Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Medycyna

Działamy przez cały rok

 

Urządzenia medyczne WOŚP przekazuje szpitalom w darze, zastrzega jednak, że sprzęt podarowany przez Orkiestrę między innymi nie może być używany do celów komercyjnych i musi być wykorzystywany w sposób ciągły w leczeniu osób, dla których został przeznaczony. Wszystkie polecenia, które WOŚP zastrzega w umowie darowizny znajdziesz na naszej stronie poświęconej warunkom, na jakich przekazywany jest sprzęt. Jeśli pracujesz w szpitalu lub innej placówce medycznej, na rzecz której graliśmy w czasie Finału - sprawdź, w jaki sposób można starać się o sprzęt od WOŚP, a także jak wyglądają nasze konkursy ofert. 

Nasze programy
 • Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci

  W ramach programu utworzyliśmy w całej Polsce punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Pracujemy nad wyposażeniem głównych klinik onkologii dziecięcej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zwiększamy także świadomość lekarzy i rodziców prowadząc akcje informacyjne dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej.

 • Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

  W ramach programu na oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.

 • Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków

  Diagnozowanie i leczenie dzieci, które – ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka.

 • Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

  Celem programu jest ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną, która nie wymaga intubacji dziecka.

 • Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

  W ramach programu zakupujemy pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. 

 • Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci

  Zainicjowany w 2017 roku dzięki środkom zebranym przez Fundację w ramach 1% podatku. Celem programu jest zapewnienie powszechnej możliwości skutecznego leczenia wad ubytkowych kończyn u dzieci w większości lub wszystkich występujących w Polsce przypadków.  

   

 • Program Diagnostyki Chorób Reumatycznych u Dzieci

  Celem programu jest zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki dla wszystkich dzieci w Polsce chorujących na choroby reumatyczne. Fundacja będzie realizować cel Programu poprzez wyposażenie 14 działających w Polsce ośrodków reumatologii dziecięcej w nowoczesny sprzęt diagnostyki obrazowej, taki jak np.: USG, MRI, RTG, CT, Kapilaroskopia.

 • Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

  W ramach tego programu uczymy pierwszej pomocy nauczycieli szkół podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom. Zaopatrujemy szkoły w środki dydaktyczne (fantomy, podręczniki, płyty DVD).

 • Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą

  Do 2008 roku prowadziliśmy także Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą, w ramach, którego kupowaliśmy pompy insulinowe, które dają dzieciom szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. Obecnie o pompę insulinową mogą starać się rodzice dzieci, które z jakichś przyczyn nie otrzymały jej od NFZ a istnieje jednoznaczne wskazanie do terapii pompowej.  

Dziedziny medycyny, które wsparliśmy
 • Kardiochirurgia dziecięca

   

  W Polsce istnieje 9 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej w tym jeden niepubliczny, w których wykonywanych jest łącznie 2730 operacji wad wrodzonych serca, w tym 1860 operacji w krążeniu pozaustrojowym i 870 bez użycia krążenia pozaustrojowego. Liczba wykonywanych operacji wad wrodzonych serca nie zmienia się istotnie od 2008 roku (2215). W roku 2014 wykonano w Polsce największą liczbę operacji wad wrodzonych serca, tj. 2730. Biorąc pod uwagę częstość występowania wad wrodzonych serca t.j ok. 8 na 1000 żywo urodzonych, a także ilość urodzeń w Polsce w roku 2014 (ok. 350 tys.),  w przybliżeniu można przyjąć, że w Polsce rodzi się ok. 2800 dzieci z wrodzonymi wadami serca, a więc liczba zbliżona do ilości wykonywanych operacji.


  Specyfiką polskiej kardiochirurgii jest fakt, że rodzą się noworodki i dzieci  z wszystkimi, najbardziej złożonymi rodzajami wad wrodzonych serca w tym z sercem jednokomorowym. Do niewątpliwych osiągnięć polskiej kardiochirurgii dziecięcej należy wprowadzenie od ok. 5 lat wspomagania serca u dzieci przy pomocy sztucznych komór, a także transplantacja serca u dzieci i młodzieży. 
   

  1. Finał WOŚP, 3 stycznia 1993 r. - tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. Zebraliśmy 1 535 440,68 USD.

  5. Finał WOŚP, 5 stycznia 1997 r. - tematem Finału ratowanie dzieci z chorobami serca. Zebraliśmy 3 062 067,29 USD.

  23. Finał WOŚP, 11 stycznia 2015 r. - celem Finału WOŚP był zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej pediatrii i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dzięki zbiórce kupiliśmy przewoźne aparaty echokardiograficzne. Zebraliśmy 53 109 702,83 PLN.
   
