Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Fundacja
Medycyna

Ogłaszamy 71. Konkurs Ofert

2024-05-28 16:00:00

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłasza 71. Konkurs Ofert i zaprasza do składania wstępnych ofert sprzedaży w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji.

 

I. PRZEDMIOT OFERTY – wyroby i sprzęty medyczne dla oddziałów pulmonologii:

 • zestaw do wideobronchoskopii dla oddziałów pulmonologii dorosłych – 13 szt.
 • zestaw do wideobronchoskopii i endobronchosonografii dla oddziałów pulmonologii dorosłych – 15 szt.
 • zestaw do wideobronchoskopii dla oddziałów pulmonologii dziecięcej – 7 szt.
 • szafa endoskopowa – 58 szt.
 • myjnia endoskopowa – 61 szt.
 • urządzenie do kriobiopsji płuc – 17 szt.
 • cyfrowy, przenośny system do drenażu opłucnej – 43 szt.
 • system nawigacji bronchoskopowej z fuzją obrazu i system do planowania nawigacji bronchoskopowej – 10 szt.
 • system nawigacji bronchoskopowej na podstawie rekonstrukcji – 1 szt.
 • cyfrowy aparat RTG stacjonarny – 4 szt.
 • aparat RTG przyłóżkowy – 18 szt.
 • mobilny aparat RTG typu ramię C – 6 szt.
 • tomograf stożkowy – 2 szt.
 • aparat USG klasy premium dla oddziałów pulmonologii dorosłych – 26 szt.
 • aparat USG klasy premium dla oddziałów pulmonologii dziecięcej – 9 szt.
 • mobilny, przyłóżkowy aparat USG dla oddziałów pulmonologii dorosłych – 57 szt.
 • mobilny, przyłóżkowy aparat USG dla oddziałów pulmonologii dziecięcej – 17 szt.

 

Wyżej wskazane ilości mogą zostać zakupione od różnych Oferentów. Ostateczna wersja ilości przyjętych do kontraktów zostanie określona po przeprowadzonych negocjacjach w trakcie Konkursu Ofert.

 

II. DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Specyfikacja Istotnych Warunków Kontraktu, Wzór Oferty Wstępnej oraz Regulamin procedur stosowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy zawieraniu kontraktów na zakup wyrobów medycznych określonych w pkt. I. w drodze Konkursu Ofert – zostaną dostarczone drogą elektroniczną po obowiązkowym przystąpieniu do Konkursu na platformie konkursowej: konkursofert.wosp.org.pl.

Warunkiem otrzymania dokumentacji konkursowej, przyjęcia oferty wstępnej i dopuszczenia do udziału w Konkursie Ofert jest wpłata na rzecz pokrycia kosztów przeprowadzenia Konkursu w wysokości 4.000,00 zł netto+23% VAT – od jednego podmiotu, niezależnie od ilości ofert, które podmiot ma zamiar złożyć – dokonana na konto bankowe Spółki Złoty Melon Sp. z o.o. w Alior Banku nr: 51 2490 0005 0000 4520 1469 6832. Spółka Złoty Melon jest wykonawcą w imieniu Fundacji, czynności organizacyjnych związanych z Konkursem Ofert WOŚP. Do każdej wpłaty wystawiona zostanie faktura VAT z zastosowaniem obowiązującej stawki.

Pobranie dokumentów konkursowych będzie możliwe od dnia 28.05.2024 r., po udokumentowaniu wpłaty (skan potwierdzenia wpłaty przesłany mailem na adres: [email protected]; w mailu należy podać obowiązkowo: dane do wystawienia faktury VAT).

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamknięte koperty z dokumentami formalnoprawnymi, będącymi zapowiedzią złożenia wstępnej oferty sprzedaży wyrobów medycznych określonych w pkt. I., należy dostarczyć do siedziby Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy ul. Dominikańskiej 19c w W-wie, do dnia 14.06.2024 r. do godz. 15.00, natomiast koperty z ofertami wstępnymi do godz. 15.00 w dniu 20.06.2024 r.

 

IV. TERMIN OTWARCIA OFERT WSTĘPNYCH I PROWADZENIA NEGOCJACJI

Otwarcie ofert wstępnych odbędzie się w Warsaw Plaza Hotel w Warszawie, ul. Łączyny 5 w dniu 24.06.2024 r. ok. godz. 8:30 (obowiązkowe osobiste stawiennictwo jednego przedstawiciela Oferenta przy otwarciu ofert, pod rygorem nie otwierania i nie rozpatrywania złożonej oferty).

Negocjacje będą się odbywały w dniach: 25-27.06.2024 r.

Szczegółowy plan rozpatrywania ofert i prowadzenia negocjacji podany na platformie konkursowej może być zmieniony w toku Konkursu Ofert.

Fundacja WOŚP może przesunąć termin otwarcia ofert i przeprowadzenia negocjacji wyznaczając równocześnie nowy termin bądź odwołać Konkurs Ofert zwracając Oferentom wpłaconą kwotę bez ponoszenia skutków prawnych.

 

70. Konkurs Ofert był poświęcony zakupom w ramach Programu Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci, fot. Łukasz Widziszowski

 

POKAŻ PODOBNE
2024-04-10 10:15:00

Rekrutujemy!

Fundacja WOŚP prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Social Media.

2024-04-05 15:30:00

Razem - w imię przyjaźni i braterstwa!

Orkiestra zaprasza do wspólnego grania wszystkich, którzy chcą pielęgnować ideę braterstwa, przyjaźni i solidarności w czynieniu dobra. Jesteśmy dumni, że nasza działalność budzi zaufanie także na arenie międzynarodowej.

2024-04-04 16:10:00

Samochód po przejściach już u nowego właściciela

Wyjątkowa aukcja kolorowego i odnowionego Fiata Seicento w zestawie z broszką cieszyła się ogromną popularnością w finałowym czasie. Ostatecznie aukcja została wylicytowana przez firmę Tarczyński za ponad 200 tysięcy złotych, a samochód i broszka trafiły dzisiaj do nowego właściciela!

2024-05-16 13:45:03

Szkolenia RUR w woj. wielkopolskim!

W dniach 15 i 16 maja nasza ekipa instruktorów przeprowadziła kolejne intensywne szkolenia w ramach Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" - tym razem w województwie wielkopolskim!