Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Regulamin eSkarbonki dla wolontariuszy

Regulamin eSkarbonki

Regulamin eSkarbonki
 • 1. Czym jest eSkarbonka

  1.1. eSkarbonka została stworzona przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „WOŚP”) i firmę Mastercard

  1.2. eSkarbonka to wirtualna puszka iWolontariusza WOŚP, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

  1.3. eSkarbonka została stworzona dla osób, które chcą kwestować na rzecz Finału WOŚP lub innych akcji, które WOŚP postanowi realizować za pomocą tego narzędzia.

  1.4. Swoją eSkarbonkę może założyć każdy (osoby niepełnoletnie potrzebują pomocy i zgody opiekuna prawnego).

 • 2. Jak działa eSkarbonka?

  2.1 Kwestowanie za pomocą eSkarbonki polega na udostępnianiu i zachęcaniu do przekazywania wpłat na Twoją eSkarbonkę lub eSkarbonkę Twojego Sztabu. Indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu.

  2.2. Wpłaty przez eSkarbonkę są bezpieczne, gdyż wpłaty trafiają do WOŚP przez zaufanych operatorów płatności internetowych. Jeśli masz wątpliwości czy osoba zachęcająca do zbiórki za pośrednictwem eSkarbonki rzeczywiście kwestuje na rzecz WOŚP, możesz to sprawdzić pod adresem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke. Jeżeli znajdziesz fałszywy link, jak najszybciej napisz na e-mail z pkt 3.4. lub 3.5. 

  2.3. Założenie eSkarbonki będzie możliwe od 10 grudnia 2023 do dnia Finału włącznie. Wszystkie eSkarbonki zostaną zamknięte 29 stycznia 2024 r. o godz. 23:59 - przestaną przyjmować wpłaty (transakcje rozpoczęte przed tym terminem zostaną rozliczone wg zasad operatorów płatności).

  2.4. Każda eSkarbonka powinna mieć swoją nazwę: 

    2.4.1. wolontariusze: 

      2.4.1.1 Imię i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

      2.4.1.2. Pierwsza litera imienia i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

      2.4.1.3 Imię i pierwsza litera nazwiska

      2.4.1.4. Inicjały  

    2.4.2. firmy/wydarzenia – dowolna nazwa (pod warunkiem zasad określonych w pkt 3.2.3.2) 

  2.5. Tworząc eSkarbonkę użytkownik zgadza się na to, że nazwa - będzie pokazywać się publicznie:

    2.5.1 Na jego eSkarbonce.

    2.5.2. Na dedykowanych stronach Sztabów, jeśli wolontariusz należy do sztabu, wtedy eSkarbonka pokaże się na stronie jego sztabu. 

    2.5.3. Na stronie głównej wosp.org.pl 

    2.5.4. W serwisach będących partnerami WOŚP - w serwisach lokalnych współpracujących z WOŚP automatycznie będą się pojawiać eSkarbonki osób z danego powiatu.  

 • 3. Jak założyć eSkarbonkę?

  3.1. Żeby założyć swoją eSkarbonkę - trzeba mieć konto na portalu iwolontariusz.wosp.org.pl

  3.2. eSkarbonkę mogą założyć:

  • Firmy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne)
  • Osoby pełnoletnie
  • Rodzice/opiekunowie prawni dla swoich niepełnoletnich dzieci
  • Wolontariusze przynależący do jednego ze sztabów
  • Rodzice/opiekunowie prawni wolontariuszy

  3.3 Sposób założenia eSkarbonki

   

  3.1. Żeby założyć swoją eSkarbonkę - trzeba mieć konto na portalu https://iwolontariusz.wosp.org.pl i wybrać formę kwestowania zawierającą eSkarbonkę. 

  3.2. Sposób założenia eSkarbonki: 

    3.2.1. Osoby pełnoletnie niezarejestrowane w sztabie - jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i masz ukończone 18 lat, wejdź na stronę iWolontariusz i załóż konto, klikając w przycisk “zostań wolontariuszem”.