  28. Finał WOŚP, 12 stycznia 2020 r. - tematem Finału było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zebraliśmy 186 133 610,66 PLN.

   

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu 30 lat działalności w ramach wsparcia dla kardiochirurgii zakupiła ponad 638 urządzeń za kwotę ponad 33 940 000 PLN.

   

  Europejska Baza Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca u Dzieci 

   

  Od 2016 roku Fundacja WOŚP finansuje dostęp 9 polskich ośrodków kardiochirurgii dziecięcej do Europejskiej Bazy Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca  u Dzieci. W bazie zgromadzone są szczegółowe dane dotyczące przebiegu i wyników leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca w Europie i na świecie (30% danych pochodzi spoza Europy). Obecnie w bazie znajdują się opisy ponad 200 000 operacji przeprowadzonych przez 387 ośrodków z 82 krajów. Baza prowadzona jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA), a jej siedzibą od 1999 roku jest Polska. W 1.01.2016 roku z powodów konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy została wprowadzona opłata za dostęp do niej. Opłata od szpitala wynosi 750 Euro za rok. Celem zbierania i analizy danych o przebiegu i wynikach leczenia wad serca u dzieci jest poprawa jakości terapii i zwiększenie szans tych dzieci na normalne, zdrowe życie. Z tego powodu Fundacja WOŚP uznała, że dostęp ten jest niezbędny polskim kardiochirurgom i zobowiązała się do sfinansowania go. 

   

  Więcej na temat bazy można przeczytać na stronie http://echsacongenitaldb.org

   

 • Onkologia

   

  W ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci :

   

  • w całej Polsce stworzyliśmy 80 punktów diagnostyki onkologicznej u dzieci (wczesnej i zaawansowanej). Dzięki 17. Finałowi WOŚP wyposażyliśmy sieć pracowni diagnostycznych i klinik onkologicznych w 80 najnowocześniejszych aparatów USG. Dzięki temu specjaliści mogą badać dzieci z podejrzeniem występowania choroby nowotworowej.
     
  • wyposażyliśmy główne kliniki onkologii dziecięcej w całej Polsce w sprzęt wysokospecjalistyczny do szybkiej i dokładnej diagnozy schorzeń wykrytych przez pierwsze badania USG. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy wiosną 2010 roku poprzez zakup 6-ciu najnowocześniejszych tomografów komputerowych – urządzeń kluczowych w diagnostyce onkologicznej. 

   

  • W 2016 roku wsparliśmy powstanie Centralnego Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laboratorium funkcjonuje przy Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sprzęt o wartości około 2,5 mln PLN stanowiący wyposażenie laboratorium przekazała nasza Fundacja.

   

  • w 2016 roku kupiliśmy dwa nowoczesne rezonanse - dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Nowe rezonanse to dla placówek więcej możliwości w zakresie diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej.

   

  • zwiększamy świadomość rodziców i lekarzy rodzinnych poprzez prowadzone akcje informacyjne. W tym obszarze podejmowaliśmy także próby wpłynięcia na polskie władze, by wprowadziły mechanizmy mające na celu włączenie sieci ośrodków diagnostyki onkologicznej w system dziecięcej opieki zdrowotnej w Polsce. W szczególności chcieliśmy tu doprowadzić do objęcia badań wykonywanych w stworzonych przez WOŚP pracowniach USG procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia.


   

  Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1000 nowotworów u dzieci i młodzieży do 19 roku życia (dane Krajowy Rejestr Nowotworów, stan na 2015 rok) . Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory plasują się na drugim miejscu po zatruciach, wypadkach i urazach.

   

  Tymczasem wczesne zdiagnozowanie choroby nowotworowej może radykalnie zwiększyć szansę na skutecznie wyleczenie chorego dziecka i znacząco zmniejszyć odsetek niepowodzeń w terapii onkologicznej. W Polsce choroby nowotworowe rozpoznawane we wczesnym stadium stanowią jedynie 8% wszystkich zachorowań u dzieci. Dla porównania – w Europie zachodniej odsetek ten wynosi aż 25%.

