W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN

Scenariusz lekcji - Pozycja boczna

2015-11-24 12:30:04
CELE ZAJĘĆ:
 
 • Uczeń potrafi ocenić, czy poszkodowany oddycha.
 • Uczeń wie, kiedy należy stosować pozycję boczną.
 • Uczeń potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej.

CZĘŚĆ WSTĘPNA:
 
 • Przedstawienie tematu zajęć.
 
 • Ćwiczenie wprowadzające – przypomnienie: jeden z uczniów wchodzi w rolę osoby poszkodowanej. Wspólnie uczniowie próbują go obudzić. Nie ma reakcji więc jeden z uczniów wykonuje telefon na numer alarmowy za pomocą tekturowej atrapy. Nauczyciel tłumaczy, że czekając na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego możemy pomóc takiej osobie. Żeby wiedzieć jaki sposób pomocy będzie właściwy musimy dowiedzieć się czy poszkodowany oddycha.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:
 
 • Rozmowa wprowadzająca wraz z pokazem – jak ocenić czy ktoś oddycha, czemu służy udrożnienie dróg oddechowych (porównanie do węża ogrodowego – jego zgięcie sprawia, że woda swobodnie nie przepływa), jakie zmysły wykorzystujemy przy ocenie oddechu.
 
 • Ćwiczenie – nauczyciel prosi uczniów by dotknęli brodą do klatki piersiowej i spróbowali wspólnie zaśpiewać fragment piosenki. Następnie uczniowie podnoszą brodę i raz jeszcze śpiewają fragment piosenki. W podsumowaniu ćwiczenia nauczyciel zwraca uwagę, że kiedy łatwiej zaśpiewać piosenkę łatwiej jest również oddychać.
 
 • Ćwiczenie – uczniowie w parach ćwiczą sprawdzanie oddechu. Odchylenie głowy do tyłu, nachylenie się przy twarzy, wspólne głośne liczenie do 10 (należy zwrócić uwagę na wspólne liczenie chórem – dzieci licząc indywidualnie mają tendencję do przyspieszania).
 
 • Rozmowa wraz z pokazem – co należy zrobić czekając na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, gdy osoba poszkodowana nie reaguje i ma zachowany oddech. Pokaz ułożenia w pozycji bocznej.
 
 • Ćwiczenie – uczniowie w parach układają się w pozycji bocznej. Nauczyciel w razie potrzeby koryguje ułożenie.
 
 • Ćwiczenie – uczniowie w parach wykonują sekwencję sprawdzenia oddechu i ułożenia w pozycji bocznej.
 
 • Ćwiczenie – zabawa z muzyką - dzieci poruszają się swobodnie po całej sali podczas gdy muzyka gra. Gdy muzyka ucicha każdy w miejscu, w którym akurat się znajduje układa się sam na podłodze w pozycji bocznej. Można dodać dodatkowy element – np. na klaśnięcie zmienia ułożenie na drugi bok. Gdy muzyka ponownie brzmi uczniowie znowu swobodnie poruszają się po sali.
 
CZĘŚĆ KOŃCOWA:
 
 • Podsumowanie zajęć – na arkuszu papieru wspólnie zapisujemy hasło „sprawdzenie oddechu”, od tego hasła biegnie strzałka opisana „oddech jest!”, a poniżej napis „pozycja boczna”.
 
 • Zadanie domowe – zalecenie uczniom, aby w domu ułożyli w pozycji bocznej kogoś z rodziny.

 
Układanie w pozycji bocznej na Ogólnopolskim Konkursie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w 2015 roku,
fot. Arek Drygas

 
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też