W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN
Zamów hologramy

 

Jak co roku (zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej) zachęcamy, żeby na świadectwie szkolnym dzieci, które zostały przeszkolone w ramach naszego Programu - w miejscu przeznaczonym na szczególne osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi wpisać informację:  „Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.


Jednocześnie zachęcamy do zamówienia hologramów (do wklejenia na świadectwach szkolnych dzieci z klas I-III) poświadczających przeszkolenie dziecka w roku szkolnym 2019/20 w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". Hologramy są bezpłatne! 

 
Zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji jednak wiemy też, że do momentu zawieszenia zajęć w szkołach realizowaliście zagadnienia Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” i chcielibyśmy aby fakt ten został zaznaczony.

Chcemy podziękować Wam, czyli nauczycielom oraz docenić wiedzę dzieci.

Poniższy formularz należy wypełnić do końca maja 2020.
 

  • Zbierz dane (liczba potrzebnych hologramów=liczbie przeszkolonych uczniów w szkole) od wszystkich nauczycieli prowadzących w Waszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w ramach naszego Programu.
  • W formularzu wpisz zebrane dane (liczba potrzebnych hologramów). W tym miejscu potrzebujemy od Was zsumowanego zapotrzebowania od wszystkich nauczycieli i danych kontaktowych tylko jednego z nauczycieli.
  • Pamiętaj, że dane te będą weryfikowane z przesłanymi do Fundacji kartami przeprowadzonych zajęć – regularne przesłanie kart jest warunkiem koniecznym otrzymania hologramów.

 
Uwaga! Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nie będzie możliwości jego edycji. Jeśli z jednej szkoły otrzymamy 2 lub więcej zgłoszeń - zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Dane instytucji

Osoba kontaktowa
(dane tylko do wiadomości Fundacji)

Hologramy

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator danych i kontakt
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres pocztowy, mailowy [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 852 32 14.

Cel i czas przetwarzania danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

  • zrealizowania zamówienia hologramów poświadczających przeszkolenie dzieci w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – czas przetwarzania 3 miesiące od momentu złożenia zamówienia.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Twoje prawa Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zamówienia hologramów.

Zobacz też