   

  Fundacja WOŚP w 2009 i 2010 roku, ogłosiła wsparcie diagnostyki onkologicznej u dzieci, jako cel kolejnych Finałów. W efekcie udało się zebrać środki umożliwiające polepszenie jakości diagnostyki onkologicznej w medycynie dziecięcej. Problem dotyczy nie tylko braków sprzętowych, ale także świadomości rodziców dzieci, lekarzy rodzinnych, a także rosnącej potrzeby wprowadzenia zmian systemowych ułatwiających korzystanie z ośrodków diagnostycznych. Aby w sposób skoordynowany i skuteczny zrealizować swój cel, Fundacja WOŚP postanowiła uruchomić Narodowy Program Diagnostyki Onkologicznej Dzieci.

   

  W roku 2015 ponownie postanowiliśmy zakupić nowoczesny sprzęt dla głównych klinik onkologii dziecięcej. Przekazaliśmy na ten cel ze środków 23. Finału ponad 13 mln. PLN, dodatkowo ze środków 24. Finału dokonaliśmy zakupów dla onkologii za ponad 9 mln. PLN. 

   

  Wierzymy, iż realizacja założeń Programu we wszystkich obszarach umożliwi osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest radykalne polepszenie wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci w pierwszym stadium, dającym szansę na całkowite wyleczenie. Aby jednak ten cel osiągnąć, konieczna będzie współpraca zarówno ze środowiskiem lekarzy onkologów, jak i lekarzy rodzinnych w całej Polsce, a także urzędnikami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

 • Geriatria
  W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałom, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.
   
  Naszą pomoc postanowiliśmy skierować nie tylko do oddziałów geriatrycznych ale i do zakładów opiekuńczo-leczniczych opieki długoterminowej. Są to placówki, które podejmują się niesienia pomocy tym najciężej chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą podstawowego wyposażenia.
   


  Łącznie, w ciągu pięciu lat realizowania hasła godnej opieki medycznej seniorów (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rok), Fundacja WOŚP zakupiła około 13 642 urządzenia za ponad 99 mln PLN, wspierając tym samym 314 placówek zajmujących się leczeniem osób w podeszłym wieku.

   

  Doposażyliśmy:

  • 202 ZOLe
  • 58 oddziałów geriatrycznych
  • 15 oddziałów psychogeriatrycznych
  • 17 oddziałów paliatywnych
  • 22 innych 

   

  Kupiliśmy między innymi: 

  • 8 289 łóżek
  • 1 590 materace p/odleż
  • 875 wózków inwalidzkich
  • 229 podnośników
  • 286 foteli kąpielowych
  • 7 densytometrów
  • 117 PUR-ów
  • 236 aparatów do mierzenia ciśnienia
  • 199 kardiomonitorów

   

 • Neonatologia

  Łącznie kupiliśmy 8 506 urządzeń za ponad 224 milionów złotych.

   

  Na rzecz neonatologii graliśmy podczas:

  • 2. FINAŁU WOŚP - 2 stycznia 1994 roku

  Tematem 2. Finału WOŚP była pomoc szpitalom noworodkowym. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 1 930 726,93 USD.

  • 7. FINAŁU WOŚP - 10 stycznia 1999 roku

  Tematem 7. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy dla ratowania życia noworodków. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 4 515 020,82 USD.

  • 9. FINAŁU WOŚP - 7 stycznia 2001 roku

  Tematem 9. Finału WOŚP była diagnostyka noworodków i niemowląt. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 112 642,74 USD.

  • 10. FINAŁU WOŚP - 13 stycznia 2002 roku

  Tematem 10. Finału WOŚP było ratowanie życia dzieciom z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczenie operacyjne noworodków i niemowląt. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 848 998,85 USD. 

  • 13. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2005 roku

  Tematem 13. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 9 864 292,87 USD.

  • 20. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2012 roku

  Tematem 20. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na  zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 50 638 801,30 PLN.

  • 26. FINAŁU WOŚP - 14 stycznia 2018 roku

  Tematem 26. Finału było wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Podczas tego Finału zebraliśmy 126 373 804,34 PLN.

   

 • Dziecięca ortopedia i traumatologia (chirurgia urazowa)

  Łącznie dla chirurgii urazowej i SOR kupiliśmy 5 262 urządzenia za ponad 62,5 miliony złotych

  Chirurgii urazowej poświęciliśmy cztery Finały – 4, 6, 14, 15

  Kupiliśmy 4 939 urządzeń za 41 744 861,12 złotych.

  Kupiliśmy między innymi:

  • 15 ambulansów wypadkowych
  • 1615 desek ortopedycznych
  • 413 łóżek wyciągowych i ortopedycznych
  • 106 kardiomonitorów

   

   

  Szpitalnym oddziałom ratunkowym poświęciliśmy jeden Finał - 22.

