Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Fundacja

Sprawdź, co robimy przez cały rok!

 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie ośmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 


 

 

 

W ciągu 32 Finałów WOŚP, Orkiestra zebrała ponad 2,3 miliarda złotych i kupiła 72 tysiące urządzeń.

 

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Niezależnie od warunków pogodowych, w styczniową niedzielę, w Polsce i poza jej granicami, na ulice wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. 

 

Dziedziny medycyny, które wsparliśmy
 • Kardiochirurgia dziecięca

   

  W Polsce istnieje 9 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej w tym jeden niepubliczny, w których wykonywanych jest łącznie 2730 operacji wad wrodzonych serca, w tym 1860 operacji w krążeniu pozaustrojowym i 870 bez użycia krążenia pozaustrojowego. Liczba wykonywanych operacji wad wrodzonych serca nie zmienia się istotnie od 2008 roku (2215). W roku 2014 wykonano w Polsce największą liczbę operacji wad wrodzonych serca, tj. 2730. Biorąc pod uwagę częstość występowania wad wrodzonych serca t.j ok. 8 na 1000 żywo urodzonych, a także ilość urodzeń w Polsce w roku 2014 (ok. 350 tys.),  w przybliżeniu można przyjąć, że w Polsce rodzi się ok. 2800 dzieci z wrodzonymi wadami serca, a więc liczba zbliżona do ilości wykonywanych operacji.


  Specyfiką polskiej kardiochirurgii jest fakt, że rodzą się noworodki i dzieci  z wszystkimi, najbardziej złożonymi rodzajami wad wrodzonych serca w tym z sercem jednokomorowym. Do niewątpliwych osiągnięć polskiej kardiochirurgii dziecięcej należy wprowadzenie od ok. 5 lat wspomagania serca u dzieci przy pomocy sztucznych komór, a także transplantacja serca u dzieci i młodzieży. 
   

  1. Finał WOŚP, 3 stycznia 1993 r. - tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. Zebraliśmy 1 535 440,68 USD.

  5. Finał WOŚP, 5 stycznia 1997 r. - tematem Finału ratowanie dzieci z chorobami serca. Zebraliśmy 3 062 067,29 USD.

  23. Finał WOŚP, 11 stycznia 2015 r. - celem Finału WOŚP był zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej pediatrii i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dzięki zbiórce kupiliśmy przewoźne aparaty echokardiograficzne. Zebraliśmy 53 109 702,83 PLN.
   
  28. Finał WOŚP, 12 stycznia 2020 r. - tematem Finału było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zebraliśmy 186 133 610,66 PLN.

   

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu 30 lat działalności w ramach wsparcia dla kardiochirurgii zakupiła ponad 638 urządzeń za kwotę ponad 33 940 000 PLN.

   

  Europejska Baza Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca u Dzieci 

   

  Od 2016 roku Fundacja WOŚP finansuje dostęp 9 polskich ośrodków kardiochirurgii dziecięcej do Europejskiej Bazy Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca  u Dzieci. W bazie zgromadzone są szczegółowe dane dotyczące przebiegu i wyników leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca w Europie i na świecie (30% danych pochodzi spoza Europy). Obecnie w bazie znajdują się opisy ponad 200 000 operacji przeprowadzonych przez 387 ośrodków z 82 krajów. Baza prowadzona jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA), a jej siedzibą od 1999 roku jest Polska. W 1.01.2016 roku z powodów konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy została wprowadzona opłata za dostęp do niej. Opłata od szpitala wynosi 750 Euro za rok. Celem zbierania i analizy danych o przebiegu i wynikach leczenia wad serca u dzieci jest poprawa jakości terapii i zwiększenie szans tych dzieci na normalne, zdrowe życie. Z tego powodu Fundacja WOŚP uznała, że dostęp ten jest niezbędny polskim kardiochirurgom i zobowiązała się do sfinansowania go. 

