Zebraliśmy
224 376 706 
Regulamin eSkarbonki dla wolontariuszy

Regulamin eSkarbonki

Regulamin eSkarbonki
 • 1. Czym jest eSkarbonka

  1.1. eSkarbonka została stworzona przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „WOŚP”) i firmę Mastercard

  1.2. eSkarbonka to wirtualna puszka iWolontariusza WOŚP, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

  1.3. eSkarbonka została stworzona dla osób, które chcą kwestować na rzecz Finału WOŚP lub innych akcji, które WOŚP postanowi realizować za pomocą tego narzędzia.

  1.4. Swoją eSkarbonkę może założyć każdy (osoby niepełnoletnie potrzebują pomocy i zgody opiekuna prawnego).

 • 2. Jak działa eSkarbonka

  2.1. Zachęcaj znajomych do przekazywania wpłat na Twoją eSkarbonkę lub eSkarbonkę Twojego Sztabu. Indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu. Niech jak najwięcej osób dowie się o Twojej zbiórce - bo pomaganie jest dziecinnie proste.

  2.2. Wpłaty przez eSkarbonkę są bezpieczne, gdyż wpłaty trafiają do WOŚP przez zaufanych operatorów płatności internetowych. Jeśli masz wątpliwości, czy osoba zachęcająca do zbiórki za pośrednictwem eSkarbonki rzeczywiście kwestuje na rzecz WOŚP, możesz to sprawdzić pod adresem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke. Jeżeli znajdziesz fałszywy link, jak najszybciej napisz na e-mail z pkt 4.4.

  2.3. Założenie eSkarbonki będzie możliwe od 1 grudnia 2021 do dnia Finału włącznie. Wszystkie eSkarbonki rozliczą się automatycznie 31 stycznia 2022 r. o godz. 23:59.

  2.4. Właściciel eSkarbonki może wybrać jeden z proponowanych rodzajów tła oraz nazwę eSkarbonki:

  • wolontariusze:
   • Imię i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
   • Pierwsza litera imienia i nazwisko (możliwe do zaznaczenia przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
   • Imię i pierwsza litera nazwiska
   • Inicjały
  • firmy/wydarzenia – dowolna nazwa (pod warunkiem zasad określonych w pkt 3.3

  2.5. Tworząc swoją eSkarbonkę użytkownik zgadza się na to, że wybrane przez niego tło i nazwa - będzie pokazywać się publicznie:

  • Na jego eSkarbonce
  • Na dedykowanych stronach Sztabów, jeśli wolontariusz należy do sztabu, wtedy eSkarbonka pokaże się na stronie jego sztabu
  • Na stronie głównej wosp.org.pl
  • W serwisach będących partnerami Fundacji WOŚP - w serwisach lokalnych współpracujących z Fundacją WOŚP automatycznie będą się pojawiać eSkarbonki osób z danego powiatu
 • 3. Założenie eSkarbonki

  3.1. Żeby założyć swoją eSkarbonkę - trzeba mieć konto na portalu iwolontariusz.wosp.org.pl

  3.2. eSkarbonkę mogą założyć:

  • Firmy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne)
  • Osoby pełnoletnie
  • Rodzice/opiekunowie prawni dla swoich niepełnoletnich dzieci
  • Wolontariusze przynależący do jednego ze sztabów
  • Rodzice/opiekunowie prawni wolontariuszy

  3.3 Sposób założenia eSkarbonki

 • Sposób założenia eSkarbonki - osoby pełnoletnie niezarejestrowane w sztabie.

  Jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i masz ukończone 18 lat, wejdź na stronę iWolontariusz i załóż konto, klikając w przycisk “zostań iWolontariuszem i załóż eSkarbonkę”. Wtedy będziesz mógł zbierać online i automatycznie zostaniesz przypisany do wirtualnego Sztabu eSkarbonki.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - osoby niepełnoletnie niezarejestrowane w sztabie.

