Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Na koncie mamy już:
92 143 798 PLN
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenie
 • Czy w programie może wziąć udział tylko szkoła podstawowa?

  Tak. W ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" na nieodpłatne szkolenia zapraszamy tylko nauczycieli nauczania zintegrowanego ze szkół podstawowych, bowiem celem Programu jest dotarcie do wszystkich dzieci uczących się w klasach I-III. Pozostałe instytucje (przedszkola, szkoły ponadpodstawowe, ZHP, PCK, Państwowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne) oraz firmy zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą szkoleniową.

 • Wysłaliśmy zgłoszenie do Programu. Co dalej?

  W momencie, gdy formularz zgłoszeniowy danej szkoły trafi do naszej Fundacji szkoła zostaje uznana za placówkę oczekującą na szkolenie. W momencie gdy z danego powiatu zgłosi się minimum 15 szkół, organizujemy szkolenie. Wtedy do placówek zakwalifikowanych na szkolenie rozsyłamy maile z informacją o miejscu i terminie szkolenia. Więcej na ten temat możesz przeczytać w dziale "Jak się zgłosić".

 • Wysłaliśmy zgłoszenie już dawno temu, a nadal nie otrzymaliśmy zaproszenia na szkolenie. Dlaczego?

  Po pierwsze sprawdźcie dokładnie swoją skrzynkę e-mail. Być może przegapiliście e-mail z zaproszeniem. Szkolenia organizujemy w momencie, kiedy z danego regionu zbierze się odpowiednia ilość szkół chętnych do przystąpienia do Programu. Może zatem być tak, że z danej okolicy tylko Wasza szkoła zgłosiła chęć realizacji Programu. Sugerujemy wówczas powiedzieć o naszym Programie kolegom i koleżankom z innych szkół. Być może jeszcze nie wiedzą o Programie RUR?

 • Czy możemy wysłać na szkolenie więcej niż 2 nauczycieli?

  Niestety nie ma takiej możliwości. Aby jak najszybciej zrealizować cel wprowadzenia nauki I pomocy wśród dzieci z klas I-III zrezygnowaliśmy ze szkolenia każdej szkoły indywidualnie (poświęcając 1 dzień każdej szkole podstawowej, szkoląc nieprzerwanie 365 dni w roku zajęłoby to prawie 40 lat). Dlatego też – aby utrzymać wysoki standard naszych szkoleń oraz jak najszybciej zrealizować cel Programu – organizujemy szkolenia dla 15-20 szkół zapraszając na nie po 2 przedstawicieli z każdej placówki. Powstaje w ten sposób dość liczna 40-osobowa grupa szkoleniowa.

 • Czy w szkoleniu mogą brać udział wyłącznie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej?

  Tak. Celem Programu jest nauka I pomocy dzieci w klasach I-III. Osobami, które najlepiej będą wiedziały jak przekazać wiedzę najmłodszym dzieciom, są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gdyż to oni najlepiej znają swoich podopiecznych, najlepiej dobiorą metody nauczania. Stąd wymóg by w szkoleniu brali udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 • Nie reprezentujemy Szkoły Podstawowej a chcielibyśmy przejść szkolenie I pomocy w ramach Programu.

  Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” przeznaczony jest wyłącznie dla szkół podstawowych. Pozostałe instytucje zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń komercyjnych.

Szkolenie
 • Ile czasu trwa szkolenie?

  Szkolenie w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest szkoleniem jednodniowym i trwa maksymalnie 6 godzin zegarowych.

 • Czy na szkolenie można wysłać innego nauczyciela niż w zgłoszeniu?

  Tak. Jeżeli nauczyciel wymieniony w formularzu zgłoszeniowym nie może pojawić się na szkoleniu (z różnych powodów), dyrekcja ma prawo oddelegować innego nauczyciela. Wszelkie formalności ze zmianą osoby uczestniczącej w szkoleniu załatwiamy na miejscu szkolenia

 • Czy konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu?

  Jeżeli otrzymaliście od nas zaproszenie na szkolenie w postaci maila, oznacza to, że spodziewamy się Was na miejscu szkolenia. Nie ma obowiązku potwierdzania Waszej obecności (chyba że w sytuacjach wyjątkowo wymagamy tego od Was w wysłanym mailu). Pamiętajcie jednak, żeby dać nam znać, jeśli Wasza sytuacja uległa zmianie i nikt ze szkoły nie może pojawić się na szkoleniu. Przeszkolenie każdej osoby to koszty i nie możemy ich ponosić, jeśli nie jest to konieczne.