   

  Więcej na temat bazy można przeczytać na stronie http://echsacongenitaldb.org

   

 • Onkologia

   

  W ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci :

   

  • w całej Polsce stworzyliśmy 80 punktów diagnostyki onkologicznej u dzieci (wczesnej i zaawansowanej). Dzięki 17. Finałowi WOŚP wyposażyliśmy sieć pracowni diagnostycznych i klinik onkologicznych w 80 najnowocześniejszych aparatów USG. Dzięki temu specjaliści mogą badać dzieci z podejrzeniem występowania choroby nowotworowej.
     
  • wyposażyliśmy główne kliniki onkologii dziecięcej w całej Polsce w sprzęt wysokospecjalistyczny do szybkiej i dokładnej diagnozy schorzeń wykrytych przez pierwsze badania USG. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy wiosną 2010 roku poprzez zakup 6-ciu najnowocześniejszych tomografów komputerowych – urządzeń kluczowych w diagnostyce onkologicznej. 

   

  • W 2016 roku wsparliśmy powstanie Centralnego Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laboratorium funkcjonuje przy Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sprzęt o wartości około 2,5 mln PLN stanowiący wyposażenie laboratorium przekazała nasza Fundacja.

   

  • w 2016 roku kupiliśmy dwa nowoczesne rezonanse - dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Nowe rezonanse to dla placówek więcej możliwości w zakresie diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej.

   

  • zwiększamy świadomość rodziców i lekarzy rodzinnych poprzez prowadzone akcje informacyjne. W tym obszarze podejmowaliśmy także próby wpłynięcia na polskie władze, by wprowadziły mechanizmy mające na celu włączenie sieci ośrodków diagnostyki onkologicznej w system dziecięcej opieki zdrowotnej w Polsce. W szczególności chcieliśmy tu doprowadzić do objęcia badań wykonywanych w stworzonych przez WOŚP pracowniach USG procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia.


   

  Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1000 nowotworów u dzieci i młodzieży do 19 roku życia (dane Krajowy Rejestr Nowotworów, stan na 2015 rok) . Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory plasują się na drugim miejscu po zatruciach, wypadkach i urazach.

   

  Tymczasem wczesne zdiagnozowanie choroby nowotworowej może radykalnie zwiększyć szansę na skutecznie wyleczenie chorego dziecka i znacząco zmniejszyć odsetek niepowodzeń w terapii onkologicznej. W Polsce choroby nowotworowe rozpoznawane we wczesnym stadium stanowią jedynie 8% wszystkich zachorowań u dzieci. Dla porównania – w Europie zachodniej odsetek ten wynosi aż 25%.

   

  Fundacja WOŚP w 2009 i 2010 roku, ogłosiła wsparcie diagnostyki onkologicznej u dzieci, jako cel kolejnych Finałów. W efekcie udało się zebrać środki umożliwiające polepszenie jakości diagnostyki onkologicznej w medycynie dziecięcej. Problem dotyczy nie tylko braków sprzętowych, ale także świadomości rodziców dzieci, lekarzy rodzinnych, a także rosnącej potrzeby wprowadzenia zmian systemowych ułatwiających korzystanie z ośrodków diagnostycznych. Aby w sposób skoordynowany i skuteczny zrealizować swój cel, Fundacja WOŚP postanowiła uruchomić Narodowy Program Diagnostyki Onkologicznej Dzieci.

   

  W roku 2015 ponownie postanowiliśmy zakupić nowoczesny sprzęt dla głównych klinik onkologii dziecięcej. Przekazaliśmy na ten cel ze środków 23. Finału ponad 13 mln. PLN, dodatkowo ze środków 24. Finału dokonaliśmy zakupów dla onkologii za ponad 9 mln. PLN. 

   

  Wierzymy, iż realizacja założeń Programu we wszystkich obszarach umożliwi osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest radykalne polepszenie wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci w pierwszym stadium, dającym szansę na całkowite wyleczenie. Aby jednak ten cel osiągnąć, konieczna będzie współpraca zarówno ze środowiskiem lekarzy onkologów, jak i lekarzy rodzinnych w całej Polsce, a także urzędnikami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

 • Geriatria
  W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałom, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.
   
