Zorganizuj swój bieg

Jak zorganizować swój Bieg WOŚP?

Jak zorganizować Bieg w ramach akcji „Policz się z cukrzycą"?

 1. Określ trasę biegu
  Trasę planowanego biegu należy uzgodnić wcześniej ze służbami porządkowymi, transportem publicznym oraz zarządcami dróg. Aby uniknąć takich czasochłonnych uzgodnień i dalszych formalności dobrze jest wytyczyć trasę w parku, terenach zielonych, obiektach sportowych (boiska, teren szkoły, itp.)
 2. Oszacuj koszty oraz poszukaj wsparcia
  Warto szukać wparcia w instytucjach kultury i sportu, lokalnych władz samorządowych, grup biegowych – wsparcie to nie tylko pieniądze ale przede wszystkim pomoc w formalnościach, wiedza z zakresu organizacji takich imprez, niezbędny sprzęt oraz ludzie.
 3. Mając pewność, że impreza jest możliwa do realizacji złóż dokumenty
  1. Zależnie od zaplanowanej trasy pamiętaj o projekcie czasowych zmian organizacji ruchu oraz planie zabezpieczenia imprezy (dokumenty te wymagają zatwierdzenia przez Policję oraz zarządców dróg). Bardzo często są to jedne z większych kosztów organizacji.
  2. Pamiętaj o nie przekraczalnym terminie 30 dni przed imprezą na złożenie kompletu dokumentów. Składamy również prośby o zaopiniowanie naszych dokumentów przez:
   • zarządców dróg;
   • Policję;
   • transport publiczny;
   • w terenach nadgranicznych dochodzi jeszcze Straż Graniczna - wszystko jest dokładnie opisane w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, art 64;
   • Biuro Bezpieczeństwa lub inna tego typu jednostka;
  3. Na komplet dokumentów składają się:
   • wniosek;
   • potwierdzenie wniesienia opłaty za zezwolenie na wykorzystanie pasa ruchu w sposób szczególny;
   • odpowiednie oświadczenie, które powinno być dostępne w biurze / urzędzie, który wydaje zezwolenie;
   • regulamin oraz program imprezy – można wzorować się na innych tego typu imprezach, np.: Bieg WOŚP;
   • wykaz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy wraz z namiarami (nr tel.);
   • zobowiązanie do przywrócenia drogi do stany z przed imprezy;
   • szczegółowy regulamin imprezy określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z wytycznymi w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;
   • plan zabezpieczenia medycznego imprezy;
   • mapę trasy biegu;
   • dokumenty rejestrowe podmiotu organizującego imprezę (KRS, NIP, REGON);
   • inne wynikające ze specyfiki trasy organizacji biegu.
 4. Zgłoś wydarzenie w Bazie Szefa Sztabu (nawiąż współpracę z lokalnym sztabem -> znajdź sztab w swojej okolicyi wypełnij formularz do 11 grudnia 2019 r. Potwierdzonym wydarzeniom sportowym oferujemy drobne wsparcie:
  1. numery startowe według planowanej ilości uczestników,
  2. symboliczne 3 szt. koszulek z warszawskiego biegu,
  3. super zniżkę na zakup koszulek biegowych w SiemaShop,
  4. symboliczne 3 szt. medali z warszawską grafiką,
  5. pliki produkcyjne - koszulek, medali, numerów startowych (dozwolone modyfikacje -  numer edycji biegu, miejscowość, sponsorzy. Modyfikacje naszych projektów do akceptacji należy wysyłać na [email protected]),
  6. zgłoszonym biegom przekażemy kontakty do ewentualnych sponsorów / partnerów / firm, wyrażających chęć wsparcia biegów.
 5. Wyślij w dowolnej (czytelnej) formie trasę swojego biegu [email protected]- pokażemy Twój bieg na wspólnej mapie imprez biegowych 28. Finału WOŚP
 6. Zapewnij odpowiednią ilość osób do zabezpieczenia trasy (wolontariusze, Pokojowy Patrol) oraz służby medyczne.
 7. Jeżeli jest możliwość to warto zapewnić uczestnikom darmowe gadżety
  Zamówić odpowiednio wcześniej u producenta, a wcześniej zrobić projekty i ewentualnie uzyskać akceptację potencjalnych "sponsorów".
 8. Zaplanuj i odpowiednio przygotuj logistykę wydarzenia:
  1. biuro zawodów– wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych, odbiorze pakietu przez osobę trzecią i przetwarzaniu danych osobowych, które każdy uczestnik powinien podpisać, a w przypadku niepełnoletnich zgoda prawnego opiekuna. Jeżeli są numery startowe to również warto zapewnić odpowiednią ilości agrafek;
  2. opłaty za start– należy pamiętać, że impreza jest charytatywna i wszystkie zebrane środki powinny trafić do puszki wolontariusza lub Sztabowej Skarbony Stacjonarnej. Wszystkie środki zebrane podczas biegu są rozliczane przez Sztab lub wpłacane na konto finałowe i wspierają cel finału. Oczywiście jeżeli jest taka wola organizatora bieg może być zupełnie darmowy;
  3. długość dystansu, pomiar czasu, trasa, ilość uczestników i inne szczegóły organizacyjne spoczywają na organizatorze i Fundacja WOŚP nie narzuca żadnych wytycznych;
  4. w okolicy startu i mety warto zapewnić: szatnię, depozyt, punkt medyczny z dobrym dojazdem, toalety oraz umywalki i ewentualnie cateringu.
 9. Zadbaj o dobrą atmosferę podczas imprezy – wspólna rozgrzewka, kibice, obsługa startujących, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, dobra zabawa, muzyka, konkurs na najlepsze przebranie itp.

Pamiętaj, że powyższe porady dotyczą organizacji biegów z pełnym wachlarzem możliwości. Twoja impreza może być małą inicjatywą, która nie potrzebuje spełnienia wszystkich powyższych wymogów. Wiele zależy od lokalnych uwarunkowań i ludzi chętnych do działania. Ideą biegu nie jest tylko rywalizacja sportowa a wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia i zwrócenie uwagi na problem jakim jest cukrzyca. Nie ograniczamy się tylko do biegów. Jeżeli masz możliwość stworzenia imprezy sportowej w innej dyscyplinie to również zapraszamy do współpracy pod szyldem "Policz się z cukrzycą" w ramach Finału WOŚP.

Inspirację w organizacji biegu można czerpać m.in. z 14. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą"

W razie pytań prosimy o kontakt – [email protected]


 

Aktualności
2019-11-13 12:20:47

Dary od WOŚP za 6 mln dla szpitala w Katowicach

Nowa Pracowania Rezonansu Magnetycznego w Katowicach już otwarta. Dziś do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II trafił sprzęt o wartości 6 mln złotych przekazany przez Fundację WOŚP.

Zobacz też