 • Czy pieczątka szkoły jest obowiązkowa na szkoleniu

  TAK! Program RUR realizowany jest ze środków uzyskanych w czasie styczniowego finału. Co roku Fundacja rozlicza się ze wszystkich zebranych środków. Podstawą do rozliczenia programu RUR są Umowy Darowizny na sprzęt, który przekazujemy Wam do szkół. Umowa darowizny na przekazany sprzęt jest ważna tylko w momencie kiedy jest podpisana i opieczętowana, ze względu na sprawną organizację Programu zmuszeni jesteśmy wymagać od Was podpisania i opieczętowania Umowy Darowizny w czasie szkolenia. Jeżeli te formalności nie zostaną dopełnione przekazanie sprzętu szkole nie będzie możliwe.

 • Chcielibyśmy poinformować media o szkoleniu. Czy możemy to zrobić?

  Oczywiście. Jesteśmy jak najbardziej za medialną promocją Programu, sami też staramy się informować lokalne media o zaplanowanym szkoleniu. Zachęcamy więc również i Was do informowania mediów o szkoleniu.

 • Czy nauczyciel biorąc udział w szkoleniu przyjmuje na siebie jakieś zobowiązania?

  Tak, jedno – nauczyciel biorąc udział w szkoleniu Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" zobowiązuje się do bezterminowej realizacji zajęć Programu z dziećmi w szkole oraz do utrzymania współpracy pomiędzy szkołą, a Fundacją na zasadach określonych na szkoleniu (znajdują się one również w dziale mówiącym o realizacji programu).

Realizacja Programu
 • Czy odbycie szkolenia Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować "jest wypełnieniem § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 roku, czyli dopilnowaniem przeszkolenia pracowników szkoły z zakresu pierwszej pomocy?

  Niestety nie. Szkolenie Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" nie jest tożsame z kursem pierwszej pomocy! Co prawda szkolenie to zawiera w sobie tematy związane z podstawowymi czynnościami ratowniczymi, lecz jego podstawową treścią jest DYDAKTYKA pierwszej pomocy. Zakres wiedzy z pierwszej pomocy, która jest przekazywana na szkoleniu jest dostosowany do dzieci z klas I – III w związku z czym obejmuje on jedynie podstawowe czynności ratujące życie. 

 • Bierzemy udział w Programie i zabrakło nam podręczników. Co mamy zrobić?

  To znaczy, że macie już przeszkoloną sporą grupę dzieci. Powinniście wysłać do nas formularz "Karta Przeprowadzonych Zajęć", informujący nas o przebiegu programu RUR w waszej szkole. Następnie zgłaszacie mailowo na adres: [email protected] zamówienie na bezpłatną dosyłkę podręczników (podając potrzebną ilość podręczników oraz dokładny adres korespondencyjny szkoły). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale mówiącym o realizacji Programu.

Inne
 • Chcielibyśmy, aby przedstawiciele fundacji przeszkolili dzieci u nas w szkole. Czy to możliwe?

  Niestety nie. Instruktorzy szkolący w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, są przez cały tydzień w trasie, szkolą kolejne grupy nauczycieli. W weekendy szkolą w czasie szkoleń Pokojowego Patrolu. W związku z tym nie mamy fizycznej możliwości aby przeprowadzać innego rodzaju szkolenia, pokazy. Poza tym większość naszych instruktorów nie posiada wykształcenia pedagogicznego. Właśnie dlatego chcemy, aby to nauczyciele jako specjaliści od uczenia dzieci prowadzili zajęcia Programu w szkołach.

 • Nie reprezentujemy Szkoły Podstawowej, lecz prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy z dziećmi (np.: w przedszkolu, gimnazjum, domu kultury). Czy możemy otrzymać podręczniki?

  Niestety nie. Materiały dydaktyczne Programu są stworzone dla dzieci w określonym wieku (7-10 lat), więc użycie ich na zajęciach z dziećmi w innym wieku byłoby bezcelowe. Poza tym, aby prawidłowo wykorzystać podręcznik na zajęciach z dziećmi, należy przejść szkolenie Programu RUR, co wyklucza możliwość użycia tych materiałów przez osobę nieprzeszkoloną w tym zakresie.

Zobacz też