  Naszą pomoc postanowiliśmy skierować nie tylko do oddziałów geriatrycznych ale i do zakładów opiekuńczo-leczniczych opieki długoterminowej. Są to placówki, które podejmują się niesienia pomocy tym najciężej chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą podstawowego wyposażenia.
   


  Łącznie, w ciągu pięciu lat realizowania hasła godnej opieki medycznej seniorów (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rok), Fundacja WOŚP zakupiła około 13 642 urządzenia za ponad 99 mln PLN, wspierając tym samym 314 placówek zajmujących się leczeniem osób w podeszłym wieku.

   

  Doposażyliśmy:

  • 202 ZOLe
  • 58 oddziałów geriatrycznych
  • 15 oddziałów psychogeriatrycznych
  • 17 oddziałów paliatywnych
  • 22 innych 

   

  Kupiliśmy między innymi: 

  • 8 289 łóżek
  • 1 590 materace p/odleż
  • 875 wózków inwalidzkich
  • 229 podnośników
  • 286 foteli kąpielowych
  • 7 densytometrów
  • 117 PUR-ów
  • 236 aparatów do mierzenia ciśnienia
  • 199 kardiomonitorów

   

 • Neonatologia

  Łącznie kupiliśmy 8 506 urządzeń za ponad 224 milionów złotych.

   

  Na rzecz neonatologii graliśmy podczas:

  • 2. FINAŁU WOŚP - 2 stycznia 1994 roku

  Tematem 2. Finału WOŚP była pomoc szpitalom noworodkowym. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 1 930 726,93 USD.

  • 7. FINAŁU WOŚP - 10 stycznia 1999 roku

  Tematem 7. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy dla ratowania życia noworodków. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 4 515 020,82 USD.

  • 9. FINAŁU WOŚP - 7 stycznia 2001 roku

  Tematem 9. Finału WOŚP była diagnostyka noworodków i niemowląt. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 112 642,74 USD.

  • 10. FINAŁU WOŚP - 13 stycznia 2002 roku

  Tematem 10. Finału WOŚP było ratowanie życia dzieciom z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczenie operacyjne noworodków i niemowląt. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 848 998,85 USD. 

  • 13. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2005 roku

  Tematem 13. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 9 864 292,87 USD.

  • 20. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2012 roku

  Tematem 20. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na  zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 50 638 801,30 PLN.

  • 26. FINAŁU WOŚP - 14 stycznia 2018 roku

  Tematem 26. Finału było wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Podczas tego Finału zebraliśmy 126 373 804,34 PLN.

   

 • Dziecięca ortopedia i traumatologia (chirurgia urazowa)

  Łącznie dla chirurgii urazowej i SOR kupiliśmy 5 262 urządzenia za ponad 62,5 miliony złotych

  Chirurgii urazowej poświęciliśmy cztery Finały – 4, 6, 14, 15

  Kupiliśmy 4 939 urządzeń za 41 744 861,12 złotych.

  Kupiliśmy między innymi:

  • 15 ambulansów wypadkowych
  • 1615 desek ortopedycznych
  • 413 łóżek wyciągowych i ortopedycznych
  • 106 kardiomonitorów

   

   

  Szpitalnym oddziałom ratunkowym poświęciliśmy jeden Finał - 22.

  Kupiliśmy 323 urządzenia za 23 809 898,76 złotych, w tym:

  • 2 tomografy komputerowe
  • 10 RTG
  • 35 USG
  • 70 transportowych aparatów monitorujących
  • 32 respiratorów transportowych
  • 40 wózków leżących
 • Nefrologia dziecięca

  Dla nefrologii i urologii kupiliśmy 1 040 urządzeń za ponad 36,7 mln zł.

