Do 29. Finału WOŚP pozostało
111 dni
Fundacja
Medycyna

Fundacja WOŚP ogłasza 45. Konkurs Ofert

2016-04-19 13:46:05
FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ogłasza 45. Konkurs Ofert i zaprasza do składania wstępnych ofert sprzedaży w celu
podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji

 
I. PRZEDMIOT OFERTY – wyroby medyczne przeznaczone dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz szpitalnych oddziałów geriatrycznych

• lokalizatory naczyń – 9 szt.
• łóżka sterowane elektronicznie szer. 90 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 1966 szt.
• łóżka sterowane elektronicznie szer. 100 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 689 szt.
• inhalatory – 39 szt.
• aparaty EKG – 36 szt.
• ssaki – 107 szt.
• wagi fotelowe – 29 szt.


II. DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Specyfikacja Istotnych Warunków Kontraktu, Wzór Oferty Wstępnej oraz Regulamin procedur stosowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy zawieraniu kontraktów na zakup wyrobów medycznych określonych w pkt I w drodze Konkursu Ofert – zostaną dostarczone drogą elektroniczną po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamieszczonego w Ogłoszeniu o konkursie na stronie www.wosp.org.pl lub bezpośrednio na platformie konkursowej: konkursofert.wosp.org.pl
Warunkiem otrzymania ‘dokumentacji konkursowej’, przyjęcia oferty wstępnej i udziału w Konkursie Ofert jest przekazanie na rzecz Fundacji na jej cele statutowe, darowizny w wysokości minimum 3000 zł dokonanej na konto bankowe nr: Pekao S.A. VIII O/W-wa 58 1240 1112 1111 0010 0944 9739.

Dostarczenie dokumentów konkursowych będzie możliwe od dnia 19.04.2016r, po udokumentowaniu wpłaty.


III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamknięte koperty z dokumentami formalnoprawnymi, będącymi zapowiedzią złożenia wstępnej oferty sprzedaży wyrobów medycznych określonych w pkt I, należy dostarczyć do siedziby Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy ul. Dominikańskiej 19c w W-wie, do dnia 04.05.2016r. do godz. 15.00, natomiast koperty z ofertami wstępnymi do godz. 14.00 w dniu 16.05.2016r.


IV. TERMIN OTWARCIA OFERT WSTĘPNYCH I PROWADZENIA NEGOCJACJI
Otwarcie ofert wstępnych odbędzie się w Hotelu Puławska Residence w Warszawie, ul. Puławskiej 361
w dniu 18 maja 2016r. od godz. 9:00 (obowiązkowe osobiste stawiennictwo przedstawiciela Oferenta przy otwarciu ofert oraz przy negocjacjach)

Negocjacje odbędą się w dniu: 19 maja 2016.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Aneta Głowacka e-mail: [email protected]

Fundacja WOŚP może przesunąć termin otwarcia ofert i przeprowadzenia negocjacji wyznaczając równocześnie nowy termin bez ponoszenia skutków prawnych bądź odwołać Konkurs Ofert zwracając Oferentom wpłaconą darowiznę.

 
POKAŻ PODOBNE
2020-07-06 11:43:55

Blisko 50 milionów złotych na walkę z koronawirusem

6 lipca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała prowadzone od połowy marca działania związane z pandemią COVID-19. Organizacja placówkom w całym kraju przekazała  sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości 48,8 miliona złotych.

2020-07-09 11:45:43

Przekazaliśmy karetkę neonatologiczną do Szpitala w Szczecinie

10 lipca pod siedzibą Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazaliśmy karetkę do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje".

2020-07-09 11:42:20

Ronda imienia Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy

Czujemy się wyróżnieni, że po raz kolejny nazwa i wiążąca się z nią misja naszej organizacji stawała się częścią infrastruktury miejskiej i Waszego codziennego życia. Jak dotąd, w Polsce zostało odsłoniętych 25 miejsc związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dlatego, z dumą wspominamy, że w ostatnim czasie odsłoniliśmy kolejne dwa ronda imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod koniec czerwca w Białej Podlaskiej i Warszawie.

2020-07-17 18:55:51

Jurek Owsiak chce pracować z samorządami nad poprawą polskiej medycyny

Kampania prezydencka stała się możliwością nagłośnienia dyskusji na temat sytuacji polskiej medycyny. Po rozmowie z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim Jurek Owsiak proponuje cztery filary, na których planuje się skupić, działając wspólnie z samorządami.

Zobacz też