Do 29. Finału WOŚP pozostało
111 dni
Festiwal
Patrol

Ruszył nabór do Medycznego Patrolu

2016-03-31 13:28:37

Ruszył nabór do grup medycznych na tegoroczny 22. Przystanek Woodstock. Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej z grup medycznych jest posiadanie wykształcenia medycznego (zapraszamy ratowników medycznych, pielęgniarki i lekarzy). Osoby z KPP i stażyści przyjmowani będą do grup tylko wówczas, gdy są członkami Pokojowego Patrolu i pracowali przynajmniej raz na Przystanku Woodstock.

Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Przystanku Woodstock ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. Żeby wypełnić nasze zadania powstaje struktura, która składa się z następujących elementów:
 
  • Centrum Dowodzenia - czyli dyspozytorzy, którzy kierują ruchem zespołów, są w stałej łączności i trzymają „pieczę" nad całością naszych działań.
 
  • Zespoły terenowe - to zespoły, które w rozsianych po terenie lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i decyduje o tym co się dalej z danym zgłoszeniem stanie.
 
  • Zespół "Scena" - zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów), a także ewakuacja osób potrzebujących pomocy z obszaru dużego zagęszczenia tłumu.
 
  • Szpital polowy - szpital podzielony jest na obszary, które są zdefiniowane zgodnie ze schematem działania - procedurami związanymi z kwalifikacją pacjentów: Obszar Segregacji i Przyjęć (tzw. "Bramka"), Obszar Urazowy, Obszar Obserwacyjny i Obszar Reanimacyjny.

Zadaniem szpitala polowego jest ocena stanu pacjentów przychodzących, kwalifikowanie ich w zależności od stanu do dalszych działań medycznych, przyjmowanie pacjentów transportowanych przez quady, obserwacja i ocena ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby kwalifikacja do transportu do szpitali.
 
  • Zespoły wyjazdowe - tutaj mamy zarówno quady (TRX) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

Pierwszy kontakt z pacjentem należy do zespołu terenowego, lub zespołu scena (oceniają stan pacjenta i podejmują dalsze działania), jeżeli jest taka potrzeba – zespół terenowy zwraca się do centrum dowodzenia o zadysponowanie quada. Pacjent zostaje przejęty przez załogę TRX, która stabilizuje i transportuje poszkodowanego do Szpitala polowego. W Szpitalu polowym ponownie oceniany jest stan, podejmowane są doraźne czynności medyczne oraz zapada decyzja czy jest potrzeba transportu Pacjenta do szpitala zewnętrznego w Kostrzynie lub Gorzowie. Zabezpieczenie medyczne Przystanku Woodstock działa jak łańcuch przeżycia, więc wszystkie ogniwa mają duże znaczenie.
 
* * *

Zespoły terenowe – Tak jak w roku ubiegłym każdy z punktów będzie działał jako osobna grupa, która odpowiada za punkt i działanie zespołów całodobowo. Każda z nich ma swojego kierownika.

Grupa "Scena" - składa się z 14 osób, w tym co najmniej 4 ratowników medycznych i 6 ratowników KPP. Osoby o właściwych kwalifikacjach są przyjmowane w pierwszej kolejności - poza tym lider bierze pod uwagę doświadczenie woodstockowe (tak jak w przypadku grup terenowych).

Do grup Szpitala polowego przyjętych zostanie 40 osób (po 20 osób na zmianie). Tutaj na pierwszym planie mamy uprawnienia do wykonywania czynności medycznych (na terenie szpitala polowego udzielane są świadczenia medyczne - studenci kierunków medycznych nie mają uprawnień do wykonywania czynności medycznych, więc nie będą przyjmowani do grup szpitala polowego). Oprócz lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zespołach szpitalnych pojawić się mogą również lekarze stażyści (czyli jeszcze z niepełnym prawem wykonywania zawodu) - chcemy żeby nabierali doświadczenia woodstockowego, które już w kolejnym roku przydadzą się po zakończeniu stażu. W każdej z grup szpitala polowego mogą zostać przyjęci 2 lekarze stażyści.

Do grupy zespołów wyjazdowych przyjętych zostanie łącznie 80 osób. Tutaj kluczowe kryteria to: zawód medyczny, doświadczenie w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W tej grupie znajdą się również członkowie grupy niemieckiej, która wspiera nas już od 11 lat.

Grupa administracyjna – to tacy "cichociemni", którzy nie są na pierwszym planie zabezpieczenia medycznego, ale ich praca jest bardzo istotna. W tym roku ze względu na zakres obowiązków jaki jest do wypełnienia tworzymy jedną grupę administracyjną, która odpowiadać będzie za magazyn sprzętu trwałego oraz tzw. "techników magików" którzy nie pozwalają na to żeby np. szpital się rozpadł. Administracja zajmować się będzie dokumentacją personalną, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej. Zadania grupy administracyjnej są niezmiernie ważne dla sprawnego działania całego zabezpieczenia – chcąc aplikować do tej grupy zwróćcie uwagę na to czy potraficie radzić sobie w trudnych sytuacjach, organizować sobie pracę, samodzielnie rozwiązywać problemy, czy potraficie odnaleźć się w przepisach związanych z działalnością medyczną oraz znacie zagadnienia technicznych, elektrycznych itp. (to ostatnie dotyczy „techników magików").