   

  Kupiliśmy między innymi:

  • 233 aparatów do automatycznej dializy otrzewnowej
  • 14 stacji uzdatniania wody
  • 8 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy
  • 44 aparaty do hemodializ
  • 36 aparatów do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT
  • 64 aparaty USG


  Na rzecz nefrologii dziecięcej graliśmy podczas:

  • 8. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2000 roku

  Tematem 8. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy dla ratowania życia dzieci z chorobami nerek. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 6 089 390,91 USD i kupiliśmy 410 urządzeń.

  • 19. FINAŁU WOŚP - 9 stycznia 2011 roku

  Tematem 19. Finału WOŚP było zbieranie pieniędzy na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Podczas tego Finału zebraliśmy kwotę 47 248 415,05 PLN i kupiliśmy 630 urządzeń.

   

  Sprzęt dla nefrologii dziecięcej zakupiliśmy na:

  • 10. KONKURSIE OFERT - 21 marca 2000 roku
  • 11. KONKURSU OFERT - 17 listopada 2000 roku
  • 12. KONKURSU OFERT - 6 grudnia 2000 roku
  • 13. KONKURSU OFERT - 15 maja 2001 roku
  • 34. KONKURSU OFERT - 9 września 2011 roku 
 • Psychiatria dziecięca

  Do tej pory w ramach wsparcia psychiatrii dziecięcej kupiliśmy dla 37 oddziałów: 

  • Łóżka szpitalne (wyposażone w materac, szafkę przyłóżkową i komplet pościeli) – 798 szt. 
  • Pufy dziecięce – 510 szt.
  • Testy psychologiczne – 436 szt.
 • Pediatria

  PEDIATRIA

  Celem Finałów pediatria ogólna była 5 razy podczas 11., 12., 24., 25. i 27. Finału

  Wydaliśmy prawie 258 mln zł.

  Kupiliśmy łącznie 16.594 urządzenia m.in.:

  • 780 łóżek dziecięcych i niemowlęcych
  • 259 USG
  • 037 pomp strzykawkowych i objętościowych.
 • Pulmonologia

  PULMONOLOGIA

  Celem 23. Finału była pulmonologia.

  Wyposażyliśmy 16 oddziałów.

  Wydaliśmy ponad 6 mln zł.

  Kupiliśmy 46 urządzeń, m.in.:

  • 13 USG
  • 13 zestawów spirometr i oscylometria
  • 6 analizatorów tlenku azotu

 

Prowadzimy osiem ogólnopolskich programów medycznych i jeden edukacyjny. Kliknij na program, o którym chcesz przeczytać więcej:

 

 

 

Organizujemy największy otwarty i bezpłatny europejski festiwal muzyczny Pol'and'Rock Festival!

Jest to wydarzenie nie tylko muzyczne — towarzyszy mu wiele warsztatów, zajęć kreatywnych, ciekawych spotkań oraz edukacji prozdrowotnej.  

 

 

Z czego jesteśmy dumni? 

 

 