    3.2.2. Osoby niepełnoletnie niezarejestrowane w sztabie - jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i nie masz ukończonych 18 lat, poproś o pomoc osobę dorosłą. W procesie rejestracji na stronie iWolontariusz Twoi rodzice lub opiekunowie prawni muszą podać swoje dane, a następnie zatwierdzić Twoją eSkarbonkę poprzez swojego maila.

    3.2.3. Firmy/wydarzenia:

      3.2.3.1. Załóż profil dla firm na platformie iWolontariusz i wybierz dla firm, „Uruchom eSkarbonkę”. 

      3.2.3.2. eSkarbonkę mogą założyć dowolne firmy lub wydarzenia, z zastrzeżeniem, że nazwa firmy lub wydarzenia nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i nie narusza wizerunku Fundacji WOŚP. Niedozwolone są nazwy związane z alkoholem, używkami, przemocą, wulgarne i zakazane prawem. Fundacja WOŚP zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej eSkarbonki bez informowania o tym użytkownika.  

    3.2.4. Osoby pełnoletnie, które rejestrowały się tradycyjnie, w Sztabie - należy założyć konto na stronie iWolontariusz używając przycisku „zostań wolontariuszem”. Tam podać swoje dane (takie same, jakie podałeś na zgłoszeniu papierowym, czyli imię nazwisko, adres e-mail i numer PESEL). Nasz system znajdzie Cię w bazie. Jeśli wszystkie dane będą się zgadzać - konto zostanie założone od razu. Jeśli nie (bo np. nie będzie zgadzał się adres e-mail lub numer PESEL) - prosimy o kontakt [email protected]. Będziemy działać indywidualnie. 

    3.2.5. Osoby pełnoletnie, które rejestrowały się online - zaloguj się na stronie iWolontariusz używając dokładnie takich samych danych, których użyłeś, kiedy zapisywałeś się jako wolontariusz.

  3.3. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki. 

 • 4. Zasady promowania eSkarbonki (dotyczy eSkarbonek firmowych i prywatnych)

  4.1. Publikacja w mediach społecznościowych może zostać dokonana pod warunkiem niestosowania działań mediowych tj. bez płatnej promocji treści. WOŚP może w wyjątkowych sytuacjach zgodzić się na takie działania, ale muszą one zostać zaakceptowane. W takich sytuacjach należy wysłać prośbę na [email protected]  

  4.2. Stosuj poprawne nazewnictwo, np. 32. Finał WOŚP, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (nie: Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 

  4.3. W panelu edycji eSkarbonki możesz pobrać grafiki do jej promowania. 

  4.4. Na przygotowanej grafice promocyjnej musi być wyraźna informacja, w jaki sposób Twoja firma wspiera WOŚP. 

  4.5. Logo WOŚP jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Grafika promocyjna powinna być zgodna z zasadami stosowania logo WOŚP

  4.6. W treści promującej Twoją eSkarbonkę podaj oficjalny profil WOŚP w danym medium społecznościowym.

  4.7. Przygotowaną grafikę i treść wyślij do akceptacji - [email protected]   

   

 • 5. Postanowienia końcowe

   

  5.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. WOŚP poinformuje o zmianie przez serwis iWolontariusz lub przez wiadomość e-mail. Korzystanie przez serwis iWolontariusz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. 

  5.2. WOŚP zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych. 

  5.3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z utworzeniem eSkarbonki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażasz ją dla WOŚP oraz jej partnerów. Zarówno WOŚP, jak i partnerzy będą publikowali informacje o przebiegu zbiórki za pomocą poszczególnych eSkarbonek za pośrednictwem swoich stron internetowych. Partnerami tymi są w szczególności: Mastercard Polska, TVN Warner Bros. Discovery, Ringier Axel Springer Polska.

