W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN
Zgłoś się

Ucz pierwszej pomocy razem z WOŚP

 

Jeśli jesteś nauczycielem w klasie I-III szkoły podstawowej - czekamy na Ciebie! Każda szkoła podstawowa w Polsce może przystąpić do Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i uczyć pierwszej pomocy razem z Fundacją WOŚP. Większość polskich szkół już została objęta Programem RUR, jednakże może się zdarzyć, że nauczyciel z takiej szkoły, który odbył szkolenie, już w niej nie pracuje. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkoła taka zgłosiła do Programu kolejnego pedagoga, który wyraża chęć realizacji zajęć z pierwszej pomocy. Droga do tego jest niezwykle prosta: wystarczy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wysłać na adres Fundacji WOŚP.

 


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19 C
02-738 WarszawaWówczas szkoła zostaje przez nas umieszczona w kolejce szkół, które wyraziły chęć realizacji Programu. Szkolenia dla nauczycieli organizujemy na terenie całej Polski w momencie, kiedy zbierze się odpowiednia ilość chętnych szkół z regionu. Szkolenia nie są otwarte, co oznacza, że to my wysyłamy (pocztą elektroniczną) zaproszenia do konkretnych szkół, a nie nauczyciele wybierają szkolenie, na które chcą przyjechać. Jest to konieczne, gdyż dobierając szkoły na szkolenie kierujemy się regułami, które mają na celu objęcie Programem jak największej ilości dzieci oraz optymalizację kosztów. 


Pierwszeństwo mają szkoły nieobjęte Programem, które zgłosiły się pierwszy raz na szkolenie. Szkoły nieobjęte Programem, które zostały w przeszłości zaproszone na szkolenie i z niego nie skorzystały (nikt nie przyszedł) zapraszane są w drugiej kolejności. 


W przypadku szkół, które są objęte Programem, pierwszeństwo i bezpłatne szkolenie przysługuje szkołom, od których regularnie otrzymujemy (lub otrzymywaliśmy np.: do momentu, kiedy przeszkolony wcześniej pedagog w szkole pracował) Karty Przeprowadzonych Zajęć. Szkoły, które tych dokumentów nie wysyłają, partycypują w kosztach szkolenia.


 Aktualności
2020-07-09 11:45:43

Przekazaliśmy karetkę neonatologiczną do Szpitala w Szczecinie

10 lipca pod siedzibą Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazaliśmy karetkę do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje".

Zobacz też