Wyjątkowe akcje Fundacji WOŚP

 • W 1997 r. roku przygotowaliśmy 156 transportów z pomocą w czasie wielkiej powodzi, jaka nawiedziła południową Polskę.
 • W 1999 r. zorganizowaliśmy transport lekarstw dla uchodźców z Albanii.
 • W 2005 r. zorganizowaliśmy pomoc dla poszkodowanych wskutek tsunami na Sri Lance – kupiliśmy sprzęt do pięciu szpitali na terenie całego kraju.
 • W 2006 r. po katastrofie w hali wystawowej w Katowicach zakupiliśmy sprzęt dla 5 specjalistycznych jednostek ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej.
 • W 2010 r. w lipcu wyjątkowo ogłosiliśmy „mały finał” pod hasłem STOP POWODZIOM i za zebraną sumę 2 644 507,34 PLN zakupiliśmy sprzęt dla 564 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • W 2012 r. przekazaliśmy dla niewidomych dzieci  100 maszyn do pisania alfabetem Braille'a do ośrodka misyjnego prowadzonego przez Siostry Franciszkanki  w miejscowości Kibeho w Rwandzie w Afryce. 
 • W 2013 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy konferencje Now! Go Online poświęconą wykorzystywaniu Internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe w swoich działaniach. W 2014 roku zaprosiliśmy NGO na szkolenia oraz uruchomiliśmy serię kameralnych spotkań, na których staramy się łączyć NGO i świat Internetu inspirując ich do wspólnych projektów. Swoją premierę w 2014 roku miał także portal Dobra Strona Internetu na temat pozytywnych działań polskich organizacji pozarządowych w Internecie. 
 • W 2017 r. ponownie zakupiliśmy sprzęt dla OSP - tym razem były to urządzenia dla 178 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały wskazane przez 13 centrów zarządzania kryzysowego, które koordynowały akcje ratownicze podczas nawałnic z 2017 roku. 
 • W 2019 r. wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – Adamem Bodnarem rozpoczęliśmy akcję Hejt mi nie gra, w czasie której wspólnie sprzeciwiliśmy się mowie nienawiści w Internecie.
 • Na Akademii Sztuk Przepięknych Pol'and'Rock do tej pory gościliśmy aż trzech Noblistów - Olgę Tokarczuk, Lecha Wałęsę i Muhammada Yunusa
 • W 2020 roku kupiliśmy sprzęt za 70 milionów złotych na rzecz walki z koronawirusem. 
 • W 2021 roku otworzyliśmy Punkt Pomocy Humanitarnej przy granicy polsko-białoruskiej. 
 • W 2022 roku rozpoczęliśmy wsparcie dla Ukrainy – w ramach tych działań kupiliśmy dla polskich i ukraińskich szpitali urządzenia medyczne oraz sprzęt jednorazowy. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 25 milionów złotych.
 • W 2023 roku pomogliśmy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji.
 
 

 
 
 

Organy Fundacji 

Najważniejszym organem Fundacji WOŚP do podejmowania decyzji jest Konwent Fundatorów, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy (założyciele Fundacji). Uprawnienia Konwentu określa statut Fundacji.

Organem wykonawczym Fundacji, odpowiedzialnym przed Konwentem za realizowanie kierunków i planów działalności statutowej jest Zarząd Fundacji.Zarząd Fundacji: 

 

Organem kontrolnym jest Rada Fundacji, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. W jej skład wchodzą:

 

  

Rada Fundacji
 • prof. dr hab. med. Andrzej Budaj

  Lekarz internista kardiolog, nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP), kierownik Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Wieloletni przyjaciel Orkiestry.

 • dr Irena Eris

  Doktor farmacji. Współwłaścicielka i założycielka firmy Dr Irena Eris S.A. Od początku jej istnienia zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Prekursorka holistycznego podejścia do piękna i zdrowia. Członkini Rady Fundacji WOŚP od 2017 roku. 

   

 • dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

  Pediatra, neonatolog, wykładowca akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Przewodnicząca Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej przy WOŚP, lider Programu auto-FiO2 przy Fundacji WOŚP. 

 • ks.dr Arkadiusz Nowak

  Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.  Adiunkt w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2022 r. Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. Ponadto jest członkiem Rady Agencji Badań Medycznych, Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2007-2017 był w Polsce Prowincjałem Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Od lat zaangażowany w przeciwdziałanie HIV/AIDS i pomoc osobom zakażonym. Z Jurkiem Owsiakiem oraz WOŚP związany przyjacielsko od niemal samego początku istnienia Orkiestry.

 

Aktualności
2024-07-10 11:48:29

Co to był za sezon szkoleń Pokojowego Patrolu!

W miniony weekend zakończyliśmy 214. szkolenie Pokojowego Patrolu. Na ostatnim przed 30. Pol'and'Rock Festival spotkaniu w Szadowie Młyn aż 24 kursantów otrzymało czerwone koszulki! Przekonaj się, jak wyglądał cały miniony rok dla nieocenionej załogi wolontariuszy Fundacji WOŚP.

Zobacz też