W ramach Funduszu Interwencyjnego do walki z koronawirusem zebraliśmy już
21 629 867 PLN

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 1-3.07.2011, Szadowo-Młyn

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, Szadowo Młyn, 1-3 lipca 2011, Szadowo-Młyn
Zobacz też