Deklarowana kwota 32. Finału: 175 426 813 PLN
Na koncie mamy już:
175426813 PLN
Finały

Przedłużyliśmy akcję "Przejrzyj na oczy"!

2022-03-11 13:19:47

 

 

Wspólnie z salonami partnerskimi "Czas na wzrok" przedłużamy do końca roku 2022 ogólnopolską akcję bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci. Już wiemy, że w pierwszej edycji (od 17 stycznia do 28 lutego) dzięki programowi zostało przeprowadzonych ponad 5 000 badań i ponad 200 okularów zostało przekazanych bezpłatnie potrzebującym rodzinom.

 

Wolontariuszka, fot.Marcin Zieliński

 

Akcja, która rozpoczęła się 17 stycznia potrwa aż do 31 grudnia 2022 roku!

 

Wiemy jak ważna jest diagnostyka, dlatego chcemy, żeby jak najwięcej dzieci miało dostęp bezpłatnych badań wzroku. W ramach programu zachęcamy dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań wzroku i badań ostrości wzroku.

 

 

 

 

Dla opiekunów i rodziców
 • Czy badanie wzroku będzie płatne?

  Przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci (w przedziale wiekowym wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach, np. 14-18 lat) są wykonywane w salonach optycznych, które zgłosiły swój udział w akcji bezpłatnie. 

 • Jak zgłosić się do badania?

  Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą skontaktować się z wybranym salonem optycznym, który bierze udział w akcji. Dane kontaktowe do salonów oraz terminy wykonywania badania ostrości wzroku są dostępne na stronie. 

 • Na czym polega akcja "Przejrzyj na oczy"?

  Celem akcji jest wykonanie przesiewowych badań ostrości wzroku dzieciom na terenie całej Polski. Najbardziej potrzebujące dzieci mogą również otrzymać bezpłatne okulary korekcyjne. Grupa Essilor, wraz z firmą Luxottica oraz UZO Eyewear, przekaże 2300 bezpłatnych par okularów. Salony biorące udział w akcji, mogą skorzystać z tej puli, pamiętając że na jeden salon optyczny przypada do 24 par okularów.

 • Jakie wymogi musi spełnić rodzina, by otrzymać darmowe okulary dla dziecka?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. 

   

  Przeczytaj i wypełnij wzór zamówienia bezpłatnych okularów. 

   

  Natomiast dzieci w wieku 5-18 lat z obywatelstwem ukraińskim nie są objęte kryterium dochodowym – wystarczy deklaracja ustna.

   

 • Do kogo skierowana jest akcja "Przejrzyj na oczy"?

  Celem akcji jest wykonanie bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku dzieciom od 5 do 18 roku życia. Salony optyczne biorące udział w akcji będą mogły wyznaczyć, czy w ramach Akcji będą badać dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia czy też dzieci w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w wyznaczonych granicach.

   

  Dodatkowo, bezpłatnym, przesiewowymi badaniami ostrości wzrok oraz bezpłatnymi okularami z puli objęte zostają dzieci i młodzież, od 5 do 18 roku życia, pochodzące z Ukrainy. W tym przypadku nie trzeba dostarczać informacji o niskim dochodzie w rodzinie – wystarczy deklaracja ustna.

 • W jakim terminie trwa akcja?

  Akcja potrwa w terminie od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Salony biorące udział w akcji zobowiązują się do przeznaczenia w tym okresie minimum 8 dni w miesiącu, w trakcie których będą realizować bezpłatne, przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci. Dostępne daty badań umieszczone będą na stronie.

 • Ile par okularów może otrzymać moje dziecko?

  Jeden pacjent może otrzymać tylko jedną parę okularów korekcyjnych.

 • Pochodzę z Ukrainy, czy mogę zapisać dziecko na bezpłatne, przesiewowe badanie ostrości wzroku?

  Tak. Każde dziecko – obywatel Ukrainy może udać się do zgłoszonego do Akcji salonu i skorzystać z bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku oraz jeżeli zajdzie potrzeba, otrzymać bezpłatne okulary korekcyjne.

 

 

 

Dla salonów optycznych
 • Jak przystąpić do akcji?

