Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Konferencja Sektor 3.0 - 2013

„Sektor 3.0″ to cykl konferencji poświęconych tematyce wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działaniach trzeciego sektora i platforma do wymiany wiedzy oraz doświadczeń będąca odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w tym zakresie wśród organizacji pozarządowych.
Zobacz też