  Kupiliśmy 323 urządzenia za 23 809 898,76 złotych, w tym:

  • 2 tomografy komputerowe
  • 10 RTG
  • 35 USG
  • 70 transportowych aparatów monitorujących
  • 32 respiratorów transportowych
  • 40 wózków leżących
 • Nefrologia dziecięca

  Dla nefrologii i urologii kupiliśmy 1 040 urządzeń za ponad 36,7 mln zł.

   

  Kupiliśmy między innymi:

  • 233 aparatów do automatycznej dializy otrzewnowej
  • 14 stacji uzdatniania wody
  • 8 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy
  • 44 aparaty do hemodializ
  • 36 aparatów do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT
  • 64 aparaty USG


  Na rzecz nefrologii dziecięcej graliśmy podczas:

  • 8. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2000 roku

  Tematem 8. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy dla ratowania życia dzieci z chorobami nerek. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 089 390,91 USD i kupiliśmy 410 urządzeń.

  • 19. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2011 roku

  Tematem 19. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 47 248 415,05 PLN i kupiliśmy 630 urządzeń.

   

  Sprzęt dla nefrologii dziecięcej zakupiliśmy na:

  • 10. KONKURSIE OFERT - 21 marca 2000 roku
  • 11. KONKURSU OFERT - 17 listopada 2000 roku
  • 12. KONKURSU OFERT - 6 grudnia 2000 roku
  • 13. KONKURSU OFERT - 15 maja 2001 roku
  • 34. KONKURSU OFERT - 9 września 2011 roku 
 • Psychiatria dziecięca

  Do tej pory w ramach wsparcia psychiatrii dziecięcej kupiliśmy dla 37 oddziałów: 

  • Łóżka szpitalne (wyposażone w materac, szafkę przyłóżkową i komplet pościeli) – 798 szt. 
  • Pufy dziecięce – 510 szt.
  • Testy psychologiczne – 436 szt.
 • Pediatria

  PEDIATRIA

  Celem Finałów pediatria ogólna była 5 razy podczas 11., 12., 24., 25. i 27. Finału

  Wydaliśmy prawie 258 mln zł.

  Kupiliśmy łącznie 16.594 urządzenia m.in.:

  • 780 łóżek dziecięcych i niemowlęcych
  • 259 USG
  • 037 pomp strzykawkowych i objętościowych.
 • Pulmonologia

  PULMONOLOGIA

  Celem 23. Finału była pulmonologia.

  Wyposażyliśmy 16 oddziałów.

  Wydaliśmy ponad 6 mln zł.

  Kupiliśmy 46 urządzeń, m.in.:

  • 13 USG
  • 13 zestawów spirometr i oscylometria
  • 6 analizatorów tlenku azotu
Instytucje i akcje specjalne
 • Hospicja dziecięce

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od wielu lat udziela wsparcia nie tylko szpitalom, ale także hospicjom dziecięcym na terenie całej Polski. Placówki te umożliwiają leczenie najciężej chorych dzieci w warunkach domowych, w cieple rodzinnym, z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnego i zaawansowanego sprzętu medycznego. Dzięki wsparciu WOŚP nieprawdopodobnie poprawił się komfort życia samych pacjentów, jak i ich rodzin. 

    

  Fundacja WOŚP na zakup wsparcia dla hospicjów przeznaczała zarówno środki zebrane w Finałach WOŚP, jak i środki pozyskane w ramach zbiórki 1% podatku. Hospicja wspieraliśmy w 2002 roku (kupiliśmy m.in: samochody, łóżka, koncentratory, materace, ssaki), 2005 roku (kupiliśmy m.in ssaki, materace przeciwodleżynowe, łóżka), w 2010 roku (dzięki zbiórce 1 % kupiliśmy m.in koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, samochody).  W 2016 roku ze środków pochodzących ze zbiórki 1% kupiliśmy 29 samochodów dla 28 hospicjów.

