Na cel 30. Finału zebraliśmy już
23 067 857 PLN
Regulamin eSkarbonki dla wolontariuszy

Regulamin eSkarbonki

Regulamin eSkarbonki
 • 1. Czym jest eSkarbonka

  1.1. eSkarbonka została stworzona przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „WOŚP”) i firmę Mastercard

  1.2. eSkarbonka to wirtualna puszka iWolontariusza WOŚP, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

  1.3. eSkarbonka została stworzona dla osób, które chcą kwestować na rzecz Finału WOŚP lub innych akcji, które WOŚP postanowi realizować za pomocą tego narzędzia.

  1.4. Swoją eSkarbonkę może założyć każdy (osoby niepełnoletnie potrzebują pomocy i zgody opiekuna prawnego).

 • 2. Jak działa eSkarbonka

  2.1. Zachęcaj znajomych do przekazywania wpłat na Twoją eSkarbonkę lub eSkarbonkę Twojego Sztabu. Indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu. Niech jak najwięcej osób dowie się o Twojej zbiórce - bo pomaganie jest dziecinnie proste.

  2.2. Wpłaty przez eSkarbonkę są bezpieczne, gdyż wpłaty trafiają do WOŚP przez zaufanych operatorów płatności internetowych. Jeśli masz wątpliwości, czy osoba zachęcająca do zbiórki za pośrednictwem eSkarbonki rzeczywiście kwestuje na rzecz WOŚP, możesz to sprawdzić pod adresem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke. Jeżeli znajdziesz fałszywy link, jak najszybciej napisz na e-mail z pkt 4.4.

  2.3. Założenie eSkarbonki będzie możliwe od 1 grudnia 2020 do dnia Finału włącznie. Wszystkie eSkarbonki rozliczą się automatycznie 01 lutego 2021 r. o godz. 23:59.

  2.4. Właściciel eSkarbonki może wybrać jeden z proponowanych rodzajów tła oraz nazwę eSkarbonki:

  • wolontariusze:
   • Imię i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
   • Pierwsza litera imienia i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
   • Imię i pierwsza litera nazwiska
   • Inicjały
  • firmy/wydarzenia – dowolna nazwa (pod warunkiem zasad określonych w pkt 3.3

  2.5. Tworząc swoją eSkarbonkę użytkownik zgadza się na to, że wybrane przez niego tło i nazwa - będzie pokazywać się publicznie:

  • Na jego eSkarbonce
  • Na dedykowanych stronach Sztabów, jeśli wolontariusz należy do sztabu, wtedy eSkarbonka pokaże się na stronie jego sztabu
  • Na stronie głównej wosp.org.pl
  • W serwisach będących partnerami Fundacji WOŚP - w serwisach lokalnych współpracujących z Fundacją WOŚP automatycznie będą się pojawiać eSkarbonki osób z danego powiatu
 • 3. Założenie eSkarbonki
  • Żeby założyć swoją eSkarbonkę - trzeba mieć konto na portalu iwolontariusz.wosp.org.pl
  • eSkarbonkę mogą założyć:
  • Firmy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne)
  • Osoby pełnoletnie
  • Rodzice/opiekunowie prawni dla swoich niepełnoletnich dzieci
  • Wolontariusze przynależący do jednego ze sztabów
  • Rodzice/opiekunowie prawni wolontariuszy
 • Sposób założenia eSkarbonki - osoby pełnoletnie niezarejestrowane w sztabie.

  Jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i masz ukończone 18 lat, wejdź na stronę iWolontariusz i załóż konto, klikając w przycisk “zostań iWolontariuszem i załóż eSkarbonkę”. Wtedy będziesz mógł zbierać online i automatycznie zostaniesz przypisany do wirtualnego Sztabu eSkarbonki.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - osoby niepełnoletnie niezarejestrowane w sztabie.

  Jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i nie masz ukończonych 18 lat, poproś o pomoc osobę dorosłą. W procesie rejestracji Twoi rodzice lub opiekunowie muszą podać swoje dane, a następnie zatwierdzić Twoją eSkarbonkę poprzez swojego maila.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - Firmy/wydarzenia
  • Załóż profil dla firm na platformie iWolontariusz i wybierz dla firm, „Uruchom eSkarbonkę”.
  • eSkarbonkę mogą założyć dowolne firmy lub wydarzenia, z zastrzeżeniem, że nazwa firmy lub wydarzenia nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i nie narusza wizerunku Fundacji WOŚP. Niedozwolone są nazwy związane z alkoholem, używkami, przemocą i zakazane prawem. Fundacja WOŚP zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej eSkarbonki bez informowania o tym użytkownika.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - pełnoletni wolontariusze, którzy rejestrowali się tradycyjnie, w Sztabie.

  Należy założyć konto na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl używając przycisku „zarejestruj się”. Tam podać swoje dane (takie same, jakie podałeś na zgłoszeniu papierowym, czyli imię nazwisko, adres e-mail i numer PESEL). Nasz system znajdzie Cię w bazie. Jeśli wszystkie dane będą się zgadzać - konto zostanie założone od razu. Jeśli nie (bo np. nie będzie zgadzał się adres e-mail lub numer PESEL) - prosimy o kontakt [email protected]. Będziemy działać indywidualnie.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - pełnoletni wolontariusze, którzy rejestrowali się online

  Zaloguj się (formularz logowania) na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl używając dokładnie takich samych danych, których użyłeś kiedy zapisywałeś się jako wolontariusz.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki. 

 • 4. Postanowienia końcowe

  4.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. WOŚP poinformuje o zmianie przez serwis iWolontariusz lub przez wiadomość e-mail. Korzystanie przez serwis iWolontariusz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

  4.2. WOŚP zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

  4.3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z utworzeniem
  e-Skarbonki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażasz ją dla WOŚP oraz jej partnerów. Zarówno WOŚP, jak i partnerzy będą publikowali informacje o przebiegu zbiórki za pomocą poszczególnych e-Skarbonek za pośrednictwem swoich stron internetowych. Partnerami tymi są w szczególności: Mastercard Polska, Polska Presse Sp. z o.o.

  4.4. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania - piszcie na adres: [email protected] - pomożemy!

   

Klauzula informacyjna
 • Klauzula informacyjna

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
   z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c;
  2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: [email protected];
  3. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:
  • utworzenia przez Ciebie eSkarbonki, za pomocą której dokonywana będzie zbiórka środków finansowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacji weryfikacji użytkownika przystępującego do zbiórki zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu eSkarbonki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  1. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, marketingowych
   i promocyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,
  2. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; WOŚP korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 
  • oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;  
  • umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/;

  w ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie
  z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym
  w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych;

  Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.

  1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:
  • okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzoną zbiórką (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, wynika to z przepisów finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba
   że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  2. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  3. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem założenia eSkarbonki,
   a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia
   eSkarbonki;
  4. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast obsługa weryfikacji za pomocą systemu PayU odbywa się w sposób zautomatyzowany.