  5.4. Wszelkie pytania dotyczące płatności należy kierować na [email protected] 

  5.5. Wszelkie pytania dotyczące wolontariuszy należy kierować na [email protected] 

   

 • Klauzula informacyjna - eSkarbonka

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż: 

  1. Administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c;  
  2. Wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: [email protected] 
  3. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:  
   1. Utworzenia przez Ciebie eSkarbonki, za pomocą, której dokonywana będzie zbiórka środków finansowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. Realizacji weryfikacji użytkownika przystępującego do zbiórki zgodnie z punktem 3.2 Regulamin eSkarbonka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
   3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  Zakres przetwarzanych danych wynika z ,,Regulaminu iWolontariusz”, Regulaminu eSkarbonka, Regulaminu dla wpłacających do eSkarbonki,

  1. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, marketingowych i promocyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,  
  2. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; WOŚP korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 
  3. Oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement; Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/; W ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano, iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych; Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.
  4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:  
   1. Okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzoną zbiórką (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
   2. Okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, wynika to z przepisów finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;  
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
   00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem założenia eSkarbonki, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia eSkarbonki; 
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast obsługa weryfikacji za pomocą systemu PayU, Google Pay, Apple Pay, PayPal odbywa się w sposób zautomatyzowany.  
Regulamin dla wpłacających do eSkarbonki
 • 1. Czym jest eSkarbonka

  1.1. eSkarbonka została stworzona przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „WOŚP”) i firmę Mastercard.

  1.2. eSkarbonka to wirtualna puszka dla wszystkich zarejestrowanych na platformie iWolontariusz, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

  1.3. eSkarbonka została stworzona dla osób, które chcą kwestować na rzecz Finału WOŚP lub innych akcji, które Fundacja WOŚP postanowi realizować za pomocą tego narzędzia.

  1.4. eSkarbonka jest dostępna pod adresem https://eskarbonka.wosp.org.pl/ 

  1.5. Indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu. Niech jak najwięcej osób dowie się o zbiórce - bo pomaganie jest dziecinnie proste!

 • 2. Procesy wpłaty

  2.1. Wpłaty przez eSkarbonkę są bezpieczne, gdyż wpłaty trafiają do WOŚP przez zaufanych operatorów płatności internetowych. Jeśli masz wątpliwości czy osoba zachęcająca do zbiórki za pośrednictwem eSkarbonki rzeczywiście kwestuje na rzecz WOŚP, możesz to sprawdzić pod adresem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonkeJeżeli znajdziesz fałszywy link, jak najszybciej napisz na e-mail z pkt 3.2. ([email protected])

  2.2. Użytkownik, który chce wesprzeć WOŚP może wybrać jedną z zaproponowanych kwot: 

  • 10 zł 
  • 20 zł 
  • 50 zł 
  • 100 zł 
  • wpisać swoją kwotę.

  2.3. Użytkownik może dokonać wpłaty za pomocą 

  • Kart płatniczych 
  • Google Pay, Apple Pay  
  • PayU (poprzez serwisy transakcyjne banków, operatorów płatniczych, przelew tradycyjny, BLIK) 
  • PayPal (prowizja według https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-fees, chyba, że operator postanowi inaczej) – opcja dostępna dla Sztabów zagranicznych i wolontariuszy Sztabów zagranicznych. 

  2.4. Użytkownik może podać swoje imię, ale nie jest to obowiązkowe. Użytkownicy, którzy podadzą imię - dostaną personalizowane podziękowanie od Jurka Owsiaka po wpłacie na eSkarbonkę.

  2.5. Użytkownik może zdecydować czy jego kwota i imię będzie widoczne.

 • 3. Postanowienia końcowe

  3.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie oraz do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

  3.2. Wszelkie kwestie dotyczące poniższych zagadnień prosimy kierować na adresy :

Regulamin iWolontariusz
 • 1. Czym jest iwolontariusz?