   

  W sumie kupiliśmy 69 samochodów i 1 899 urządzeń medycznych za łączną kwotę prawie 13 mln PLN 

   

    

  Zobacz samochody, które WOŚP kupiła dzięki 10. Finałowi

  Zobacz samochody, które WOŚP kupiła dzięki zbiórce 1% podatku w 2010 roku

  Zobacz samochody, które WOŚP kupiła dzięki zbiórce 1% podatku w 2016 roku 

   

   

 • Ochotnicze Straże Pożarne

  4 maja 2005 roku (w Dniu Strażaka) przekazaliśmy 70 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej zestawy do świadczenia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Kupiliśmy wtedy: 

  - 79 zestawów ratowniczych PSP

  - 14 desek ortopedycznych  z unieruchomieniem głowy

  - 11 noszy podbierających

  Kwota: 543 656,29 PLN

   

   

  W 2006 roku po katastrofie w hali wystawowej w Katowicach zakupiliśmy sprzęt dla 5 specjalistycznych jednostek ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Przekazany przez nas sprzęt to: 

  - 3 kamery wziernikowe

  - 4 urządzenia do lokalizacji zasypanych żyjących osób

  - 2 pojazdy czterokołowe z przyczepą - TRX

  - 1 system stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych – zestaw lekki

  - 1 system stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych – zestaw ciężki

  - 1 ratowniczy zestaw hydrauliczny

  - 1 zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych

  - 1 ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych

  - 1 spalinowa piła łańcuchowa do betonu

  - 1 elektryczny udarowy młot wyburzeniowy

  - 5 zestawów GPS

  - 5 zestawów PSP R1

  Łącznie  26 urządzeń za kwotę: 1 038 261,98 PLN

   

   

  4 lipca 2010 roku zorganizowaliśmy wyjątkową zbiórkę pod hasłem STOP POWODZIOM. W tym dniu po raz pierwszy i jedyny wspierający nasze działania otrzymywali serduszka w kolorze niebieskim.  Dzięki tej zbiórce mogliśmy kupić i przekazać: 

   

  - 200 motopomp pływających 

  - 230 motopomp szlamowych

  - 130 agregatów 1-fazowych

  - 15 sztuk agregatów 3-fazowych

   

  Obdarowaliśmy 444 jednostek. Zobacz wykaz jednostek OSP, dla których został zakupiony sprzęt z pieniędzy zebranych ramach Akcji - Stop Powodziom. Łączna wartość przekazanego przez nas sprzętu w 2010 roku to 2 745 766,70 PLN. 

   

  6 października 2017 roku w Bydgoszczy przekazaliśmy sprzęt dla 178 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za ponad 1,5 miliona złotych dla strażaków ochotników kupiliśmy 264 urządzenia i elementy wyposażenia takie jak: 

   

  • Torba medyczna R1 – 50 szt.
  • AED – 36 szt.
  • Deska ortopedyczna – 32 szt.
  • Unieruchomienie pediatryczne – 4 szt.
  • Zestaw szyn Kramera – 21 szt.
  • Fantomy – 23 szt.
  • Motopompy - 37 szt.,
  • Agregaty - 38 szt.
  • Pilarki - 23 szt. 

   

  Jednostki zostały wskazane przez 13 centrów zarządzania kryzysowego, które koordynowały akcje ratownicze podczas sierpniowych nawałnic. Postanowiliśmy także przekazać pomocy dla jednostek, które wcześniej zwracały się do Fundacji z prośbą o zakup sprzętu medycznego. Lista obdarowanych jednostek.

 • Dyspozytorzy

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w marcu 2013 roku zaangażowała się w projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego.  Decyzja o podjęciu tych działań była sprowokowana tragicznymi zdarzeniami, które doprowadziły do śmierci osób potrzebujących pomocy – w tym dzieci, o których opiekę medyczną Fundacja WOŚP w szczególności się troszczy.  W porozumieniu z Ministrem Zdrowia powołana została grupa robocza, w której skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa oraz Fundacji.  Intensywna praca, spotkania, dyskusje przyniosły efekt w postaci dokumentu: „Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”, który został złożony na ręce Ministra Zdrowia w pierwszej połowie maja 2013 roku. Przedstawiony projekt zawierał propozycję zmian w sposobie zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów, którzy mieliby korzystać z narzędzia wspomagającego decyzję w postaci algorytmów wywiadu dyspozytorskiego. Ogromnym wsparciem w tworzeniu projektu było zaangażowanie Stowarzyszenia Dyspozytorów Medycznych w Polsce, które konsultowało projekt i na każdym etapie wyraźnie sygnalizowało potrzeby dyspozytorów. Wdrożenie takiego narzędzia zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa (minimalizując potencjalne błędy w dysponowaniu), a także wspiera dyspozytora medycznego w jakże trudnej codziennej pracy.   Realizacja projektu wymagała działania w kilku obszarach. Pierwszy z nich dotyczył umocowania nowych procedur w obowiązujących przepisach prawnych – czyli zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego  wydanym na podstawie art.27 ust.5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Przygotowanie algorytmów wywiadu stanowiło drugi aspekt realizacji projektu. Przygotowanie podręcznika zawierającego rzetelnie przygotowane przez zespół specjalistów pytania i rekomendacje dla dyspozytorów. Dla praktycznego zastosowania ważne było to, aby jednocześnie przygotować oprogramowanie komputerowe zawierające procedury. Fundacja WOŚP podjęła współpracę w tym zakresie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, które ma największe doświadczenie zarówno w szkoleniu,  jak i przygotowywaniu procedur postępowania dla dyspozytorów medycznych.  Trzecim obszarem, wynikającym z wcześniejszych elementów, jest wdrożenie – ujęte w projekcie jako program szkoleniowy. Ma on pozwolić na wprowadzenie w życie wypracowanych zasad postępowania na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich w kraju w stosunkowo krótkim czasie.

