekazania do 24 par bezpłatnych okularów (w uzasadnionych wypadkach będziemy wspierać salony po indywidualnych ustaleniach).

 • Czy wszystkie moje salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze czy tylko siedziba (NIP)?

  Wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze na stronie WOŚP (należy pamiętać, że na jeden NIP można otrzymać maksymalnie do 24 par bezpłatnych okularów korekcyjnych).

 • Czy po przystąpieniu do akcji istnieje możliwość wycofania się?

  Salon optyczny może w każdej chwili wycofać się z Akcji, poprzez skuteczne przekazanie takiego oświadczenia, przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] Za skuteczne dostarczenie informacji uważa się takie, które zostało potwierdzone formą mailową.  

  Jeśli na dzień złożenia oświadczenia o wycofaniu się z Akcji, salon optyczny będzie miał już umówione wizyty uczestników na badania w terminach późniejszych niż data złożenia przez niego oświadczenia o wycofaniu się z Akcji lub gdy salon optyczny przyjął zamówienie na bezpłatne okulary korekcyjne, salon zobowiązany jest te wizyty zrealizować, chyba że salon i Organizatorzy Akcji dokonają odmiennych ustaleń.

 • Jakiej firmy soczewki okularowe będą przekazywane (w ramach bezpłatnej puli 2300 par okularów)?

  W większości będą to soczewki firmy JZO, która jest jednym z organizatorów Akcji - będą to soczewki okularowe bezbarwne, plastikowe (organiczne) z powłoką antyrefleksyjną, w indeksie 1,5 lub 1,6 (w zależności od mocy).

 • Skąd będziemy mieć plakat?

  Plakat zostanie wysłany drogą mailową po zarejestrowaniu się do akcji (do samodzielnego wydruku), a także może zostać przekazany przez Przedstawiciela Spółki z Grupy Essilor (dotyczy Partnerów programu “Czas na Wzrok”).

 • Nie jestem partnerem programu Czas na wzrok – czy mogę skorzystać z darmowych okularów, udostępnionych przez grupę Essilor?

  Tak. Każdy salon optyczny, który zgłosił swój udział w akcji WOŚP może skorzystać z darmowych okularów. Limit na jeden NIP wynosi 24 pary.

 

 

Przeczytaj Regulamin Akcji "Przejrzyj na oczy"

Wzór oświadczenia - bezpłatne okulary korekcyjne w ramach akcji "Przejrzyj na oczy"

 

 

Aktualności
2022-12-02 16:40:00

Ruszyliśmy z finałowymi aukcjami Allegro!

Allegro od 23 lat gra z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Jak co roku, dzięki Allegro można wspierać Finał WOŚP, licytując i wystawiając najróżniejsze przedmioty!