Zebraliśmy
224 376 706 
Fundacja

Jurek Owsiak ambasadorem ONZ

2021-10-25 18:22:45

 

 


W 76 rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (24 października 2021) podczas gali UN Day, Jerzy Owsiak został ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i otrzymał nagrodę Architekta Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

 

 

 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań powiązanych z nimi, zostało ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Ich zadaniem jest promocja przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi, wyeliminowanie skrajnego ubóstwa czy podjęcie działania w zakresie zmian klimatu. Cele Zrównoważonego Rozwoju zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 24 października w czasie UN DAY Jurek Owsiak został zaproszony do bycia ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jego głównym  zadaniem będzie promocja celu 17 - partnerstw na rzecz Celów Zrównoważenia Rozwoju ONZ. 

 

 

 Wyjątkowa nagroda Architekta Zrównoważonego Rozwoju

Wyjątkowa nowa rola Jurka Owsiaka to nie jedyna miła dla Fundacji wiadomość ogłoszona w czasie UN Day. Prezes Fundacji WOŚP został także nagrodzony jako architekt Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Laudację wygłosił profesor Mirosław Wyrzykowski - polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Przemowa podsumowała dotychczasowe zasługi Jurka Owsiaka i Orkiestry. 

 

 Silne instytucje - obok pokoju sprawiedliwości to cel 16 Zrównoważonego Rozwoju. Najpierw była instytucja założycielska, czyli Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem Fundacji jest "działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób a w szczególności dzieci i działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej". Potem "Orkiestra" stała się instytucją samą w sobie trwałą instytucją polskiego życia publicznego. Timothy Snyder: Znaczenie instytucji. Silne instytucje to warunek przetrwania porządku demokratycznego i pokoju społecznego. Wypełnia Pan - wraz z fantastycznym zespołem współpracowników i wolontariuszy, zadania nie tylko w zakresie przytoczonych celów statutowych. Tworzycie instytucję, która naddatkiem wypełnia standard minimalny. Więcej, tworzycie wzorzec standardu etycznego. Każdy cel Zrównoważonego Rozwoju ma swoją ikonę. Zarazem Świąteczna Orkiestra stała się ikoną. Niespokojny, ale przecież (szczęśliwie, tylko do pewnego stopnia) zrównoważony Jerzy Owsiak i jego Orkiestra mają wyjątkowy tytuł, by do swojego ikonicznego obrazu dołączyć ikonę Zrównoważonego Rozwoju. A ONZ-owska instytucja może być dumna z tego, że Jerzy Owsiak i jego Orkiestra stała się ambasadorem wyjątkowego programu.
- Mirosław Wyrzykowski,  polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. 

 


Cel 17. Zrównoważonego Rozwoju jest kluczowy dla wszystkich pozostałych celów. Bez porozumienia ponad podziałami i współpracy nie uda się zrealizować założeń zobowiązań ONZ. Dlatego rola Fundacji WOŚP i jej 30-letnie doświadczenie w wydarzeniach ponad podziałami jest tak ważne. 

 

POKAŻ PODOBNE
2022-03-08 14:38:13

Wynik 30. Finału WOŚP ogłosimy 30 marca

Naszą wieloletnią tradycją było ogłaszanie wyniku Finału WOŚP 8 marca, w Dzień Kobiet. Tegoroczny Finał WOŚP odbył się 30 stycznia, a więc na ogłoszenie wyniku musimy jeszcze poczekać - ile udało nam się zebrać dowiemy się już za 22 dni!

2022-04-01 13:22:33

Karetka już w Przemyślu

Od początku wojny w Ukrainie poza transportami kupujemy sprzęt do szpitali, które zgłaszają potrzeby w związku z pomocą medyczną na granicy. Dlatego dzisiaj Jurek Owsiak osobiście przekazał w ręce Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ambulans typu B na bazie pojazdu VW Crafter z wyposażeniem.

2022-02-24 15:30:23

Ronda im. WOŚP w Rokietnicy i Kórniku

Jurek Owsiak oficjalnie otworzył Ronda WOŚP w Rokietnicy i w Kórniku. Te dwa miejsca trafiają na listę prawie 50 obiektów, które noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2022-03-30 14:02:38

Ile zebrała WOŚP podczas 30. Finału?

Jubileuszowy 30. Finał WOŚP pokazał nam ogrom finałowej miłości i mienił się milionem ciepłych barw. Dziękujemy i wysyłamy pozytywną energię do wszystkich, którzy od 30 lat są z nami i wspierają nasze działania.