Na koncie mamy:
281879118,07 PLN
Festiwal

Złóż ofertę na operatora gastronomii

2024-03-21 12:18:05

Złoty Melon sp. z o.o. - Producent wykonawczy Pol’and’Rock Festival, zaprasza do składania ofert na oficjalnych operatorów gastronomii Pol’and’Rock Festival w latach 2024-2025.

 

 1. Informacja o Festiwalu

 • Pol'and'Rock Festival to letni Festiwal muzyczny organizowany na przełomie lipca i sierpnia w Polsce.
 • Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania.

 

 1. Zarys postępowania ofertowego

 • Przedmiotem postępowania jest wyłonienie operatora/ów gastronomicznych, którzy będą świadczyli usługi sprzedaży gotowych posiłków na terenie Festiwalu.
 • Postępowanie ofertowe dotyczy dwóch kolejnych edycji Pol'and'Rock Festival, które odbędą się na lotnisku Czaplinek-Broczyno odpowiednio:
  • 30. Pol’and’Rock Festival w dniach 1-3.08.2024
  • 31. Pol’and’Rock Festival w dniach 31.07-2.08.2025
 • Na terenie Festiwalu od wtorku (g.12:00) do niedzieli (g.12:00) przez 6 dni w cyklu 24h mają działać dwie strefy gastronomiczne przeznaczone dla uczestników.

 

 1. Specyfikacja stref gastronomicznych

 • Przedmiot zapytania obejmuje dwie strefy gastronomiczne:
  • STREFA A – o wymiarach 110 x 70 / 7700 m2 powierzchni (kwota za dzierżawę za każdy rok w wysokości minimum 350 000 zł netto) – strefa jest umiejscowiona ok. 400 m od linii sceny,
  • STREFA B – o wymiarach 110 x 70 / 7700 m2 powierzchni (kwota za dzierżawę za każdy rok w wysokości minimum 300 000 zł netto) – strefa jest umiejscowiona ok. 1100 m od linii sceny.

 

 1. Wymagania dot. oferty

 • Oferta powinna zawierać:
  • opis doświadczenia Oferenta w żywieniu uczestników imprez masowych (wskazać minimum 2 imprezy masowe z ostatnich 2 lat z informacją o liczbie żywionych uczestników),
  • plan proponowanej strefy gastronomicznej z uwzględnieniem: strefy zaplecza, kuchni, stoisk sprzedażowych, miejsc do spożywania posiłków (wskazanie ilości miejsc siedzących),
  • wykaz dostawców półproduktów (piekarnie, mięso itp.),
  • mechanikę sprzedaży – proces zakupu i wydawania wyżywienia,
  • liczbę osób obsługujących strefy (z wyszczególnieniem stoisk sprzedażowych),
  • propozycję zróżnicowanego menu (uwzględniającego minimum 3 posiłki wegetariańskie i 3 wegańskie) wraz z cenami,
  • wskazanie, którą strefą zainteresowany jest Oferent i propozycję kwoty dzierżawy, biorąc pod uwagę minimalne wymagania Producenta Wykonawczego.

 

