Deklarowana kwota 31. Finału: 154 606 764 PLN
Na koncie mamy już:
58 439 716 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 1-3.07.2011, Szadowo-Młyn

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, Szadowo Młyn, 1-3 lipca 2011, Szadowo-Młyn