  Salony optyczne, które są Partnerami programu „Czas na Wzrok”, mogą przystąpić do Akcji po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp/program-badan-wzroku

  Przeczytaj Regulamin akcji. 

  Przeczytaj Zasady wykonywania przesiewowych badań wzroku. 

 • Do kiedy można przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 30 marca 2022 roku.

 • W jakich terminach trwa akcja?

  Salony optyczne zobowiązują się do przeznaczenia w okresie pomiędzy 17 stycznia a 31 grudnia 2022 roku minimum 8 dni w miesiącu, w trakcie których będą realizować bezpłatne, przesiewowe badania ostrości wzroku dzieci. Tym samym salon zobowiązuje się do wykonania minimum 24 bezpłatnych badań ostrości wzroku. Informację o dniach, w których przeprowadzane będą badania należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

 • Do czego zobowiązuje udział w akcji?

  Salon optyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych, przesiewowych badań ostrości wzroku oraz pełnych badań ostrości wzroku, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, do doboru opraw okularowych z określonej przez Grupę Essilor, oraz puli rodzajowej 2300 par bezpłatnych okularów korekcyjnych zagwarantowanych przez Grupę Essilor i firmę Luxottica oraz UZO Eyewear, a następnie przekazania takich okularów najbardziej potrzebującym, przebadanym dzieciom (salon optyczny może również zaproponować oprawę z własnych zasobów - koszt takich oprawek oraz montaż soczewek do oprawek ponosi w takim wypadku salon optyczny, zaś Grupa Essilor może zapewnić soczewki zgodne z zapisami regulaminu).

 • Kto może wziąć udział w akcji?

  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat). Salon może wybrać przedział wiekowy dzieci, którym oferuje bezpłatne badania. 

 • Czy salon może pobierać opłaty za przeprowadzenie badania?

  Nie, program badań ostrości wzroku jest bezpłatny. 

 • Kto dokonuje badań?

  Badania ostrości wzroku są wykonywane bezpłatnie, za pomocą posiadanego sprzętu i urządzeń oraz przez własny personel, we wskazanym w zgłoszeniu salonie lub salonach.

 • Jakie kryteria musi spełnić rodzina, by dziecko otrzymało darmową parę okularów?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. Wzór zamówienia dostępny jest pod linkiem. 

 • Czy mogę informować o dołączeniu do akcji „Przejrzyj na Oczy”?

   

  Tak. Zachęcamy do informowania klientów o dołączeniu do akcji i realizacji programu badań w ramach 30. Finału WOŚP. Każdy zgłoszony salon może zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (korzystając z grafik udostępnionych przez Fundację WOŚP). Dodatkowo każdy zgłoszony salon otrzyma link do grafik, w których znajduję między innymi plakat informujący o programie. Plakat należy umieścić w salonie w widocznym miejscu, wraz z wpisaną datą badań oraz numerem telefonu pod którym można zarejestrować się na badania.

 • Ile badań muszę wykonać?

  Salon zgłaszający się do akcji musi wykonać minimum 24 badania (minimum 8 dni w miesiącu, w których takie badania mogą się odbyć). Zachęcamy jednak salony do większej ilości badań. Zależy nam na szerokich badaniach przesiewowych wśród dzieci.

 • Czy w ramach akcji można udzielać rabatów/zniżek na produkty (tam gdzie będą wykonywane badania przesiewowe)?

  Właściciele salonów mogą indywidualnie zdecydować o udzieleniu rabatów na szkła i/lub oprawy dla dzieci, u których zaistnieje konieczność korekcji okularowej. 

 • Co doradzić klientom w przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki?

  W przypadku zaistnienia potrzeby pogłębionej diagnostyki, optometryści mogą doradzić wizytę u specjalisty z zakresu okulistyki lub konsultację w innym terminie. 

 • Do ilu par bezpłatnych okularów mogę otrzymać bezpłatnie?

  Do 24 par okularów korekcyjnych – na 1 NIP (aż do wyczerpania puli 2300 par). Jednakże, jeżeli salon do tej pory zamówił okulary to ich liczba się zmniejsza – np. jeżeli salon zamówił już 10 par to zostanie mu do wykorzystania 14.

