Na cel 30. Finału zebraliśmy już
23 067 857 PLN
Akcja "Przejrzyj na oczy"

Bezpłatne badania wzroku

 

Hasłem 30. Finału WOŚP jest "Przejrzyj na oczy" - wzrok to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu. Dzieci poznają świat, uczą się kolorów, liter i cyfr. Chcemy, by do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku.  Dlatego przy okazji 30. Finału, którego celem zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz salonami partnerskimi "Czas na wzrok" zapraszamy salony optyczne do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci. 

Akcja potrwa od 17 stycznia do 28 lutego 2022 roku. W ramach akcji, salony optyczne, które przystąpią do inicjatywy, zobowiązane są do wykonania bezpłatnych badań ostrości wzroku u dzieci i przekazania dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin okularów. 

 

Partnerem akcji jest grupa Essilor (Essilor Polonia sp. z o.o.; JZO s.a.; JAI KUDO Polska sp. z o.o. )

 

Zgłoś się do akcji

 

Dla opiekunów i rodziców
 • Czy badanie wzroku będzie płatne?

  Przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci (w przedziale wiekowym wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat) są wykonywane w salonach optycznych, które zgłosiły swój udział w akcji bezpłatnie. 

 • Jak zgłosić się do badania?

   

  Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą skontaktować się z wybranym salonem optycznym, który bierze udział w akcji. Dane kontaktowe do salonów oraz terminy wykonywania badania ostrości wzroku są dostępne na stronie. 

 • Na czym polega akcja "Przejrzyj na oczy"?

   

  Celem akcji jest wykonanie przesiewowych badań ostrości wzroku u dzieci na terenie całej Polski. Najbardziej potrzebujące dzieci mogą również otrzymać okulary korekcyjne. Grupa Essilor przekaże 1 500 par okularów. Salony biorące udział w akcji, a nie należące do programu "Czas na Wzrok" również zobowiązane są do zapewniania okularów dzieciom z potrzebujących rodzin. Przypominamy jednocześnie, że każdy salon optyczny ma ograniczoną pulę okularów, które może bezpłatnie przekazać. 

 • Jakie wymogi musi spełnić rodzina, by otrzymać darmowe okulary dla dziecka?

  Warunkiem decydującym o przekazaniu bezpłatnych okularów korekcyjnych, poza wskazaniami medycznymi, jest spełnienie kryterium dochodowego. Bezpłatne okulary korekcyjne otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. 

  Przeczytaj i wypełnij wzór zamówienia bezpłatnych okularów. 

 • Do kogo skierowana jest akcja "Przejrzyj na oczy"?

  Celem akcji jest wykonanie przesiewowych badań ostrości wzroku u dzieci od 5 do 18 roku życia. Salony optyczne biorące udział w akcji będzie mógł wyznaczyć, czy w ramach Akcji będzie badał dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia czy też dzieci w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w wyznaczonych granicach.

 • W jakim terminie trwa akcja?

  Akcja potrwa w terminie od 17 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku. Salony biorące udział w akcji zobowiązują się do przeznaczenia w okresie pomiędzy 17 stycznia a 28 lutego 2022 roku minimum 4 dni, w trakcie których będą realizować bezpłatne, badania ostrości wzroku dzieci. Dostępne daty badań umieszczone będą na stronie. 

 • Ile par okularów może otrzymać moje dziecko?

  Jeden pacjent może otrzymać tylko jedną parę okularów korekcyjnych.

Dla salonów optycznych, które są partnerami programu "Czas na wzrok"
 • Jak przystąpić do akcji?

  Salony optyczne, które są Partnerami programu „Czas na Wzrok” mogą przystąpić do Akcji po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp/program-badan-wzroku

  Przeczytaj Regulamin akcji. 

  Przeczytaj Zasady wykonywania przesiewowych badań wzroku. 

 • Do kiedy można przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 11 lutego 2022 roku.

 • W jakich terminach trwa akcja?

  Salony optyczne  zobowiązują się do przeznaczenia w okresie pomiędzy 17 stycznia a 28 lutego 2022 roku minimum 4 dni, w trakcie których będą realizować bezpłatne, badania ostrości wzroku dzieci. Tym samym salon zobowiązuje się do wykonania minimum 12 bezpłatnych badań ostrości wzroku w okresie minimum 4 dni. Informację o dniach, w których przeprowadzane będą badania należy podać w formularzu zgłoszeniowym. 

 • Do czego zobowiązuje udział w akcji?

   

  Salon optyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego badania ostrości wzroku oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba, do doboru opraw okularowych z określonej przez Grupę Essilor puli rodzajowej 1500 par bezpłatnych okularów korekcyjnych zagwarantowanych przez Grupę Essilor i następnie przekazania takich okularów dla pierwszych zgłoszonych w ramach akcji uczestników, to jest najbardziej potrzebujących, przebadanych dzieci (salon optyczny może również zaproponować oprawę z własnych zasobów - koszt takich oprawek oraz montaż soczewek do oprawek ponosi w takim wypadku salon optyczny, zaś Grupa Essilor może zapewnić soczewki zgodne z zapisami regulaminu

 • Kto może wziąć udział w akcji?