  Jeśli nie jesteś wolontariuszem zarejestrowanym w Sztabie, a chciałbyś zbierać do internetowej puszki i nie masz ukończonych 18 lat, poproś o pomoc osobę dorosłą. W procesie rejestracji Twoi rodzice lub opiekunowie muszą podać swoje dane, a następnie zatwierdzić Twoją eSkarbonkę poprzez swojego maila.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - Firmy/wydarzenia
  • Załóż profil dla firm na platformie iWolontariusz i wybierz dla firm, „Uruchom eSkarbonkę”.
  • eSkarbonkę mogą założyć dowolne firmy lub wydarzenia, z zastrzeżeniem, że nazwa firmy lub wydarzenia nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i nie narusza wizerunku Fundacji WOŚP. Niedozwolone są nazwy związane z alkoholem, używkami, przemocą i zakazane prawem. Fundacja WOŚP zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej eSkarbonki bez informowania o tym użytkownika.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - pełnoletni wolontariusze, którzy rejestrowali się tradycyjnie, w Sztabie.

  Należy założyć konto na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl używając przycisku „zarejestruj się”. Tam podać swoje dane (takie same, jakie podałeś na zgłoszeniu papierowym, czyli imię nazwisko, adres e-mail i numer PESEL). Nasz system znajdzie Cię w bazie. Jeśli wszystkie dane będą się zgadzać - konto zostanie założone od razu. Jeśli nie (bo np. nie będzie zgadzał się adres e-mail lub numer PESEL) - prosimy o kontakt [email protected]. Będziemy działać indywidualnie.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki.

 • Sposób założenia eSkarbonki - pełnoletni wolontariusze, którzy rejestrowali się online

  Zaloguj się (formularz logowania) na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl używając dokładnie takich samych danych, których użyłeś kiedy zapisywałeś się jako wolontariusz.

   

  3.4. Po uruchomieniu eSkarbonki otrzymasz link do własnej eSkarbonki, a na Twoim koncie w iWolontariuszu, zobaczysz podsumowanie Twojej internetowej zbiórki. 

 • 4. Zasady promowania eSkarbonki (dotyczy eSkarbonek firmowych i prywatnych)

  4.1. Publikacja w mediach społecznościowych może zostać dokonana pod warunkiem ograniczenia jej jedynie do zasięgu organicznego - bez działań mediowych (bez płatnej promocji treści). Fundacja WOŚP może w wyjątkowych sytuacjach zgodzić się na działania mediowe, ale muszą one zostać zaakceptowane i należy wysłać prośbę na [email protected]

   

  4.2. Pamiętaj o poprawnym nazewnictwie, np. 30. Finał WOŚP, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (nie: Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

   

  4.3. Wchodząc w panel edycji eSkarbonki możesz pobrać grafiki do jej promowania.

   

  4.4. Na przygotowanej grafice musi być wyraźna informacja, w jaki sposób Twoja firma wspiera WOŚP.

   

  4.5. Logo firmy nie może być większe niż informacja o tym, w jaki sposób Twoja firma wspiera WOŚP.

   

  4.6. W copy reklamy otaguj oficjalny profil WOŚP w danym medium społecznościowym.

   

  4.7. Przygotowaną grafikę i copy wyślij do akceptacji na adres [email protected]

   

 • 5. Postanowienia końcowe

  5.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. WOŚP poinformuje o zmianie przez serwis iWolontariusz lub przez wiadomość e-mail. Korzystanie przez serwis iWolontariusz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

   

  5.2. WOŚP zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

   

  5.3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z utworzeniem
  e-Skarbonki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażasz ją dla WOŚP oraz jej partnerów. Zarówno WOŚP, jak i partnerzy będą publikowali informacje o przebiegu zbiórki za pomocą poszczególnych e-Skarbonek za pośrednictwem swoich stron internetowych. Partnerami tymi są w szczególności: Mastercard Polska, Polska Presse Sp. z o.o.

   

  5.4. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania - piszcie na adres: [email protected] - pomożemy!

