Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Na koncie mamy już:
38 657 329 PLN
Czwarta edycja

Wygrała Szkoła Podstawowa z Kołodziejewa

 
 
W ostatnich edycjach pokazaliście, jak wspaniale dzieciaki w Waszych szkołach potrafią udzielać pierwszej pomocy. Posiadają wspaniale przećwiczone podstawowe czynności ratujące życie, a razem ze swoimi nauczycielami są bardzo zaangażowane w zajęcia Programu Edukacyjnego  „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Szkoły niejednokrotnie organizują pokazy pierwszej pomocy, na których to właśnie uczniowie prezentują swoje umiejętności. Nauczyciele w naukę angażują bardzo często też rodziców i podejmują wiele, wiele innych form aktywności związanych z pierwszą pomocą wykraczających poza ramy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Naszym zdaniem ten zapał do nauki cechuje polskie szkoły. I właśnie ten zapał i niezmierzony potencjał postanowiliśmy wykorzystać w kolejnej edycji IV Ogólnopolskiego Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, w którym mogła wziąć udział każda szkoła objęta Programem RUR po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

Wzorem lat poprzednich IV Edycja Konkursu RUR jest podzielona na trzy etapy:

1. Etap ogólnopolski – udział w niniejszym etapie Konkursu polega na stworzeniu przez uczniów szkoły podstawowej wraz z nauczycielami gazetki szkolnej (minimum 4 strony w formacie A4) podejmującej tematykę ratowania życia ludzkiego, zawierającej takie elementy składowe jak np.:
• konspekt z lekcji prowadzonych w ramach Programu
• relacja z zajęć nauki pierwszej pomocy poza szkołą (np. organizacja szkolenia dla lokalnych społeczności: w innej szkole, na pikniku, dla rodziców)
• udokumentowany udział w innych konkursach pierwszej pomocy
• reportaż z organizacji konkursu
• autentyczna historia udzielania pierwszej pomocy przez osobę związaną ze szkołą
• zdjęcia archiwalnych wydań gazetek szkolnych (dotyczących pierwszej pomocy)
• inne (liczymy na Waszą kreatywność)
 

Wyniki etapu ogólnopolskiego 

 


2. Etap wojewódzki – przystępują do niego szkoły, które nadesłały najciekawsze prace w I etapie (wyłonione przez organizatorów konkursu) udział w niniejszym etapie polega na nagraniu filmiku z nauki pierwszej pomocy (instruktażu dokonują dzieci) dla lokalnej społeczności (władz samorządowych, rodziców, lokalnej społeczności).
 

Wyniku etapu wojewódzkiego 

 


3. Finał – przystąpiło do niego 8 szkół, które zwyciężyły w II etapie – rywalizacja w Finale polegała na współzawodnictwie reprezentacji ratowniczej w konkurencjach łączących w sobie zajęcia ruchowe z wiedzą na temat podstawowych czynności ratujących życie, które obejmuje Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przeprowadzonej w formie gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Warszawa.
 

Wyniki Finału! 

Aktualności
2019-01-19 17:53:00

Dwa słowa Jurka Owsiaka do Prezydenta Pawła Adamowicza

Dwa słowa Jurka Owsiaka do Prezydenta Pawła Adamowicza.

Zobacz też