Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Na koncie mamy już:
92 143 798 PLN
Szkolenia

Jak działa nasz ProgramPrzygoda z naszym Programem zaczyna się od szkolenia. Nauczyciele przyjeżdżają na szkolenie, na którym zyskują wiedzę z zakresu dydaktyki pierwszej pomocy, a także pobierają „pakiet startowy” materiałów dydaktycznych. Takie spotkania odbywają się we wtorki i środy w godzinach 09:00-15:00 i 10:00 -16:00. Na jednodniowy, sześciogodzinny kurs zapraszamy maksymalnie 40 nauczycieli czyli po 2 osoby z 20 szkół podstawowych.

 

Jak wygląda szkolenie i nauka pierwszej pomocy? 

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsze dwa bloki zajęć to wykłady i ćwiczenia, obejmujące informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.


Druga część szkolenia to praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach.


Najważniejszą częścią szkolenia są zajęcia dotyczące dydaktyki pierwszej pomocy. Cele Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" są bardzo konkretne, a co za tym idzie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich realizację. Wiedza z pierwszej pomocy, którą nauczyciel nabywa na szkoleniu jest jedynie „narzędziem” do osiągnięcia tych celów. Dlatego też podczas całego szkolenia szczególna uwaga zwracana jest właśnie na te aspekty. 


Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. Celem takiego szkolenia jest przede wszystkim wdrażanie wiedzy i wyrabianie nawyków u dzieci młodszych oraz nabywanie chęci i odwagi do udzielenia pierwszej pomocy.

 

Co otrzymuje szkoła od Fundacji WOSP? 

Oprócz wiedzy i umiejętności Fundacja zapewnia szkołom, wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z uczniami. Każda szkoła przystępując do Programu otrzymuje nieodpłatnie od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy komplet materiałów potrzebnych do nauki:

  • fantomy do ćwiczeń,
  • telefony do nauki wzywania pomocy,
  • książki dla nauczycieli,
  • książki dla uczniów,
  • płyty DVD.
  • tablice edukacyjne.

 

 

Po szkoleniu - dosyłka materiałów 

Każda szkoła, która została objęta Programem Ratujemy i Uczymy Ratować zobowiązała się w zamian za przeszkolenie nauczycieli i otrzymany sprzęt, do realizacji zajęć Programu z dziećmi. Materiały, które szkoła otrzymuje to materiały „zużywalne”, tzn. chcemy aby każde dziecko objęte zajęciami Programu RUR otrzymało na własność „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy” oraz telefon. Są one co roku bezpłatnie wysyłane do szkół, lecz aby szkoła mogła otrzymywać takie dostawy musi spełniać jeden warunek – prowadzić regularnie zajęcia z dziećmi.   Po zakończonym cyklu zajęć – na koniec semestru – nauczyciel wypełnia Kartę Przeprowadzonych Zajęć. Jest to formularz służący do raportowania kolejnych semestrów zajęć z dziećmi. Otrzymując wypełnioną Kartę Przeprowadzonych Zajęć, wiemy ile dzieci zostało objętych Programem w danym semestrze, a co za tym idzie, ile podręczników i telefonów zostało rozdanych dzieciom. W związku z tym Karta Przeprowadzonych Zajęć jest podstawą do tego, aby szkoła otrzymała od nas kolejną partię tych pomocy. Karty przyjmujemy TYLKO tradycyjną pocztą.


Kiedy do Fundacji dotrze już Karta Przeprowadzonych Zajęć  i nauczyciel potrzebuje kolejnej partii materiałów dla dzieci na kolejny semestr, wystarczy że wyśle do nas e-mail z taką informacją na adres: [email protected]


W takim e-mailu powinny się znaleźć podstawowe informacje:
• Imię i nazwisko osoby zamawiającej;
• Numer telefonu do osoby zamawiającej;
• Adres szkoły (jest to jednocześnie adres doręczenia;
• Ilość zamawianego sprzętu.


Wówczas my sprawdzamy w naszej bazie, czy ostatni semestr został już zaraportowany i jeśli tak, to pakujemy paczki i wysyłamy.

 

Na zakończenie roku 

Co roku zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zachęcamy, żeby na świadectwie szkolnym dzieci, które zostały przeszkolone w ramach naszego Programu - w miejscu przeznaczonym na szczególne osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi wpisać informację:  „Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Każdej szkole zainteresowanej docenieniem swoich uczniów wysyłamy za darmo hologramy. Więcej informacji na hologram.wosp.org.pl. 

 

Aktywność przez cały rok 

Przez cały rok możesz aktywnie uczestniczyć w życiu Programu. Zapraszamy Cię na naszą stronę na Facebooku, gdzie wymieniamy się swoimi doświadczeniami, ciekawymi materiałami na temat pierwszej pomocy, a także chwalimy osiągnięciami szkół z nami współpracujących. Zachęcamy Was też do brania udziału w naszych wydarzeniach takich jak: 

 

Wszystkie organizowane do tej pory wydarzenia znajdziesz w naszej galerii. 

Możesz też zorganizować wydarzenie i zwrócić się do nas z prośbą o patronat.


 

Bicie rekordu w 2013, fot. Arek Drygas

Aktualności
2019-02-18 15:27:14

Wesprzyj WOŚP – przekaż Fundacji 1% podatku

W tym roku celem zbiórki 1% podatku przez WOŚP będzie stałe podwyższanie standardów leczenia Polaków i powszechna nauka pierwszej pomocy wśród dzieci ze szkół podstawowych.

Zobacz też