   

Klauzula informacyjna
 • Klauzula informacyjna - eSkarbonka

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
   z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c;
  2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: [email protected];
  3. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:
  • utworzenia przez Ciebie eSkarbonki, za pomocą której dokonywana będzie zbiórka środków finansowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacji weryfikacji użytkownika przystępującego do zbiórki zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu eSkarbonki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  1. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, marketingowych
   i promocyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,
  2. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; WOŚP korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 
  • oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;  
  • umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/;

  w ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie
  z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym
  w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych;

  Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.

  1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:
  • okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzoną zbiórką (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się zbiórka, wynika to z przepisów finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba
   że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  2. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  3. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem założenia eSkarbonki,
   a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia
   eSkarbonki;
  4. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast obsługa weryfikacji za pomocą systemu PayU odbywa się w sposób zautomatyzowany.

   

Regulamin dla wpłacających do eSkarbonki
 • 1. Czym jest eSkarbonka

  1.1. eSkarbonka została stworzona przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej jako „WOŚP”) i firmę Mastercard.

   

  1.2. eSkarbonka to wirtualna puszka iWolontariusza WOŚP, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

   

  1.3. eSkarbonka została stworzona dla osób, które chcą kwestować na rzecz Finału WOŚP lub innych akcji, które Fundacja WOŚP postanowi realizować za pomocą tego narzędzia.

   

  1.4. Indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu. Niech jak najwięcej osób dowie się o zbiórce - bo pomaganie jest dziecinnie proste!

   

 • 2. Procesy wpłaty

  2.1. Wpłaty przez eSkarbonkę są bezpieczne, gdyż wpłaty trafiają do WOŚP przez zaufanych operatorów płatności internetowych. Jeśli masz wątpliwości, czy osoba zachęcająca do zbiórki za pośrednictwem eSkarbonki rzeczywiście kwestuje na rzecz WOŚP, możesz to sprawdzić pod adresem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke.
  Jeżeli znajdziesz fałszywy link, jak najszybciej napisz na e-mail z pkt 3.2.

   

  2.2. Użytkownik, który chce wesprzeć WOŚP, może wybrać jedną z zaproponowanych kwot:

  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • lub wybrać swoją kwotę.

   

  2.3. Użytkownik może wpłacić za pomocą jednego z systemów:

   

  2.4. Użytkownik może podać swoje imię, ale nie jest to obowiązkowe. Użytkownicy, którzy podadzą imię — dostaną personalizowane podziękowanie od Jurka Owsiaka po wpłacie na eSkarbonkę.

   

  2.5. Użytkownik może zdecydować czy jego kwota i imię będzie widoczne.

   

 • 3. Postanowienia końcowe

  3.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie oraz do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

   

  3.2. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania - piszcie na adres: [email protected] - pomożemy!

   

  3.3. W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz działania eSkarbonki, wykorzystujemy opcję "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on Facebook Inc. na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych, co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Pixel wykorzystywana jest również na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku - pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na nasze witryny Internet po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook, w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook. Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie
  https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

  Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na korzystanie przez nas z Facebook Piksel przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób następujący:

  • Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link:
   https://www.facebook.com/ads/preferences
  • Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

  Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel. Zaznaczamy, że akceptując pliki cookies akceptujesz również wykorzystanie funkcja Facebook Pixel.  Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności.

   

Regulamin iWolontariusz
 • 1. Czym jest portal iwolontariusz?

  Dziękujemy, że chcesz z nami grać i 30 stycznia 2022 r. zbierać pieniądze na rzecz najmniejszych dzieci. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jak zarejestrować się w naszym portalu i zostać wolontariuszem WOŚP, a także jak grać z nami na inne sposoby.

  Czym jest portal iwolontariusz?

  1.1. iwolontariusz.wosp.org.pl to baza iwolontariuszy Finału WOŚP. To tutaj mogą rejestrować się wolontariusze, którzy będą zbierać pieniądze do tekturowych, ale też inne osoby/firmy, które będą zbierać do internetowych puszek podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  1.2. Na platformie mogą zarejestrować się wyłącznie osoby pełnoletnie.

   

 • 2. Jak może kwestować osoba zarejestrowana przez portal iwolontariusz.wosp.org.pl?