  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat). Salon może wybrać przedział wiekowy dzieci, którym oferuje bezpłatne badania. 

 • Czy salon może pobierać opłaty za przeprowadzenie badania?

  Nie, program badań ostrości wzroku jest bezpłatny. 

 • Kto dokonuje badań?

  Badania ostrości wzroku są wykonywane bezpłatnie, za pomocą posiadanego sprzętu i urządzeń oraz przez własny personel, we wskazanym w zgłoszeniu salonie lub salonach.

 • Jakie kryteria musi spełnić rodzina, by dziecko otrzymało darmową parę okularów?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. Wzór zamówienia dostępny jest pod linkiem. 

 • Czy mogę informować o dołączeniu do akcji „Przejrzyj na Oczy”?

   

  Tak. Zachęcamy do informowania klientów o dołączeniu do akcji i realizacji programu badań w ramach 30. Finału WOŚP. Każdy zgłoszony salon może zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (korzystając z grafik udostępnionych przez Fundację WOŚP). Dodatkowo każdy zgłoszony salon otrzyma link do grafik, w których znajduję między innymi plakat informujący o programie. Plakat należy umieścić w salonie w widocznym miejscu, wraz z wpisaną datą badań oraz numerem telefonu pod którym można zarejestrować się na badania.

 • Ile badań muszę wykonać?

  Salon zgłaszający się do akcji musi wykonać minimum 12 badań (minimum 4 dni, w których takie badania mogą się odbyć). Zachęcamy jednak salony do większej ilości badań. Zależy nam na szerokich badaniach przesiewowych wśród dzieci.

 • Czy w ramach akcji można udzielać rabatów/zniżek na produkty (tam gdzie będą wykonywane badania przesiewowe)?

  Właściciele salonów mogą indywidualnie zdecydować o udzieleniu rabatów na szkła i/lub oprawy dla dzieci, u których zaistnieje konieczność korekcji okularowej. 

 • Co doradzić klientom w przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki?

  W przypadku zaistnienia potrzeby pogłębionej diagnostyki, optometryści mogą doradzić wizytę u specjalisty z zakresu okulistyki lub konsultację w innym terminie. 

 • Do ilu par bezpłatnych okularów mogę otrzymać bezpłatnie?

  Do 12 par okularów korekcyjnych – na 1 NIP (decyduje kolejność zgłoszeń – aż do wyczerpania puli 1500 par)

 • Co jeśli wyczerpie się pula 1500 bezpłatnych par okularów wykonywanych przez Grupę Essilor?

  Po wyczerpaniu puli – salon optyczny podejmuje się na swój koszt, w ramach prowadzonej działalności, do przekazania do 12 par bezpłatnych okularów (w uzasadnionych wypadkach będziemy wspierać salony po indywidualnych ustaleniach).

 • Czy wszystkie moje salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze czy tylko siedziba (NIP)?

  Wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze na stronie WOŚP (należy pamiętać, że na jeden NIP można otrzymać maksymalnie do 12 par bezpłatnych okularów korekcyjnych – decyduje kolejność zgłoszeń - dotyczy to Partnerów “Czas na Wzrok”.

 • Czy po przystąpieniu do akcji istnieje możliwość wycofania się?

  Salon optyczny może w każdej chwili wycofać się z Akcji, poprzez skuteczne przekazanie takiego oświadczenia, przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] Za skuteczne dostarczenie informacji uważa się takie, które zostało potwierdzone formą mailową.  

  Jeśli na dzień złożenia oświadczenia o wycofaniu się z Akcji, salon optyczny będzie miał już umówione wizyty uczestników na badania w terminach późniejszych niż data złożenia przez niego oświadczenia o wycofaniu się z Akcji lub gdy salon optyczny przyjął zamówienie na bezpłatne okulary korekcyjne, salon zobowiązany jest te wizyty zrealizować, chyba że salon i Organizatorzy Akcji dokonają odmiennych ustaleń.

 • Jakiej firmy soczewki okularowe będą przekazywane (w ramach bezpłatnej puli 1500 par okularów)?

  W większości będą to soczewki firmy JZO, która jest jednym z organizatorów Akcji  ( będą to soczewki okularowe bezbarwne, plastikowe (organiczne) z powłoką antyrefleksyjną, w indeksie 1,5 lub 1,6 (w zależności od mocy).

 • Skąd będziemy mieć plakat?

  Plakat zostanie wysłany drogą mailową po zarejestrowaniu się do akcji (do samodzielnego wydruku), a także może zostać przekazany przez Przedstawiciela Spółki z Grupy Essilor (dotyczy Partnerów programu “Czas na Wzrok”).