 • Co jeśli wyczerpie się pula 2300 bezpłatnych par okularów wykonywanych przez Grupę Essilor?

  Po wyczerpaniu puli – salon optyczny podejmuje się na swój koszt, w ramach prowadzonej działalności, do przekazania do 24 par bezpłatnych okularów (w uzasadnionych wypadkach będziemy wspierać salony po indywidualnych ustaleniach).

 • Czy wszystkie moje salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze czy tylko siedziba (NIP)?

  Wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze na stronie WOŚP (należy pamiętać, że na jeden NIP można otrzymać maksymalnie do 24 par bezpłatnych okularów korekcyjnych).

 • Czy po przystąpieniu do akcji istnieje możliwość wycofania się?

  Salon optyczny może w każdej chwili wycofać się z Akcji, poprzez skuteczne przekazanie takiego oświadczenia, przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]. Za skuteczne dostarczenie informacji uważa się takie, które zostało potwierdzone formą mailową.  

  Jeśli na dzień złożenia oświadczenia o wycofaniu się z Akcji, salon optyczny będzie miał już umówione wizyty uczestników na badania w terminach późniejszych niż data złożenia przez niego oświadczenia o wycofaniu się z Akcji lub gdy salon optyczny przyjął zamówienie na bezpłatne okulary korekcyjne, salon zobowiązany jest te wizyty zrealizować, chyba że salon i Organizatorzy Akcji dokonają odmiennych ustaleń.

 • Jakiej firmy soczewki okularowe będą przekazywane (w ramach bezpłatnej puli 2300 par okularów)?

  W większości będą to soczewki firmy JZO, która jest jednym z organizatorów Akcji - będą to soczewki okularowe bezbarwne, plastikowe (organiczne) z powłoką antyrefleksyjną, w indeksie 1,5 lub 1,6 (w zależności od mocy).

 • Skąd będziemy mieć plakat?

  Plakat zostanie wysłany drogą mailową po zarejestrowaniu się do akcji (do samodzielnego wydruku), a także może zostać przekazany przez Przedstawiciela Spółki z Grupy Essilor (dotyczy Partnerów programu “Czas na Wzrok”).

 • Nie jestem partnerem programu Czas na wzrok – czy mogę skorzystać z darmowych okularów, udostępnionych przez grupę Essilor?

  Tak. Każdy salon optyczny, który zgłosił swój udział w akcji WOŚP może skorzystać z darmowych okularów. Limit na jeden NIP wynosi 24 pary.

Dla salonów optycznych, które nie są partnerami programu "Czas na wzrok"
 • Nie jestem partnerem programu „Czas na wzrok” czy mogę dołączyć do programu Badań „Przejrzyj na oczy”?

  Tak. Wystarczy dokonać zgłoszenia przez stronę: 

 • Jak przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać przez stronę wpisując dane adresowe oraz kontakt  salonu oraz dni bezpłatnych badań.

 • Do kiedy można przystąpić do akcji?

  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 30 marca 2022 roku.

 • Do czego zobowiązuje udział w akcji?

  Salon optyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego badania ostrości wzroku oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba, do doboru opraw okularowych wraz z soczewkami zgodnie z regulaminem programu. Koszt oprawek, soczewek, montaż soczewek ponosi salon optyczny zgłoszony do programu

 • Ile badań muszę wykonać?

  Salon zgłaszający się do akcji musi wykonać minimum 12 badań (minimum 4 dni, w których takie badania mogą się odbyć). Zachęcamy jednak salony do większej ilości badań. Zależy nam na szerokich badaniach przesiewowych wśród dzieci.

 • Ile par okularów muszę przekazać?

  Salon zgłaszający się do programu musi być przygotowany na bezpłatne wyprodukowanie i przekazanie 12 par okularów (oprawki, soczewki, montaż).

 • Czy mogę przekazać uczestnikom programu bon/voucher zniżkowy na kolejne badania?

  Tak. Po przeprowadzonym bezpłatnym badaniu można przekazać bon/voucher na kolejne badanie wzroku.

 • Kto może wziąć udział w akcji?