 1. Zobowiązania operatorów gastronomii

 • Oferent będzie zobowiązany do:
  • pokrycia kosztów związanych z uzbrojeniem terenu w media (woda, prąd),
  • zadbania o porządek wyznaczonego terenu: sprzątanie, zagwarantowanie kontenerów do składowania odpadów stałych,
  • zorganizowania zaplecza sanitarnego,
  • wygrodzenia terenu,
  • postawienia hal namiotowych, kontenerów biurowych oraz zabezpieczenia stref przez ochronę.
   Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Festiwalu, jego sprawny przebieg oraz z przyczyn logistycznych, usługi te Oferent musi zamówić u Producenta Wykonawczego Festiwalu (lub podmiotu przez niego wskazanego).
 • Oferent musi zagwarantować przyjmowanie płatności w gotówce jak również za pośrednictwem pieniądza elektronicznego (karty bankowe, urządzenia mobilne, BLIK, itp.).
  Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Festiwalu, jego sprawny przebieg oraz z przyczyn logistycznych, terminale do realizacji płatności elektronicznych Oferent musi zamówić w firmie wskazanej przez Producenta Wykonawczego Festiwalu.
 • Dostawa kawy, herbaty, softów do stref gastronomicznych będzie realizowana przez Producenta Festiwalu lub firmę wskazaną przez Producenta Wykonawczego Festiwalu na zlecenie i koszt Oferenta. Dodatkowo Oferent będzie zobowiązany do brandowania stanowisk markami, które wskaże Producent Wykonawczy Festiwalu.
 • Dostawy półproduktów do stref gastronomicznych w trakcie trwania Festiwalu są możliwe jedynie w godzinach nocnych: 02:00 – 06:00 na podstawie wydanej przez Producenta Wykonawczego Festiwalu personalizowanej wjazdówki. W pozostałych godzinach obowiązuje zakaz poruszania się samochodów po terenie Festiwalu.
 • Oferent zobowiązany będzie do uzyskania zgody od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie działalności na Festiwalu oraz do zabezpieczenia PPOŻ zgodnie z wymogami ustawy.
 • Oferent nie będzie miał prawa do poddzierżawy terenu oraz zlecenia sprzedaży podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta Wykonawczego Festiwalu.

 

 1. Kontakt i informacje dodatkowe

 • Wszelkie pytania związane z przygotowaniem oferty można składać do dnia 29.03.2024 r. na adres mailowy: [email protected]
 • Producent Wykonawczy Festiwalu dopuszcza złożenie oferty na jedną wybraną strefę bądź na dwie.
 • Producent Wykonawczy Festiwalu zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego w dowolnym momencie.
 • Oferty należy złożyć drogą mailową na adres [email protected] w tytule wpisując przedmiot zapytania: Nazwę oferenta - GASTRONOMIA – STREFA A lub B lub A+B.
 • W przypadku braku ofert na strefę A lub B Producent Wykonawczy może zaproponować jej obsługę Oferentowi, który nie został wybrany do realizacji strefy, na którą złożył ofertę.
 • Oferent Przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na terenie Festiwalu znajduje się market Lidl (z zastrzeżeniem, że nie ma zgody na sprzedaż gotowych posiłków).
 • Na oferty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5.04.2024 r.
 • Oferty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Po wyłonieniu oficjalnych operatorów gastronomicznych Producent nie przewiduje dopuszczenia innych podmiotów do sprzedaży wyżywienia na terenie Festiwalu.

 

Strefa gastronomiczna na Pol'and'Rock Festival, fot. Radek Raszka

POKAŻ PODOBNE
2024-01-25 15:15:00

Odwiedź finałowe miasteczko!

Tegoroczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Warszawie odbędzie się na błoniach PGE Narodowego – zapraszamy Was tam oczywiście w finałową niedzielę – od rana do naszego studia telewizyjnego, a od 14:00 na koncert, ale również w sobotę w strefie partnerów wiele się będzie działo!

2024-01-24 13:20:00

Najciekawsze eSkarbonki 32. Finału WOŚP!

Dzięki eSkarbonce napędzanej przez Mastercard wolontariuszem 32. Finału WOŚP może zostać każdy! Założenie swojej wirtualnej puszki jest bardzo proste i można to zrobić nawet w dniu Finału. Już teraz, dzięki eSkarbonkom na cel finałowej zbiórki udało nam się zebrać ponad 3 miliony złotych!

2024-01-21 13:04:00

Sprawdź sportowe aukcje Allegro dla WOŚP!

Do 32. Finału WOŚP coraz bliżej. Cel zbiórki wspierać można na wiele sposobów, jednym z nich są aukcje w serwisie Allegro. Wśród wielu kategorii można znaleźć na przykład aukcje sportowe!

2024-01-22 11:37:00

Bieg wirtualny już trwa!

Tysiące biegaczy w charakterystycznych pomarańczowych koszulach? To bieg "Policz się z cukrzycą"! Na ulicach Warszawy zrealizujemy go 28 stycznia, ale już dziś rozpoczął się bieg wirtualny! Wciąż możesz się do niego zapisać i dołączyć swój wynik do rezultatu innych biegaczy!