Dla salonów optycznych, które nie są partnerami programu "Czas na wzrok"
 • Nie jestem partnerem programu „Czas na wzrok” czy mogę dołączyć do programu Badań „Przejrzyj na oczy”?

  Tak. Wystarczy dokonać zgłoszenia przez stronę: 

 • Jak przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać przez stronę wpisując dane adresowe oraz kontakt  salonu oraz dni bezpłatnych badań.

 • Do kiedy można przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 11 lutego 2022 roku.

 • W jakich terminach trwa akcja?

  Salony optyczne  zobowiązują się do przeznaczenia w okresie pomiędzy 17 stycznia a 28 lutego 2022 roku minimum 4 dni, w trakcie których będą realizować bezpłatne, badania ostrości wzroku dzieci. Tym samym salon zobowiązuje się do wykonania minimum 12 bezpłatnych badań ostrości wzroku w okresie minimum 4 dni. Informację o dniach, w których przeprowadzane będą badania należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

 • Do czego zobowiązuje udział w akcji?

  Salon optyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego badania ostrości wzroku oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba, do doboru opraw okularowych wraz z soczewkami zgodnie z regulaminem programu. Koszt oprawek, soczewek, montaż soczewek ponosi salon optyczny zgłoszony do programu

 • Ile badań muszę wykonać?

  Salon zgłaszający się do akcji musi wykonać minimum 12 badań (minimum 4 dni, w których takie badania mogą się odbyć). Zachęcamy jednak salony do większej ilości badań. Zależy nam na szerokich badaniach przesiewowych wśród dzieci.

 • Ile par okularów muszę przekazać?

  Salon zgłaszający się do programu musi być przygotowany na bezpłatne wyprodukowanie i przekazanie 12 par okularów (oprawki, soczewki, montaż).

 • Czy mogę przekazać uczestnikom programu bon/voucher zniżkowy na kolejne badania?

  Tak. Po przeprowadzonym bezpłatnym badaniu można przekazać bon/voucher na kolejne badanie wzroku.

 • Kto może wziąć udział w akcji?

  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat). Salon może wybrać przedział wiekowy dzieci, którym oferuje bezpłatne badania.

 • Czy salon może pobierać opłaty za przeprowadzenie badania?

  Nie, program badań ostrości wzroku jest bezpłatny.

 • Kto dokonuje badań?

  Badania ostrości wzroku są wykonywane bezpłatnie, za pomocą posiadanego sprzętu i urządzeń oraz przez własny personel, we wskazanym w zgłoszeniu salonie lub salonach.

 • Jakie kryteria musi spełnić rodzina, by dziecko otrzymało darmową parę okularów?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. Protokół dostępny jest pod linkiem

 • Czy mogę informować o dołączeniu do akcji „Przejrzyj na Oczy”?

  Tak. Zachęcamy do informowania klientów o dołączeniu do akcji i realizacji programu badań w ramach 30. Finału WOŚP. Każdy zgłoszony salon może zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (korzystając z grafik udostępnionych przez Fundację WOŚP). Dodatkowo każdy zgłoszony salon otrzyma link do grafik, w których znajduję między innymi plakat informujący o programie. Plakat należy umieścić w salonie w widocznym miejscu, wraz z wpisaną datą badań oraz numerem telefonu pod którym można zarejestrować się na badania.

 • Co doradzić klientom w przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki?

  W przypadku zaistnienia potrzeby pogłębionej diagnostyki, optometryści mogą doradzić wizytę u specjalisty z zakresu okulistyki lub konsultację w innym terminie. 

 • Czy wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze czy tylko siedziba (NIP)?

  Wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze na stronie. 

 • Czy po przystąpieniu do akcji istnieje możliwość wycofania się?

  Salon optyczny może w każdej chwili wycofać się z Akcji, poprzez skuteczne przekazanie takiego oświadczenia, przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] Za skuteczne dostarczenie informacji uważa się takie, które zostało potwierdzone formą mailową.  

  Jeśli na dzień złożenia oświadczenia o wycofaniu się z Akcji, salon optyczny będzie miał już umówione wizyty uczestników na badania w terminach późniejszych niż data złożenia przez niego oświadczenia o wycofaniu się z Akcji lub gdy salon optyczny przyjął zamówienie na bezpłatne okulary korekcyjne, salon zobowiązany jest te wizyty zrealizować, chyba że salon i Organizatorzy Akcji dokonają odmiennych ustaleń.

 

 

Przeczytaj Regulamin Akcji "Przejrzyj na oczy"

Wzór oświadczenia - bezpłatne okulary korekcyjne w ramach akcji "Przejrzyj na oczy"

 

 

Aktualności
2022-01-24 19:18:03

Ruszył wirtualny Bieg "Policz się z cukrzycą"!

Choć jeden z najbardziej widowiskowych momentów każdego Finału WOŚP - bieg kilku tysięcy uczestników ulicami Warszawy - dopiero w sobotę, to 16. Bieg "Policz się z cukrzycą" już trwa, za sprawą wirtualnej formy.