* * *

Poniżej znajduje się lista liderów zabezpieczenia medycznego 22. Przystanku Woodstock oraz ich adresy mailowe. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń tylko do jednego wybranego lidera.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 maja. Wysyłając maila, w temacie koniecznie wpiszcie: "NABÓR 2016 - MEDYK".

Wysyłając zgłoszenie do lidera, deklarujecie swoją obecność na 22. Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą od 11 lipca od godziny 9:00 (poniedziałek) do 17 lipca do godziny 16:00 (niedziela).

Szpital polowy:

Marek „Brzostek” Brzostowicz (20+1) – [email protected]
Kamil „Koziak” Kozłowski (20+1) – [email protected]
           
Zespoły wyjazdowe: 

Zgłoszenia będą zbierane pod jednym adresem mailowym - [email protected]
Grzegorz Dokurno (40+1) 
Wiktor Rybicki (40+1) 
 
Kierownicy punktów terenowych:

Punkt HEL – Bartosz Junkier (20+1) – [email protected]
Punkt Gucio - Michał Pezda (18+1) - [email protected]
Punkt Grabik - Rafał „Koń Rafał” Gajda (12+1) – [email protected]
Punkt Gastro – Piotr „Sędzia” Sałaciński (12+1) – [email protected]
Punkt Kryszna - Grzegorz „Bubel” Suchański (20+1) – [email protected]
Punkt RUR - Jakub Wachnicki  (18+1) – [email protected]
Pole Malinowskiego – Michał Kaczmarczyk (18+1) – [email protected]

Grupa "Scena":

Bartek „Ninja” Miazgowski (14+1) - [email protected]

Grupa administracyjna:

Monika „Mańska” Domańska (10+1) - [email protected]

 
Po otrzymaniu potwierdzenia od lidera, że zostaliście przyjęci do grupy, musicie przesłać nam na maila: [email protected] komplet niezbędnych dokumentów:
 
- wypełniony i zeskanowany Kwestionariusz i Oświadczenie (do pobrania) - niezależnie od tego, czy w przeszłości już to wypełnialiście,
- podpisane i zeskanowane Oświadczenie Pokojowego Patrolu na 22. Przystanek Woodstock (do pobrania już wkrótce na stronie www.patrol.wosp.org.pl) - dotyczy osób które są członkami Pokojowego Patrolu,
- kilka słów na temat Waszego doświadczenie w pracy medyka (ukończone kursy, szkolenia, staże, doświadczenie zawodowe),
- kopię dyplomu oraz prawa do wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy i pielęgniarek. 


Przyjmujemy tylko komplety dokumentów. Niekompletne zgłoszenia nie będą przez nas rozpatrywane.

Osoby z wykształceniem medycznym (nie będące członkami Pokojowego Patrolu i nie uczestniczące wcześniej w zabezpieczeniu medycznym Przystanku Woodstock) mogą wysłać swoje zgłoszenia na adres: [email protected], dołączając wszystkie dokumenty które wymagane są przy naborze. 


(amm)Fot. Arek Drygas
 
POKAŻ PODOBNE
2020-09-16 13:38:22

Jedyny taki tomograf do diagnostyki dzieci w Polsce

Aparat do badań PET-CT to wysokospecjalistyczne urządzenie diagnostyczne o wartości kilkunastu milionów złotych. Będzie to pierwsze takie urządzenie dedykowane dzieciom w Polsce. Zakup zostanie zrealizowany w ramach 54. Konkursu Ofert.

2020-09-16 09:30:58

Ogłaszamy 55. Konkurs Ofert

Ponownie będziemy kupować sprzęt medyczny dla polskich szpitali. Tym razem będą to wyroby medyczne przeznaczone dla oddziałów neurologicznych i neurochirurgicznych.

2020-09-11 16:00:00

Pilotażowe szkolenie PP

Pandemia Sars-Cov-2 bardzo poważnie wpłynęła na nasze plany szkoleniowe oraz inne aktywności związane z Pokojowym Patrolem. Kilkanaście dni po zakończeniu lutowego szkolenia dla wolontariuszy podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu kolejnych spotkań w naszym Centrum Wolontariatu. Kilka tygodni po Najpiękniejszej Domówce Świata podjęliśmy decyzję o wznowieniu szkoleń dla wolontariuszy chcących działać jako Pokojowy Patrol.

2020-09-15 09:40:00

29. Finał WOŚP – czas start!

Mimo pandemii i wiążących się z nią zmian, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie rozbrzmi na całym świecie, by zbierać środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń medycznych. 29. Finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia, a już 5 października ruszy rejestracja sztabów.

Zobacz też