  1.1.1 Jest narzędziem stworzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i firmę Mastercard.

  1.1.2. To aplikacja internetowa, dzięki której po prawidłowo dokonanej rejestracji można zostać wolontariuszem zbiórek orgaznizowanych przez WOŚP: 

   1.1.2.1. Wirtualnych prowadzonych w Internecie za pomocą narzędzia eSkarbonka. 

   1.1.2.2. Tradycyjnych za pomocą puszek kwestarskich prowadzonych przez lokalnych koordynatorów wolontariatu (dalej jako „Sztaby WOŚP”), którzy otrzymali zgodę od WOŚP do prowadzenia takiej zbiórki na jej rzecz.

  1.1.3. Wolontariuszem może być każdy – osoby pełnoletnie, dzieci za zgodą opiekunów prawnych oraz firmy (osobę reprezentującą firmę). 

   

 • 2. Kto może kwestować rejestrując się na iwolontariusz.wosp.org.pl?

  2.1. Platforma iWolontariusz pozwala w sposób szybki, z minimalną ilością formalności zostać wolontariuszem WOŚP i prowadzić kwestę w ramach zbiórek prowadzonych przez WOŚP. 

  2.2. Formalności i procesy związane z rejestracją wynikają z obowiązującego prawa oraz dobrych praktyk pozwalających w sposób bezpieczny i transparentny dla wszystkich stron prowadzić oraz rozliczyć zbiórkę. 

  2.3. iWolontariusz pozwala na rejestrację:

   2.3.1. Osobom pełnoletnim.

   2.3.2. Rodzicom/opiekunom prawnym dla swoich niepełnoletnich dzieci. 

   2.3.3. Rodzicom/opiekunom prawnym wolontariuszy. 

   2.3.4. Wolontariuszom przynależącym do jednego ze Sztabów.

   2.3.5. Firmom (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne). 

   

   

 • 2.4. Jak założyć konto na iwolontariusz?

  2.4. Zakładanie konta w iWolontariusz: 

   2.4.1. Wejdź na stronę iwolontariusz.wosp.org.pl. 

   2.4.2. Rozpocznij zakładanie konta na stronie iwolontariusz korzystając z przycisku „zostań wolontariuszem”. 

   2.4.3. Zarejestrować się może wyłącznie osoba pełnoletnia. 

   2.4.4. Wypełnij formularz korzystając z trzech opcji do wyboru:

    2.4.4.1. Osoba pełnoletnia. 

    2.4.4.2. Opiekun w imieniu dziecka - formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 

    2.4.4.3. Firmy - formularz wypełnia przedstawiciel firmy uprawniony do jej reprezentowania.

   2.4.5. Potwierdź zapoznanie się z klauzulą RODO i zapoznaj się ze zgodami na dodatkową komunikację.

   2.4.6. Wypełniony formularz „Wyślij” a na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy wiadomość potwierdzającą założenie konta. Zaloguj się do swojej poczty i kliknij link potwierdzający.

   2.4.7. Wejście w link aktywacyjny otworzy stronę powitalną iWolontariusza. 

 • 2.5. W jaki sposób mogą kwestować wolontariusze zarejestrowani w iwolontariusz?

   

  2.5. Po poprawnej rejestracji należy zdecydować o formie prowadzonej kwesty: 

   2.5.1. Tylko online za pomocą eSkarbonki.

   2.5.2. Tylko offline za pomocą tekturowej puszki do kwestowania (możliwe tylko dla wolontariuszy przynależnych do Sztabu WOŚP).

   2.5.3. Online i offline (możliwe tylko dla wolontariuszy przynależnych do Sztabu WOŚP). 

 • 2.6. Jak zgłosić się do kwesty za pomocą puszki tekturowej za pomocą iWolontariusz?