   

   

  Przygotowanie projektu wymagało zaangażowania grona specjalistów i ekspertów.  Współpracę z nami w tym zakresie zdecydowało się podjąć najbardziej cenione w środowisku medycznym wydawnictwo – Medycyna Praktyczna. Jest to wiodący wydawca literatury fachowej, największe polskie centrum informacji medycznej, a przy tym posiada doświadczenie w opracowywaniu procedur dla dyspozytorów medycznych. Już od 1998 roku, współpracując z Instytutem Ratownictwa Medycznego, Medycyna Praktyczna oferuje kursy dla dyspozytorów medycznych, które cieszą się ogromnym uznaniem uczestników.


  „Procedury postępowania dla dyspozytorów” wydawane przez Medycynę Praktyczną polecane nam były już przy pierwszych rozmowach ze Stowarzyszeniem Dyspozytorów Medycznych w Polsce. Nie mogło ich zatem zabraknąć przy opracowaniu projektu. 

   

   

  W przeciągu kilku miesięcy zespół specjalistów Medycyny Praktycznej przygotował zestaw aktualnych, rozbudowanych protokołów zbierania wywiadu. Każdy z nich dotyczy innego rodzaju zdarzenia i pozwala na doprecyzowanie, czy w danej sytuacji konieczny jest przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Pośród protokołów znalazł się również algorytm poświęcony dziecku z wysoką gorączką – sytuacja budząca wiele wątpliwości i trudności w zidentyfikowaniu stanu zagrożenia życia. Tak przygotowany podręcznik oraz oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, wspiera go w jakże trudnej i odpowiedzialnej pracy.  

   

 • Leczyć z miłością

   

  Akcja „Leczyć z miłością” została zapoczątkowana przez sytuację która dotknęła rodzinę w jednym z jeleniogórskim szpitali. Pani Anita spała na podłodze pod łóżeczkiem swojego 1,5 rocznego syna. Zdjęcie zostało umieszczone przez jej męża na jednym z portali społecznościowych. Sprawa została szeroko skomentowana i poruszyła serca wiele osób.

   

  Znaczącym problemem dla oddziałów pediatrycznych w Polsce jest brak jakichkolwiek możliwości pozostania opiekuna na noc przy chorym dziecku lub narzucanie nieadekwatnych opłat za pozostanie w szpitalu. Obok tej sytuacji Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogła przejść obojętnie.  Postanowiliśmy kupić leżanki dla rodziców, ale także zapoczątkować dyskusję na temat, żeby wspólnie ze szpitalami i rodzicami znaleźć rozwiązanie problemu. 

   

   

   

   

   

  Całą akcję nazwaliśmy „Leczyć z miłością” ponieważ poszukujemy drogi, dzięki której jakość leczenia w Polsce się poprawi. Dotyczy to wielu aspektów, zarówno wyposażenia szpitali, jak również odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu, podchodzącego do pacjentów z życzliwością. 

   

  Do tej pory przekazaliśmy 5 395 leżanek dla rodziców. 