  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-18 lat lub w innym przedziale wiekowym, mieszczącym się w tych granicach (np. 14-18 lat). Salon może wybrać przedział wiekowy dzieci, którym oferuje bezpłatne badania.

 • Czy salon może pobierać opłaty za przeprowadzenie badania?

  Nie, program badań ostrości wzroku jest bezpłatny.

 • Kto dokonuje badań?

  Badania ostrości wzroku są wykonywane bezpłatnie, za pomocą posiadanego sprzętu i urządzeń oraz przez własny personel, we wskazanym w zgłoszeniu salonie lub salonach.

 • Jakie kryteria musi spełnić rodzina, by dziecko otrzymało darmową parę okularów?

  Okulary otrzymają dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 1800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawą do decyzji jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego na protokole zamówienia i odbioru bezpłatnych okularów korekcyjnych. Protokół dostępny jest pod linkiem

 • Czy mogę informować o dołączeniu do akcji „Przejrzyj na Oczy”?

  Tak. Zachęcamy do informowania klientów o dołączeniu do akcji i realizacji programu badań w ramach 30. Finału WOŚP. Każdy zgłoszony salon może zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (korzystając z grafik). Dodatkowo każdy zgłoszony salon otrzyma link do grafik, w których znajduję między innymi plakat informujący o programie. Plakat należy umieścić w salonie w widocznym miejscu, wraz z wpisaną datą badań oraz numerem telefonu pod którym można zarejestrować się na badania.

 • Co doradzić klientom w przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki?

  W przypadku zaistnienia potrzeby pogłębionej diagnostyki, optometryści mogą doradzić wizytę u specjalisty z zakresu okulistyki lub konsultację w innym terminie. 

 • Czy wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze czy tylko siedziba (NIP)?

  Wszystkie salony optyczne zgłoszone do akcji będą widoczne na lokalizatorze na stronie. 

 • Czy po przystąpieniu do akcji istnieje możliwość wycofania się?

  Salon optyczny może w każdej chwili wycofać się z Akcji, poprzez skuteczne przekazanie takiego oświadczenia, przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]. Za skuteczne dostarczenie informacji uważa się takie, które zostało potwierdzone formą mailową.  

  Jeśli na dzień złożenia oświadczenia o wycofaniu się z Akcji, salon optyczny będzie miał już umówione wizyty uczestników na badania w terminach późniejszych niż data złożenia przez niego oświadczenia o wycofaniu się z Akcji lub gdy salon optyczny przyjął zamówienie na bezpłatne okulary korekcyjne, salon zobowiązany jest te wizyty zrealizować, chyba że salon i Organizatorzy Akcji dokonają odmiennych ustaleń.

POKAŻ PODOBNE
2023-11-30 17:10:00

1685 Sztabów gotowych do działania!

Zakończyła się rejestracja Sztabów! Ponownie działać będą one na terenie całej Polski, ale też poza granicami kraju - tym razem w 100 lokalizacjach na całym świecie! Rejestracja wolontariuszy w toku!

2023-12-01 10:37:00

Ostatnie szkolenie sezonu przed nami!

Pokojowy Patrol rośnie w siłę! Już w kolejny weekend (8-10 grudnia) w naszym ośrodku w Szadowie Młyn wystartuje 208. szkolenie. To ostatnia okazja, by dołączyć do Patrolu przed Finałem.

2023-12-11 21:15:00

32. Finał WOŚP w Warszawie - znamy kolejne gwiazdy!

Z ogromną radością ogłaszamy kolejne gwiazdy, które wystąpią w Warszawie na koncercie z okazji 32. Finału WOŚP. Do wcześniej zapowiedzianych artystów dołączają BOKKA, Golden Life, Lordofon oraz Booze & Glory! Przygotujcie się na niezapomniane muzyczne przeżycia na błoniach PGE Narodowego.

2023-12-04 14:30:16

Start finałowych aukcji Allegro!

To już 24. rok naszego wspólnego grania z Allegro! Dzisiaj ruszyła możliwość licytowania i wystawiania najróżniejszych przedmiotów, a kwota z ich sprzedaży wesprze cel 32. Finału WOŚP!