  2.6. Zgłoszenie do kwesty offline (za pomocą tekturowych puszek kwestarskich): 

   2.6.1. Każdy wolontariusz kwestujący za pomocą tekturowych puszek kwestarskich musi przynależeć do jednego ze Sztabów WOŚP. Pełna lista zaakceptowanych Sztabów przez WOŚP - https://www.wosp.org.pl/final/sztaby 

   2.6.2. Wolontariusze kwestujący za pomocą puszek kwestarskich muszą przestrzegać - Regulaminu Wolontariusza 

   2.6.3. Wybór Sztabu WOŚP jest możliwy za pomocą wbudowanej w iWolontariuszu wyszukiwarki (na podstawie miejscowości lub numeru Sztabu WOŚP) lub otrzymanego od konkretnego Sztabu WOŚP kodu TOKEN. 

    2.6.3.1. Kod TOKEN należy podać w sekcji „Wybierz Sztab” w odpowiednim polu. System automatycznie zlokalizuje Sztab WOŚP od którego otrzymałeś TOKEN.

   2.6.4. W następnych krokach należy wprowadzić niezbędne dane (adres zamieszkania i wgrać zdjęcie do identyfikatora).

   2.6.5. Wysłanie zgłoszenia za pomocą iWolontariusz nie jest jednoznaczne z zastaniem wolontariuszem - wymagane jest potwierdzenie przez Sztab WOŚP. Potwierdzenie tych danych oznaczać będzie zawarcie porozumienia o świadczeniu wolontariatu w rozumieniu art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   2.6.6. Wszystkie wprowadzone dane są weryfikowane. Otrzymanie potwierdzenia, że wszystkie dane zostały zaakceptowane świadczą o zakończeniu procesu rekrutacji na wolontariusza. Proces weryfikacji nie jest natychmiastowy i jest zależny od bieżącego obciążenia systemu.  

 • 3. Postanowienia końcowe

   

  3.1 WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. WOŚP poinformuje o zmianie przez serwis iWolontariusz lub przez wiadomość e-mail. Korzystanie przez serwis iWolontariusz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

  3.2. WOŚP zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

  3.3. Klauzula informacja wymagana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) dostępna jest pod linkiem: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/register

  3.4. Wszelkie pytania dotyczące płatności należy kierować na [email protected] 

  3.5. Wszelkie pytania dotyczące wolontariuszy należy kierować na [email protected] 

 • Klauzula informacyjna - iWolontariusz

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Fundacja WOŚP) z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14.
  2. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy [email protected], lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;
  3. Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie:
   1. Wyrażonej przez Ciebie zgody i chęci zarejestrowania się w portalu iWolontariusz, (Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) – w przypadku samej rejestracji,
    1. Jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa jako wolontariusz w zbiórce publicznej organizowanej przez Fundację WOŚP (Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
    2. Jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa jako rodzi/opiekun prawny niepełnoletniego wolontariusza zbiórki publicznej organizowanej przez Fundację WOŚP (Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
   2. W celu spełnienia Twojej prośby uczestnictwa w organizacji finału WOŚP, poprzez rejestrację Sztabowej Puszki Stacjonarnej (Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
   3. Wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) – w przypadku wszystkich newsletterów,
   4. W celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych rozliczeniem zbiórki publicznej (Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
   5. W celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z organizacją i rozliczeniem zbiórki (Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  5. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Administrator Danych Osobowych korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania
   w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
   1. Oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
   2. Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/. W ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.
  6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
   1. W przypadku rejestracji do serwisu bez czynnego udziału w zbiórce, lub rejestracji do któregoś z newsletterów, do odwołania przez Ciebie zgody;
   2. W przypadku czynnego udziału w zbiórce, przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku
    w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; dane teleadresowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  9. W przypadku rejestracji do serwisu iWolontariusz lub newsletteru, podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie można tego zrobić. Jeśli chcesz zostać czynnym wolontariuszem podanie danych jest niezbędne i jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Finale WOŚP jako wolontariusz;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.