   

   

   

   

   

 • COVID-19

   

  · 100 łóżek szpitalnych do intensywnej terapii Hill Rom od Paramedica Polska
  · 100 łóżek szpitalnych do intensywnej terapii Evario od Stiegelmeyer
  · 100 kardiomonitorów Benevision N12 od Biameditek
  · 57 kardiomonitorów B125/B450/B650 od GE Medical Systems Polska
  · 24 respiratory EVE IN do intensywnej terapii od Paramedica Polska
  · 10 respiratorów transportowych paraPAC od Paramedica Polska
  · 4 stacje do przygotowywania próbek w kierunku diagnostyki Covid19 od Polgen
  · 40 tys. testów (zestaw diagnost. w kierunku Covid19 ) – od Polgen
  · komora laminarna Covid19 od VWR International
  · 3 tys. testów diagnost. w kierunku Covid19 od Polgen
  · 50 tys. pakietów indywidualnej ochrony osobistej od Paramedica Polska
  · 1700 medyczne rękawiczki lateks od T-GROUPE SP .Z O.O.
  · 75 tyś. przyłbic ochronnych od EWP sp. z o.o.
  · 1.640.000 maseczek chirurgicznych od AMG Cargo
  · 200 tyś. maseczek KN95 od BCA CO Ltd.
  · 50 tyś. kombinezonów bezpośrednio z Chin
  · 1 mln maseczek chirurgicznych bezpośrednio z Chin
  · 3.400 szt. 5l płynów do dezynfekcji od Telemar
  · 150 szt. 0,5l płynów do dezynfekcji od Telemar
  · 10 tyś. masek do nurkowania od Decathlon
  · Testy Elisa SarsCov2 (3.456szt.) dla dzieci onkologicznych


  W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid19 Fundacja przyjęła i przekazała następujące darowizny rzeczowe:
  · 30 pomp infuzyjnych Alaris GW od Medicart Polska
  · 25 zestawów do diagnostyki USGj Lumify od Philips Polska
  · aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz 2 pulsoksymetry do Schiller Poland
  · 3 zestawy EKG od BTL Polska
  · zestaw do diagnostyki PCR EUROREALTIME SARS-CoV-2 składający się ze 100 testów od Euroimmun
  · 3.000 masek do nurkowania od sieci sklepów Decathlon
  · 12 kiosków do dezynfekcji od Selfmaker
  · 6 pomp infuzyjnych Alaris od Medicart Polska
  · 80 kombinezonów 3M od Tendens
  · Sprzęt ochronny i do dezynfecji od Hamar Poland
  · Maski ochronne od Bayer
  · Przyłbice od Klimek Plast
  · Osłony pet od Gaby
  · Przyłbice od Korporacja KGL, Lamela, Inline Poland
  · Płyn do dezynfekcji Bassau
  · Półmaski KN95 od Paramedica

   

 • Karetki

  Przekazane karetki w ciągu 28 lat:

   

  5. Finał 

  • Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego Jasnogórska 15a 42-200 Częstochowa Karetka Renault Master
  • SP ZOZ Dział Pomocy Doraźnej M.C. Skłodowskiej 15 16-200 Dąbrowa Białostocka Karetka Renault Master
  • Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty B. Chrobrego 4 78-500 Drawsko Pomorskie Karetka Renault Master
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Al. Zwycięstwa 49 80-800 Gdańsk Karetka Renault Master
  • SP ZOZ Szpital Powiatowy Kazimierza Wielkiego 4 38-600 Lesko Karetka Renault Master
  • Szpital Powiatowy Dział Pomocy Doraźnej Piłsudskiego 61 34-600 Limanowa Karetka Renault Master
  • SP ZOZ Dobrskiej 1 06-500 Mława Karetka Renault Master
  • ZOZ Dział Pomocy Doraźnej Dworcowa 21 82-100 Nowy Dwór Gdańsk Karetka Renault Master
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Karetka Renault Master
  • ZOZ "Szpitala Powiatowego" Dział Pomocy Doraźnej Batalionów Chłopskich 3/7 96-500 Sochaczew Karetka Renault Master
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Czerwonego Krzyża 26 21-550 Terespol Karetka Renault Master
  • Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Dział Pomocy Doraźnej 22 Stycznia 41 89-300 Wyrzysk Karetka Renault Master
  • Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Starowiejska 23 22-400 Zamość Karetka Renault Master
  • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. Dział Pomocy Doraźnej Pszenna 2 68-200 Żary Karetka Renault Master
  • Z ZOZ Szpital Powiatowy Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec Karetka Renault Master

   

  8. Finał

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Nefrologii Dziecięcej Dębinki 7 80-952 Gdańsk Pojazd Sanitarny Renault Master

  • SP Specjalistyczny ZOZ Oddział Ratownictwa Medycznego Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork Karetka Renault Master

  • Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" Klinika Nefrologii i Dializoterapii Rzgowska 281/289 93-338 Łódź Pojazd Sanitarny Renault Master

  • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Ośrodek Nefrologii i Dializoterapii Dzieci Lwowska 60 35-301 Rzeszów Pojazd Sanitarny Renault Master

  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" Oddział Nefrologii Dziecięcej ze Stacją Dializ przy ul. Św. Wojciecha Mączna 4 70-780 Szczecin Pojazd Sanitarny Renault Master

  • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Klinika Dializoterapii i Transplantacji Nerek Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa Pojazd Sanitarny Renault Master

  • SP Dziecięcy Szpital Kliniczny Stacja Dializ Marszałkowska 24 00-576 Warszawa Pojazd Sanitarny Renault Master

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Klinika Nefrologii, Stacja Dializ Borowska 213 50-556 Wrocław Pojazd Sanitarny Renault Master

    

  10. Finał

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Wielicka 265 30-663 Kraków Karetka Neonatologiczna - Renault Master
  • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Monte Cassino 18 37-700 Przemyśl Karetka Neonatologiczna Renault Master
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Poznańska 22 00-685 Warszawa Karetka Neonatologiczna Renault Master
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Koszarowa 5 51-149 Wrocław Karetka Neonatologiczna Renault Master

   

  14. Finał

  • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą Wyposażenie i zabudowa samochodu na karetkę R

   

  25. Finał

  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wlkp. Karetka N Volkswagen Crafter z inkubatorem transportowym
  • Wojewódzki Szpital Zespolony, Królewiecka 146 82-300 Elbląg Karetka N Volkswagen Crafter z inkubatorem transportowym

   

  26. Finał 

  • Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Kraszewie-Czubakach Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk Karetka transportowa Volkswagen transporter
  • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Zamenhofa   Waszyngtona 17 15-274 Białystok Karetka S Volkswagen Crafter z respiratorem i wyposażeniem dodatkowym
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  Wielicka 265 30-663 Kraków Karetka transportowa Volkswagen Crafter

   

  27. Finał

  • Copernicus Sp. z o.o. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk Karetka N Volkswagen Crafter z inkubatorem transportowym, lokalizatorem naczyń, torbą

   

  28. Finał

  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", Mączna 4 70-780 Szczecin Ambulans sanitarny, Volkswagen Crafter z inkubatorem 

   

  Wielkie Mecze

  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
  • Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • OncoLab w Łodzi

  Wykaz sprzętu dla OncoLabu w Łodzi (Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, CSK, Pomorska, Łódź):

  • Zestaw do sekwencjonowania i analizy DNA
  • Spektrofotometr
  • Zestaw do przechowywania i biobankowania materiału biologicznego
  • Zamrażarka na -80’C z wyposażeniem
  • Wyposażenie zamrażarek do biobanku
  • Zestaw do wirowania i przygotowania materiału biologicznego
  • Zestaw do PCR i system dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji
  • Zestaw do analizy mikromacierzy
  • Zestaw do przygotowania próbek do analizy MRD
  • Real Time PCR

  Wartość całkowita: ponad 2,7 mln zł

 • Regionalny Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej w Zduńskiej Woli

  Wykaz sprzętu dla Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Nowotworowej w Zduńskiej Woli:

  • Aparat USG z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem
  • Kolposkop
  • Komora PCR
  • Mikroskop
  • Sterylizator plazmowy
  • 2 Szafy chłodniczo-mroźnicze
  • 2 Wirówki laboratoryjne
  • Zestaw laparoskopowy
  • Aparat do badań urodynamicznych
  • Diatermia
  • Zestaw PDD do diagnostyki i leczenia guzów pęcherza

  Kupiliśmy 13 urządzeń za prawie 1,9 mln zł.

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach

  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach

  prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

  Kupiliśmy 27 urządzeń za 197 882 zł.

  Sprzęty:

  • Aparat do mierzenia ciśnienia,
  • aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych,
  • inhalator,
  • 3 koncentratory,
  • 2 ssaki,
  • 8 materacy przeciwodleżynowych,
  • 2 wózki,
  • 3 urządzenia multifunkcyjne,
  • 5 pomp do żywienia,
  • pompę infuzyjną.
 • Klinika Budzik

  KLINIKA BUDZIK

  Kupiliśmy 110 urządzeń za 1 152 641 zł.

  m.in.:

  • 10 ssaków
  • 10 wanien podnośnych
  • 6 podnośników
  • 11 inhalatorów
  • okulary do fMRI z systemem i komputerem (w szpitalu w Olsztynie)