  2.1. Osoby/firmy posiadające konto na iwolontariusz.wosp.org.pl mogą kwestować na 2 sposoby w zależności od wybranej formy zgłoszenia:

  • eSkarbonka

  każdy (w tym firmy), kto założył konto iwolontariusza, ale nie posiada tekturowej puszki, może założyć swoją eSkarbonkę (zbiórkę online) i kwestować w Internecie (regulamin eSkarbonki).

  • puszka tekturowa

  Osoby, które po założeniu konta zgłosiły się do sztabu, a ich wniosek został zaakceptowany przez Sztab, kwestują z tekturową puszką w dzień Finału, zgodnie z zaleceniami swojego Sztabu.

   

   

 • 3. Jak założyć konto na iwolontariusz? (niezbędne dla wszystkich sposobów zbiórki)

  3.1 Wejdź na stronę iwolontariusz.wosp.org.pl.

  3.2. Rozpocznij zakładanie konta w aplikacji iwolontariusz korzystając z przycisku „załóż konto”.

  3.3. Zarejestrować się może wyłącznie osoba pełnoletnia.

  3.4. Wypełnij formularz (w przypadku firm formularz wypełnia przedstawiciel firmy uprawniony do jej reprezentowania), zapoznaj się z klauzulą RODO, następnie kliknij "Załóż konto".

  3.5. Na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy wiadomość potwierdzającą założenie konta. Zaloguj się do swojej poczty i kliknij link potwierdzający.

  3.6. Po kliknięciu w link aktywacyjny otworzy Ci się strona powitalna iwolontariusza ze ścieżką wyboru: wolontariusz / rodzic / firma.

 • 4. Jak się zarejestrować jako wolontariusz krok po kroku? (dotyczy zbiórki do puszki tekturowej)

  4.1. Wejdź na stronę iwolontariusz.wosp.org.pl.

  4.2. Po założeniu i potwierdzeniu konta przejdziesz na stronę rejestracji.

  4.3. Wybierz ścieżkę WOLONTARIUSZ

  4.4. Wypełnij formularz, zapoznaj się z klauzulą RODO, następnie kliknij "wyślij".

  4.5. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem - wymagane jest potwierdzenie przez Sztab. Potwierdzenie tych danych oznaczać będzie zawarcie porozumienia o świadczeniu wolontariatu w rozumieniu art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  4.6 Każdy wolontariusz musi przestrzegać Regulaminu Wolontariusza.

 • 5. Czym jest i jak działa TOKEN? (dotyczy zbiórki do puszki tekturowej)

  5.1. Niektóre sztaby wykorzystują podczas rejestracji TOKEN, czyli specjalny kod. Możesz go dostać w siedzibie Sztabu lub od koordynatora wolontariuszy.

  5.2. TOKEN dostajesz od sztabu.

  5.3. Rejestrujesz się na www.iwolontariusz.wosp.org.pl (podajesz swoje dane i dodajesz zdjęcie)

  5.4. Po zalogowaniu na https://iwolontariusz.wosp.org.pl wpisujesz w wyszukiwarkę swój TOKEN. Wynikiem jest Twój sztab. Możesz się do niego zgłosić.

  5.5. Po przesłaniu zgłoszenia musisz poczekać na sprawdzenie jakości Twojego zdjęcia.

  5.6. Sztab skontaktuje się z Tobą w celu zweryfikowania poprawności Twoich danych (preferowany kontakt online).

  5.7. W ten sposób na https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ może zarejestrować się osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia TOKEN powinna przekazać swojemu opiekunowi.

 • 6. Postanowienia końcowe

  6.1. WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. WOŚP poinformuje o zmianie przez serwis iWolontariusz lub przez wiadomość e-mail. Korzystanie przez serwis iWolontariusz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

  6.2. WOŚP zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad w przypadku zaistnienia sytuacji od niej niezależnych.

  6.3. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania - piszcie na adres: [email protected] - pomożemy!

  6.4. Klauzula informacja wymagana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) dostępna jest pod linkiem: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/register